Kort om arbeidsgiver
Det innenfor fagområdet hud opprettet en ny 100 % avtalehjemmel. Hjemmelen er besluttet lokalisert til Trondheim. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis, inkludert lysbehandling, innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Hjemmelen krever et nært og godt samarbeid med helseforetaket for å skape balanse og stabilitet innen fagområdet. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet
 • Legen må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Ansiennitet og relevant videreutdanning
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen
Vi tilbyr
 • Driftstilskuddklasse fastsatt etter gjeldende regler på bakgrunn av dokumenterte utgifter
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: rådgiver
Telefon: (+47) 412 14 382
E-post: karin.bostad@helse-midt.no
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: rådgiver
Telefon: (+47) 413 22 145
E-post: arnt.egil.hasfjord@helse-midt.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4088774569
Arbeidssted
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 STJØRDAL