Kort om arbeidsgiver

Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen, og er en av Norges største DPSer. Virksomheten er sammen med Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, inne i en spennende utvikling hvor det satses spesielt på god pasientbehandling, brukermedvirkning, forskning og samarbeid med kommunene.
Nidaros DPS er organisert i 5  seksjoner:
Krise-korttidsseksjon, Rehabiliteringsseksjon, Allmennseksjonen,
Fosen -Teamet, og Ambulant Samhandlingenhet der Ambulant akutteam (AAT) er organisert.

VI HAR LEDIG 100 % FAST STILLING FOR OVERLEGE/SPESLIALIST I PSYKIATRI ELLER LIS I SLUTTE AV SPESIALISERING I PSYKIATRI VED  PSYKOSEPOLIKLINIKK, REHABILITERINGSSEKSJONEN VED NIDAROS DPS.

Stillingen er knyttet til Psykose, rus, rehabilitering. Seksjonen består av en døgnavdeling, to ambulante psykoseteam, psykosepoliklinikk, TSB poliklinikk (Psykiatrisk Ungdomsteam) samt allmennpoliklinikk.

Psykosepoliklinikken har overlege, psykologspesialister, psykiatrisk sykepleie samt IPS/jobbspesialist-ressurs.

Teamet samhandler nært med døgnavdelingen samt de ambulante teamene ifht. utredning, behandling og fagutvikling.

Dette gir grunnlagt for gode pasientforløp og mulighet til å følge pasienter over tid og i ulike sykdomsfaser. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling primært av pasienter med psykoselidelsere
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Håndtering av tvungen psykisk helsevern
 • Deltagelse i vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med og interesse for psykosepasienter er ønskelig
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Utredningskompetanse
 • Gode evner til prioritering

Personlige egenskaper

 •  

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å drive faglig utviklingsarbeid, særlig innen psykosefeltet sammen med en engasjert og stabil ansattrgruppe.
 • Oppgi 2 referansepersoner

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Burkeland
Tittel: Seksjonssjef/Medisinsk faglig rådgiver/overlege
Telefon: +47 920 54 794
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72829804
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern
Østmarkveien 21
7030 Trondheim