Jobb hos Vestre Viken!

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til omlag 490 000 mennesker i 26 kommuner. Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatrisk avdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Vi har over 9 400 ansatte som til sammen utfører 7 150 årsverk. Vestre Viken ble stiftet 30. mars 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss.

Landets mest meningsfulle jobb?

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker. Flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. Samtidig er samfunnets struktur stadig i endring. Rett kompetanse er en suksessfaktorer for tiden vi går i møte. Vi prioriterer forskning, utdanning og kompetanseutvikling for å møte morgendagens behov for helsetjenester. Vi er stadig på jakt etter nye dyktige og engasjerte kollegaer!
Hvordan det er å jobbe på Vestre Viken
Verdier, visjon og mål
Hvilke karriere og utviklingsmuligheter er der for meg?
Visste du at...
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus
ARBEIDSSTED