Jobb i Åmli kommune

Vurderer du å flytte til Åmli- bygda for alle?
I Åmli har du tiden til å lytte til pasientene og planlegge behandling for hver pasient. Det er en liten men varm bygd med knappe 700 innbyggere. Trives du i skog og mark, og finner roen på en liten plass? Da er kanskje Åmli noe for deg.

Helsetjenester i Åmli

Åmli kommune sine sidar finner du meir informasjon om heletjenestane i Åmli. Her er det meir om fastlege - helsestasjon - heimesjukepleie - Åmli legekontor og legevakt. Åmli Legekontor ligger i Gata 21, og kan nås på tlf 37 18 51 00

Åmli pleie- og omsorgssenter

Åmli pleie- og omsorgssenter ligger i Åmli sentrum og har 15 plassar fordelt på 2 avdelingar.
Det er tilbod om langtids-, korttids-, avlastings- og rehabiliteringsplassar. Vi har også ein avdeling som er spesielt tilrettelagt forbrukarar med demens.
Mer om Åmli
Aktuelt for barn og ektefelle

Velkommen til Åmli!

ARBEIDSSTED