Jobb hos Vestre Viken!

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til omlag 490 000 mennesker i 26 kommuner.

Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Vi hadde 9 400 ansatte som til sammen utførte 7 150 årsverk i 2016. Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss.

Se ledige stillinger hos Vestre Viken - nederst på siden!

Landets mest meningsfulle jobb?

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker. Flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. Samtidig er samfunnets struktur stadig i endring. Rett kompetanse er en suksessfaktorer for tiden vi går i møte. Vi prioriterer forskning, utdanning og kompetanseutvikling for å møte morgendagens behov for helsetjenester. Vi er stadig på jakt etter nye dyktige og engasjerte kollegaer!

Se ledige stillinger hos Vestre Viken - nederst på siden!

 

Hvordan er det å jobbe i Vestre Viken?
Hvilke karriere og utviklingsmuligheter er der for meg?
For deg som er nyansatt
Aktuelt på Vestre Viken

Visste du at..

Fremtidens sykehus

Det planlegges nytt sykehus i Drammen. Det nye sykehuset skal inneholde både somatikk og psykiatri når det etter planen står ferdig i 2024. Både Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus skal i årene som kommer rustes opp og utvikles for betydelige beløp.

Bærum sykehus
Drammen sykehus
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus

Har du spørsmål om arbeidsplassen?

Ta kontakt med en rådgiver i HR-avdelingen - vi hører gjerne ifra deg!

Navn Navnesen?

(bilde?)

Tlf./e-post