Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 30 september.

Fylkeslege/avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen.

 Søknadsfrist: 30 september.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjonen.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

50% sykevikariat på ubestemt tid

Vikariat.  Hege Marie Wahl, STOKKE.

Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Hof kommune, HOF.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk – Medisinskfaglig avdeling  Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 10 oktober.

fastlegehjemmel i Vektergården

Fast stilling.  Horten kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sandefjord kommune, Annen Etasje legesenter .

Sandefjord Søknadsfrist: 21 oktober.