Jobb i Bergen kommune

Bergen er en by og kommune i Hordaland omgitt av «De syv fjell» og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Bergen er en storby som oser av sjarm. Du finner mulighetene i Bergen!
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren

Helse og omsorg

Bergen kommune har tilbud til eldre, utviklingshemmede og andre med pleie- og omsorgsbehov. 1 av 3 ansatte i kommunen jobber innen dette feltet. Helse og omsorg er et av de største og viktigste områdene kommunen har ansvar for, og dekker for eksempel hjemmehjelpstjenester, hjemmesykepleie, dagsenter, bofellesskap, avlastningsboliger, serviceboliger og sykehjem. Se alle fastlegekontorene i Bergen her 

Bygger nye helsebygg 
3 nye sykehjem, nytt Omsorg Pluss-anlegg, nytt bofelleskap for utviklingshemmede og nytt helsehus planlegges, bygges eller er nylig ferdigstilt nå.
 
Kommunen blir med i ny helseklynge
Kommunen styrker samarbeidet med forsknings- og utdanningsmiljøene på høgskolen og universitetet. Les mer her 
 
Slik skal sykehjemmene utvikle seg mot 2030
Byrådet bygger og forbedrer 650 plasser for eldre og vil gjøre sykehjemmene til flerbrukshus. Les mer her 
 
Bergens nye helsehus har åpnet dørene
En rekke helsetjenester er nå samlet i byens nye helsehus – sjekk hvilke! 
 
Smart omsorg skal gi bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Smart omsorg er Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Programmet bidrar til å gjøre Bergen til en mer innovativ og fremtidsrettet kommune. Les mer her
Bergen - Europeisk Kulturby
Ny i Bergen?

Velkommen til Bergen!

ARBEIDSSTED