Kort om arbeidsgiver
Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:

- 100% stilling som overlege i indremedisin

Klinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfest.

Klinikk Alta åpner i nybygg høsten 2019 og vil gi en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, som primært skal betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Utvidelsen omfatter etablering av sengepost med 20 plasser, utvidelse av det radiologiske tilbudet med MR, CT og ultralyd og økning i dag- og poliklinikktilbudet.

I forbindelse med utvidelsen økes den faste legebemanningen i Alta med to spesialister, hhv i indremedisin og allmennmedisin (i tillegg til eksisterende overlegestilling i indremedisin).

Tiltredelsesdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene for overlege i indremedisin vil omfatte både poliklinisk virksomhet og utredning/behandling av innlagte pasienter ved somatisk sengepost. Det vil også være oppgaver knyttet til infusjonspoliklinikk (biologisk behandling) og kreftpoliklinikk (kjemoterapi). Inntil sengeposten er i drift høsten 2019 vil hovedoppgaven være poliklinisk virksomhet
 • I oppstartsfasen må det påregnes opplæring ved Klinikk Hammerfest i forhold til innføring i felles rutiner og praksis på sengepost og poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i indremedisin.
 • Subspesialitet er ikke noe krav, men geriatrisk kompetanse vil bli vektlagt. Kompetanse i ekkocardiografi og/ eller endoscopi vil være en fordel.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar, og ikke minst mulighet til å være med å bygge opp et nytt tilbud.
 • Moderne utstyr i nye lokaliteter.
 • Vi tilbyr gode arbeidstidsordninger og arbeidsvilkår.
 • Vi tilbyr språkopplæring ved behov til deg og din familie.
 • Vi kan være behjelpelig med bolig.
 • Finnmarksavtalen som i forhold til den nasjonale avtalen tilgodeser legene med bedre vilkår.
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss.
 • Nordlysbyen Alta tilbyr friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under Nordlyshimmel eller i midnattssol
 • Videre har Alta et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud.
 • For mer informasjon om Alta se her.
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Allmennmedisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Renate Jakobsson
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 94409255
Navn: Marit Britt Elfride Heger
Tittel: Medisinsk overlege
Telefon: 90046518
E-post: Marit.Britt.Elfriede.Heger@finnmarkssykehuset.no
Navn: Bjørn Wembstad
Tittel: Overlege
Telefon: 90602796
E-post: bjorn.wembstad@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Avdeling Medisin Klinikk Hammerfest, Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Alta
9501 Alta
Søk på stillingen