Jobb i Bergen kommune

 

Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad»

Jobbmuligheter

 

Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart størte arbeidsgiveren i regionen.

 

Åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert er Bergen kommunes grunnleggende verdier.

 

Mangfold, likestilling og inkludering skal være sentrale kjennetegn ved fremtidens arbeidsplass.

 

 

Helse og omsorg

Bergen kommune har tilbud til eldre, utviklingshemmede og andre med pleie- og omsorgsbehov. 1 av 3 ansatte i kommunen jobber innen dette feltet.

 

Helse og omsorg er et av de største og viktigste områdene kommunen har ansvar for og dekker for eksempel hjemmehjelpstjenester, hjemmesykepleie, dagsenter, bofellesskap, avlastningsboliger, serviceboliger og sykehjem.

 

Bygger nye helsebygg

3 nye sykehjem, nytt Omsorg Pluss-anlegg (bildet), nytt bofelleskap for utviklingshemmede og nytt helsehus planlegges, bygges eller er nylig ferdigstilt nå.

 

Kommunen blir med i ny helseklynge

Styrker samarbeidet med forsknings- og utdanningsmiljøene på høgskolen og universitetet. Les mer her 

 

Slik skal sykehjemmene utvikle seg mot 2030

Byrådet bygger og forbedrer 650 plasser for eldre og vil gjøre sykehjemmene til flerbrukshus. Les mer her 

 

Bergens nye helsehus har åpnet dørene

En rekke helsetjenester er nå samlet i byens nye helsehus – sjekk hvilke! 

 

 

Se alle fastlegekontorene i Bergen her 

 

 

Smart omsorg skal gi bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Smart omsorg er Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Programmet bidrar til å gjøre Bergen til en mer innovativ og fremtidsrettet kommune. Les mer her

Bergen - Europeisk Kulturby
Ny I Bergen?