Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold med beliggenhet på vestsiden av den sørlige delen av Oslofjorden. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. 

Jobb hos oss- Færder kommune

Velger du en arbeidsplass hos oss er mulighetene mange! Du kan pendle fra hovedstaden eller flytte vestover mot den vakre skjærgården. I Færder kommune har vi ni fastlegekontorer. Her finner du oversikt over fastlegene i Færder kommune.
Leve og bo
ARBEIDSSTED