Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sitt felles bu- og arbeidsmarknad på 40 – 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet. 
Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule. Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur, og Gloppen vart i 2011 kåra til årets kulturkommune. 
Nyoppretta fastlegeheimel med full pasientgrunnlag ved Gloppen legesenter er ledig frå 01.11.2019.

Kvalifikasjonar
Vi søkjer ein spesialist i allmenmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i almenmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS 1
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmenmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter på norsk, både skriftleg og munnleg
Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt. Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel.


Vi tilbyr
 • Nytt legesenter i lyse lokaler, bygd i 2012 og plassert i kommunesenteret på Sandane med utsikt over Gloppefjorden.
 • Seks erfarne fastlegar i 30-40 åra som har vore på legesenteret mellom 4 og 15 år. LIS 1 lege. Lang erfaring med rettleiing av legar i spesialisering.
 • Hjelpepersonell med to sjukepleiarar, to helsesekretærar og to bioingeniørar - totalt 5 årsverk
 • Eit velutstyrt laboratorium
 • Fleire skiftestover
 • Godt arbeidsmiljø, med felles lunch dagleg med heile personalet, og vekentlege legemøte
 • Godt samarbeid med den kommunale helsetenesta
 • Legevakt lokalt i Gloppen kommune. 10-delt (ca 3 vakter pr mnd.) Heimevakt med på snitt 4-6 henvendelsar pr vakt.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesenter. Null løysing det vil seie husleige til kommunen utgjer basistilskudd. Kommunen kan ifølge sentrale avtalar disponere inntil 20% kommunal stilling.

Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gloppen kommune
Kontaktperson
Navn: Benny Hansen
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 483 62 622
Arbeidssted
Gloppen kommune
Grandavegen 9
6823 SANDANE
Søk på stillingen