Lørenskog kommune

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune
Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 39 000 innbyggere og 2300 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!

Helse og omsorg i Lørenskog

Vurderer du fastlegeyrket? Lørenskog kommune har stor befolkningsvekst og trenger flere fastlegerI Lørenskog kommune arbeider nå 29 fastleger i vanlig allmennpraksis, alle er tilsluttet fastlegeordningen. Legene er fordelt på 8 legesentre. Se oversikten her
Leve og bo

Velkommen som jobbsøker i Lørenskog

ARBEIDSSTED