Jobb i Vik kommune

Jobbe blant høye fjell og dype fjorder? Lokalbefolkningen i Vik i sogn er på knappe 2700 innbyggere. Helt på tuppen langs fjorden ligger legekontoret sentralt plassert. Vik er et trygt og godt sted å bo der du har tiden til å bli kjent med pasientene dine.

#velkomentilvik

Mer om Vakre Vik
Ny start for hele familien!

Helsetilbodet i Vik

Vik kommune har eit helsetenestetilbod som er både helsefremjande og førebyggjande, samt helsehjelp til alle som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen. Tenestetilbodet omfattar barnevern, førebyggjande helsetenester, pleie og omsorg, legetenesta, rehabilitering og sosiale tenester.

 

Legekontoret i Vik kommune held til i Helsetunet, adr. Flatbygdi 10. Finn veien her Det er for tida tre fastlegar og ein turnuslege ved kontoret.

Vil du vite meir om jobben?

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ring Personalansvarlig XXX på 123 45 678

Vi hører gjerne fra deg!

(dette er kun et fiktivt eksempel)