- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand er det ledig stilling for bryst- og endokrinkirurg. Seksjonen har ansvar for all bryst- og endokrinkirurgi på Agder med et beforlkningsgrunnlag på bortimot 300.000.
Den som blir ansatt inngår i seksjonens bemanning på 4 overleger hvorav en er spesialist i plastikkirurgi.Onkoplastiske brystbevarende inngrep og primære brystrekonstruksjoner utføres i et samarbeid mellom brystkirurg og plastikkirurg.

Vi arbeider tett med Senter for Kreftbehandling (SFK) som er lokalisert på sykehuset. Ved SFK gjennomføres cytostatika-og strålebehandling samt palliativ behandling. Det er gode muligheter for forskning ved bryst- og endokrinseksjonen.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som
er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. 


Arbeidsoppgaver
  • Operasjon, poliklinikk, postarbeid
  • Vakt etter avtale

Kvalifikasjoner
  • Spesialistgodkjenning i bryst- og endokrin kirurgi,evt. nær forestående godkjenning
  • Interesse for onkoplastisk brystkirurgi og erfaring fra multidisiplinært team-arbeid
  • Det er ønskelig med akademiske kvalifikasjoner og forskningsinteresse
  • Den som ansettes må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha norsk autorisasjon som lege

Utdanningsretning
  • Medisin

Utdanningsnivå
  • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne og vilje til tverrfaglig teamarbeid
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet Sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Paula Axelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 03 769
Navn: Erik Mulder Pettersen
Tittel: Med. faglig rådgiver
Telefon: 480 56 694
Hjemmeside
Arbeidssted
Sørlandet Sykehus HF
4604 KRISTIANSAND