Jobb i Tysfjord Kommune

Flytte til ruvende fjell og djupe fjorder i Nordland?

Fjordbygda Tysfjord har i dag 3 kommunalt ansatte fastleger som tar vare på om lag 2000 innbyggere. Vi har legekontor i Kjøpsvik og på Drag. Legetjenesten er samlokalisert med helsestasjon og jordmortjeneste. Det er også legevaktsamarbeid med nabokommunene Hamarøy og Steigen på natt, helg/høytider. Vi er alltid på utkikk etter flere engasjerte, sosiale og positive leger!

Nettverk i Nord

Nb. kun et fiktivt eksempel.

I Nord kan avstanden til andre av og til bli lang. Derfor har vi satset på et interkommunalt samarbeid og slått oss sammen med andre legekontor for å skape et sterkere arbeidsmiljø. (Her kan Tysfjord si noe om de evt samarbeider seg imellom, har nettverk ol)

Her finner du fastlegekontorene i Tysfjord

Drag Legekontor kl.08-15.00

Gnr 60 Bnr 269, 8270 Drag// Tlf 75785770

Kjøpsvik Legekontor kl.08-15.

Prestegårdsveien 1, 8590 Kjøpsvik // Tlf 75775640

Flytte til Tysfjord?
Mer om ville, vakre Tysfjord

Hos oss kan vi tilby

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Gode nettverk og samarbeidsfora.
  • Faglige utfordringer i et positivt miljø.
  • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
  • Personer med samisk språkkompetanse oppfordres til å søke.

Hør ka ho Gudrunn har å si om jobben sin!

NB. Dette er et fiktivt eksempel

Gudrunn er den lokale helten i Tysfjord gjennom 15 år år som tar vare på gamle og unge året rundt. Alle har en kjært og nært forhold til Gudrunn. Det er det beste med jobber sier Gudrunn... (Her kan Tysfjord sette inn intervju med en fastlege)

Velkomstside for nye leger

 

Allmennlegepraksis representerer et mangfold på godt og vondt- i Tysfjord har vi etablert et støtteapparat for å hjelpe deg med utfordringer du møter på langs veien.

 

Befolkningen blir eldre og behovet for legetjenester kommer til å øke. Vi tilrettelegger for
utvikling og faglig støtte slik at vi stadig kan heve kvaliteten og kompetansen
i allmennlegetjenesten. Det skal være interessant og attraktivt å være fastlege
i Tysfjord kommune.