Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.
Radiologisk avdeling har ledig 1 års vikariat som overlege/konstituert overlege med mulighet for fast ansettelse.

Diakonhjemmet er et lokalsykehus med behov for bred generell radiologi og det er spesielt mye ortopedi/revmatologi.  Avdelingen har stor aktivitet både mot sykehuset og mot primærlegene. Det er godt samarbeid med de kliniske avdelingene.

 Utstyrsparken omfatter bl.a. 1,5T MR, 64 kanalers CT, 3 nye Siemens røntgenlab, GE ul apparat. Avdelingen har TRIS RIS/ Sectra PACS og overlegene har tilgang til hjemmearbeidsstasjon. Sykehuset er i en omstillingsfase og vi skal øke utstyrsparken med en CT og en MR(3T) i løpet av 2020.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. I tillegg innebærer stillingen veiledning av LIS og bidrag til internundervisningen. For tiden har vi 10-delt hjemmevaktsordning.

Kvalifikasjoner
 • Vi søker spesialist i radiologi, men er også interessert i å høre fra kolleger som har kort tid igjen til godkjenning i spesialiteten. Søkere må ha generell erfaring i radiologi og beherske de ulike modaliteter.
 • Sykehuset vil i fremtiden få større ansvar for onkologiske pasienter, og kompetanse innen onkologisk radiologi er ønskelig.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Endringsvillig
 • Interessert i fagutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst 
Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
For å søke, vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. 

I tillegg må leger i spesialisering laste opp fullstendig utfylt søknadsblankett for legestillinger i søknaden. Blanketten finnes her: Søknadsblankett legestillinger

Autorisasjon og dokumentasjon på utdanning, relevante attester og kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 70 915
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 73 632
Arbeidssted
Diakonhjemmet Sykehus
Diakonveien 12<br>
0319 OSLO