Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Harestua Medisinske Senter har samlet ca 5.000 listepasienter og det er 1.100 innbyggere på den ledige listen
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges. For tiden er ingen offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen 
 • Overdragelsesbetingelser avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.
 • Ny lege må inngå samarbeidsavtale med Harestua Medisinske Senter.
 
Personlige egenskaper
 • Harestua Medisinske Senter er et stort og hektisk legekontor. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges, især evnen til å arbeide selvstendig
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon 
   
Vi tilbyr
 • Legesenteret består av fem fastleger, en sykepleier, en bioingeniør og to helsesekretærer.
 • Leie av gode lokaler der renhold inngår
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene som har regelmessige møter 
  Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter der leger, fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og fysisk trener samarbeider om å finne den beste behandling. Det tilbys gruppetreninger og det er gode treningsfasiliteter.
  Vi tilbyr også reisevaksinering og allergivaksinering, et tilbud som også gjelder for dem som ikke har fastlege på senteret. Det er god kollegial fraværsdekning innad i senteret.
  Kontoret er åpent fra man-fre kl. 08.00-15.30 
  Les mer på https://helserespons.no/web/hmslege/ 
Vilkår knyttet til dette skjer med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale avtaler (rammeavtalene ASA 4310 og ASA 4301, kommuneavtalen SFS 2305 og den individuelle avtalen som blir inngått med kommunen).

Søknad sendes
Søknad på særskilt skjema for leger, vedlagt CV og autorisasjon sendes til: post@lunner.kommune.no  Attester og vitnemål tas med til intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Olerud
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 976 81 882
E-post: sool@lunner.kommune.no
Navn: Lise Hval-Thomsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 401 08 706
E-post: lisehvalthomsen@gmail.com
Søknad
Søknad sendes: Lunner kommune
Sandsvegen 1
2740 ROA

Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Lunner kommune
Sansvegen 1
2740 ROA