Jobb med oss i Helse Førde

Vi har 3000 ansatte som hver dag har som mål å gi best mulig behandling og pleie til deg som pasient hos oss. De ansatte er den viktigste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene og vil legge til rette for at alle ansatte skal trives og yte sitt beste. Hos Helse Førde får du en trygg arbeidsplass i omgivelser med flott natur og gode lokalsamfunn.

Jobbmuligheter på den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane!

Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidarar med ulik bakgrunn. I Helse Førde møter du eit spennande fagmiljø. Helse Førde skal så langt som mogleg spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning, og å rekruttere kvalifiserte personar med etnisk minoritetsbakgrunn.

 

Pasienten i fokus

Vi har ansvar for spesialisthelsetjenestene innbyggerne i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Vi er organisert i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Psykisk helsevern organiserer vårt arbeid innen psykiatrien.

Mer om Helse Førde

Dette er hva vi tilbyr

Utfordrande oppgåver i ein stor og profesjonell kompetanseorganisasjon

Dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø

Gode pensjons- og forsikringsordningar

Nye Førde Sykehus står klart i 2025!

Frem mot 2025 skal Førde Sentralsykehus (Fss)bygges ut. Følg med på prosessen her!

Vi er et kompetansemiljø
Sosialt
Vil du bli en førdianer?
ARBEIDSSTED