Kort om arbeidsgiver
Radiologisk avdeling har ledig 1 års vikariat som overlege/konstituert overlege med mulighet for fast ansettelse.

Diakonhjemmet er et lokalsykehus med behov for bred generell radiologi og det er spesielt mye ortopedi/revmatologi.  Avdelingen har stor aktivitet både mot sykehuset og mot primærlegene. Det er godt samarbeid med de kliniske avdelingene.

 Utstyrsparken omfatter bl.a. 1,5T MR, 64 kanalers CT, 3 nye Siemens røntgenlab, GE ul apparat. Avdelingen har TRIS RIS/ Sectra PACS og overlegene har tilgang til hjemmearbeidsstasjon. Sykehuset er i en omstillingsfase og vi skal øke utstyrsparken med en CT og en MR(3T) i løpet av 2020.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. I tillegg innebærer stillingen veiledning av LIS og bidrag til internundervisningen. For tiden har vi 10-delt hjemmevaktsordning.

Kvalifikasjoner
 • Vi søker spesialist i radiologi, men er også interessert i å høre fra kolleger som har kort tid igjen til godkjenning i spesialiteten. Søkere må ha generell erfaring i radiologi og beherske de ulike modaliteter.
 • Sykehuset vil i fremtiden få større ansvar for onkologiske pasienter, og kompetanse innen onkologisk radiologi er ønskelig.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Endringsvillig
 • Interessert i fagutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst 
Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
For å søke, vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. 

I tillegg må leger i spesialisering laste opp fullstendig utfylt søknadsblankett for legestillinger i søknaden. Blanketten finnes her: Søknadsblankett legestillinger

Autorisasjon og dokumentasjon på utdanning, relevante attester og kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 70 915
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 73 632
Arbeidssted
Diakonhjemmet Sykehus
Diakonveien 12<br>
0319 OSLO