Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

Poliklinikk Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset.
Enheten er organisert med 2 allmenpsykiatriske team, TSB team, LAR team, OCD team og gruppeteam. Poliklinikken har tilsammen 43 behandlerstillinger med 5 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 6 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale som psykiatriske sykepleiere, sosionomer og andre.
Enheten har ledig stilling for overlege fra 1.10.2019

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved enheten
 • Samarbeid eksternt med ulike instanser
 • Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring, herunder særskilt utredning og behandling av bipolare- og psykoselidelser.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Vi er for tiden i en prosess med stort fokus på fagutvikling, slik at stillingen vil innebære en unik mulighet til å påvirke dette.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer iht gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kai Pedersen Hurum
Tittel: Enhetsleder
Telefon: Tlf. 988 10 860
Navn: Liv Hammerstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: Tlf. 974 94 312
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF
2381 BRUMUNDDAL
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver
teaser image