Fastlege med tilknytning Olympiatoppen i Lillehammer kommune

Lillehammer kommune og Olympiatoppen/Prosjekt Toppidrett har ledig stilling som 60 % fastlege og 40 % idrettslege for toppiddrettsutøvere. Fastlegearbeidet i veletablert flerlegepraksis i Lillehammer sentrum. Praksisstart med null-liste, men forventet meget rask opparbeidelse av praksis. Stillingen medfører plikt til deltagelse i legevakt lokalisert til Lillehammer sykehus.

Idrettslegearbeidet vil foregå i Håkons Hall i et bredt tverrfaglig iddrettsmiljø med mulighet for stor kompetanseutvikling innen idrettsmedisin - i samarbeid med Olympiatoppen.

Lege med idrettsmedisinsk interesse ønskes i stillingen.


Søknad på skjema for legestillinger sendes; Lillehammer kommune, Hovedarkivet, Serviceboks, 2626 Lillehammer eller pr.e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no innen 6 januar 2011.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Hveding
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 61 05 06 60
Navn: Lars Hanstad
Tittel: Olypmpiatoppen
Telefon: 95 93 52 02
Søknad
Søknad sendes: Lillehammer kommune
Hovedarkivet,
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER

Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Lillehammer kommune
2626 LILLEHAMMER