Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister slutter  er det innenfor fagområdet psykiatri ledig 100 % hjemmel.  Hjemmelen er lokalisert i gruppepraksis  med sekretærfunksjon i Trondheim. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF.

Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, samt krav gitt i lov
 • Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle "sørge for" ansvaret til Helse Midt-Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten følger gjeldende lovgiving, rammeavtalen og regionale handlingsplaner, samt foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til nasjonale mål og prioriteringer.
 • Avtalespesialisten skal ha samarbeidsavtale med lokalt HF bl.a. om oppgavefordeling og ventelister.
 • Avtalespesialisten skal i samarbeid med lokalt HF bidra til gode pasientforløp i regionen og kort ventetid.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming og det skal sørges for gode rutiner for næringsvirksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Søker må være godkjente spesialist i psykiatri.
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring.
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis.
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
Andres sentrale moment i vurdering av søkerne vil være:
 • erfaring og praksis, medregnet erfaring som spesialist,
 • egenskaper for å drive hjemmel
 • innretning av praksis
Vi tilbyr
 • Driftstilskudd etter gjeldene regelverk
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: rådgiver
Telefon: 412 14 382
E-post: Karin.Bostad@helse-midt.no
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: rådgiver
Telefon: 413 22 145
E-post: Arnt.Egil.Hasfjor@helse-midt.no
Navn: Tone D.Sletten
Tittel: avtalespesialist i psykiatri
Telefon: 909 26 181
E-post: tone.dorthe.sletten@gmail.com
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4097464624
Arbeidssted
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 STJØRDAL