Kort om arbeidsgiver
Meget sentralt beliggende legekontor i Christies gate 13, 5015 Bergen med 3 fastleger som alle er spesialister i allmennmedisin. Vi har 3 helsesekretærer i tilsammen 2,6 årsverk. Godt drevet og trivelig legekontor med lave driftsutgifter. Vi holder et høyt faglig nivå og har kultur for å diskutere medisinske problemstillinger sammen ved behov.

Legesenteret ble etablert i 2012 som et samarbeid mellom Bergen Kommune, studentorganisasjonen Sammen og Universitetet i Bergen. Legene tilbyr time til et visst antall studenter uten fastlege i Bergen og utenlandske ansatte, og dette erstatter tilpliktet kommunalt arbeid på dagtid. Pasientgruppen har en hovedvekt av unge voksne, mange studenter og median alder 26 år. Samtidig er det også stor variasjon i problemstillinger og hverdagen blir aldri kjedelig.
Legesenteret er organisert som et selskap med delt ansvar (Legene på Høyden DA), hvor legene står for driften av legesenteret. Det er opprettet en internavtale legene imellom.
Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, og er tilknyttet Helsenorge.no for elektronisk pasientkommunikasjon (time-/reseptbestilling og e-konsultasjon). Velutstyrt laboratorium inkludert EKG, spirometri, 24 t blodtrykksmåling og audiometri.

Nåværende listelengde er 1350 pasienter. Kan økes dersom ønskelig.
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver overtar nåværende praksisinnehavers andel i Legene på Høyden og inngår internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Kvalifikasjoner
Lege med spesialitet iallmennmedisin - ferdig eller påbegynt. 
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven 

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.        
Søkere må ha norsk autorisasjon og må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Esther Kraus Gundersen
Tittel: Daglig leder/fastlege
Telefon: 99533937
Navn: Shagun Bhatia
Tittel: Fastlege
Telefon: 97696626
Navn: Karsten Sylta
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 55565205
Arbeidssted
Bergen Kommune
Bontelabo 8a
5005 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image