St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Orkdal Distriktspsykiatriske Senter

Orkdal DPS er lokalsykehus for 13 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Vi er i underkant av 100 ansatte fordelt på vel 78 årsverk, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3-årig høyskoleutdannede med/uten videreutdanning og andre helsefagutdannede. Vi er organisert med en døgnseksjon med 15 sengeplasser, poliklinikk (28 årsverk) med hovedkontor på Orkanger, samt kontorer på Støren og Røros, og seksjon for ambulante tjenester inkl. AAT og FACT.

Vi har ledig 100 % stilling vikariat for LEGE I SPESIALISERING i døgnseksjonen.

Stillinger for leger i spesialisering er en del av det totale utdanningsopplegget med rett til rotasjon innen alle relevante seksjoner og avdelinger for oppnåelse av spesialitet i psykiatri. Divisjon Psykisk Helsevern er godkjent for 5 år.

Vennligst oppgi 2 referansepersoner i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering/behandling
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Tiltredelse i stillingen medfører også forpliktelser til undervisning av studenter
 • Vi har faste konsultasjonsdager med kommunene

Kvalifikasjoner

 • Stillingen er en utdanningsstilling, og det kreves dokumentert autorisasjon
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Det søkes etter kandidat med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet
 • Vi vektlegger faglig trygghet, lojalitet og vilje til å iverksette pålagte behandlingsoppgaver
 • Arbeide for å nå krav som stilles i styringsdokumenter

Vi tilbyr

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø med varierte oppgaver og tverrfaglig samarbeid
 • Tilrettelegging for faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid/innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Kontaktpersoner
Navn: Anne Cathrine Svenning
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 920 23 078
Navn: Heidi Vinje
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90241603
Hjemmeside
Arbeidssted
Orkdal DPS, Divisjon Psykisk Helsevern
Orkdalsveien 244
7300 Orkanger
Mer om arbeidsgiver
teaser image