Kort om arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF har ledig en nyopprettet 100 % hjemmel innenfor fagområdet Øre-nese-halssykdommer lokalisert i Ålesund. Helse Midt-Norge RHF vil ha en praksis med audiometri, rettet innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.


Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet
 • Legen må ansette tilstrekkelig antall audiografer etter avtale med Helse Midt-Norge RHF
Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Ansiennitet og relevant videreutdanning
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis medregnet erfaring som spesialist
 • Innretning av praksis
Vi tilbyr
 • Driftstilskuddklasse fastsatt etter gjeldende regler på bakgrunn av dokumenterte utgifter
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: rådgiver
Telefon: (+47) 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: rådgiver
Telefon: (+47) 412 14 382
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4089883379
Arbeidssted
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 STJØRDAL