Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst som har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, og mottar pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg. Operasjonsavdelingen har 7 moderne operasjonsstuer hvor det utføres ca. 4.500 elektive ortopediske inngrep per år. Anestesiavdelingen er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 5 overleger, 15 anestesisykepleiere og en tekniker. I 2017 ble det gitt ca. 9.000 anestesier. Meget stort volum av alle typer ultralydveiledet regionalanestesi. Vi er et av landets ledende sykehus innen elektiv ortopedi og er nest størst på revmatologiske behandlinger. Sykehuset ligger sentralt i Bærum kommune i rolige og landlige omgivelser, som nærmeste nabo til Bærum sykehus. Se vår hjemmeside: www.mhh.no
Anestesiologi

Overleger – anestesiavdelingen

 • Martina Hansens Hospital
 • Martina Hansens Hospital
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  100%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Ved Martina Hansens Hospital er det ved anestesiavdelingen fra 1. mai 2019 ledig en fast overlegestilling.

I tillegg er det ledig stilling som overlegevikar ved anestesiavdelingen med ønske om snarlig ansetteste, gjerne 1. februar 2019. Varighet frem til 1. mai 2020.

Vikariatet vil ha mulighet for forlengelse utover avtalt periode.
 
Til vikariatet søker vi spesialist i anestesi. Avdelingen har preoperativ anestesipoliklinikk.
Stillingene inngår i gjeldende vaktordning (p.t. 6-delt hjemmevakt, for tiden vaktfri lørdag/søndag og helligdager).
Det er ønskelig med interesse for, og erfaring med regionalanestesi. Det stilles krav til daglig klinisk virksomhet, samtidig som forskningskompetanse og interesse for klinisk forskning er interessant.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, og ha gode samarbeidsevner.

Søknad vedlagt CV, attester og søknadsblankett for legestillinger sendes postmottak@mhh.no eller til Martina Hansens Hospital, Postboks 823, 1306 Sandvika innen 7. februar 2019.
Stillingskategori Overlege/spesialist
Arbeidsgiver: Martina Hansens Hospital
Kontaktperson:
Unni Toftegaard
avdelingsoverlege
Telefon: 67 52 18 18
unni.toftegaard@mhh.no
Frode Fjellanger
ass. avdelingsoverlege
Telefon: 67 52 18 19
Hjemmeside: www.martinahansen.no/ Søknad sendes: Martina Hansens Hospital
Postboks 823
1306 SANDVIKA
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett Arbeidssted: Martina Hansens Hospital
Postboks 823
1306 SANDVIKA
workplace map