Jobb i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest.
Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet.
Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Vi rekrutterer

Akkurat nå søker vi engasjerte og stolte medarbeidere innenfor Sektor for helse og omsorg, med arbeidssted Utsikten bokollektiv. Se hele stillingen her 

Fastlegene i Hammerfest

Hammerfest kommune har tre legesentra. Her finner du alle fastlegekontorene i Hammerfest.

 

Velkommen til Hammerfest