Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker oss en ny kollega i vårt tverrfaglige team, og håper du er interessert! 

Vi søker deg som er spesialist i voksenpsykiatri, men spesialist i barne- og ungdomspsykiatri er også hjertelig velkommen til å søke.

Ambulant team er en poliklinikk som tilbyr behandling og oppfølging av pasienter med psykoser, og bipolare lidelser med psykose, som
hovedmålgruppe. Seksjonen har 15 ansatte og gir behandling til pasienter fra 18 år. Ambulant team tilhører DPS nedre Telemark i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR).

Vi søker å gi et tverrfaglig behandlingstilbud av høy kvalitet tilpasset den enkelte pasient. Teamet er bestående av sterkt kvalifiserte behandlere med mye kompetanse. Vi har psykiatere, psykologer, spesialsykepleiere og sosionomer. Fra høsten 2019 får vi også LIS-lege tilknyttet seksjonen. Foruten et solid faglig miljø har teamet også et inkluderende og raust arbeidsmiljø. Trivselen er høy og teamet ble blant annet vinner av Arbeidsmiljøprisen i 2017.

Det er veldig gode muligheter for faglig utvikling og oppdatering hos oss. Du vil også få gode muligheter for å forske ved vår klinikk.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig og i samarbeid med andre behandlere i teamet vurdere og behandle pasienter med psykoselidelse i trå med Nasjonalfaglige retningslinjer.
 • Forvaltning av tvungent psykisk helsevern. 
 • Tett samarbeid med pårørende, med bl.a. mulighet for å utøve Psykoedukativt familiearbeid som metode.
 • Tett samarbeid med andre seksjoner og kollegaer.
 • Samarbeid med, og veiledning av, fastleger og hjelpeapparat i førstelinjen.  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder tilpasset målgruppen.
 • Kjennskap til og interesse for målgruppen. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
 • Løsningsorientert og fleksibel.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt. 

Vi tilbyr

 • Et av Sykehuset Telemarks beste arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Mulighet for å delta i forskning og være med på å sette preg på fagfeltet. 
 • Konkurransedyktige betingelser. 
 • Frivillig deltakelse i vaktordning for overleger.
 • Faste spesialistpermisjoner etter avtale. 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Grenland har kort vei til flott natur, med utallige tur- og friluftsmuligheter. Det er også et bredt kulturtilbud i regionen.
 • Grenland har for tiden full barnehagedekning. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Ove Kleppa
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35003049
E-post: ovekle@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 SKIEN