Kort om arbeidsgiver
Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand er det ledig stilling for bryst- og endokrinkirurg. Seksjonen har ansvar for all bryst- og endokrinkirurgi på Agder med et beforlkningsgrunnlag på bortimot 300.000.
Den som blir ansatt inngår i seksjonens bemanning på 4 overleger hvorav en er spesialist i plastikkirurgi.Onkoplastiske brystbevarende inngrep og primære brystrekonstruksjoner utføres i et samarbeid mellom brystkirurg og plastikkirurg.

Vi arbeider tett med Senter for Kreftbehandling (SFK) som er lokalisert på sykehuset. Ved SFK gjennomføres cytostatika-og strålebehandling samt palliativ behandling. Det er gode muligheter for forskning ved bryst- og endokrinseksjonen.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som
er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. 


Arbeidsoppgaver
  • Operasjon, poliklinikk, postarbeid
  • Vakt etter avtale

Kvalifikasjoner
  • Spesialistgodkjenning i bryst- og endokrin kirurgi,evt. nær forestående godkjenning
  • Interesse for onkoplastisk brystkirurgi og erfaring fra multidisiplinært team-arbeid
  • Det er ønskelig med akademiske kvalifikasjoner og forskningsinteresse
  • Den som ansettes må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha norsk autorisasjon som lege

Utdanningsretning
  • Medisin

Utdanningsnivå
  • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne og vilje til tverrfaglig teamarbeid
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Paula Axelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 03 769
Navn: Erik Mulder Pettersen
Tittel: Med. faglig rådgiver
Telefon: 480 56 694
Hjemmeside
Arbeidssted
Sørlandet Sykehus HF
4604 KRISTIANSAND