Overlege - LSR-nr. 9237

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 september.

Ledig 50% stilling som fastlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Helsetjenester.

Kommunalt ansatt fastlege med tilleggsansvar for migrasjonshelsetjeneste Søknadsfrist: 20 september.

Overlege - LSR-nr. 9191

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Øyesykdommer Søknadsfrist: 20 september.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Gro Flateland Ahlberg, HOF.

Søknadsfrist: 24 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling - ARB Ledelse  Søknadsfrist: 27 september.

50% avtalehjemmel i hud - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, LARVIK.

Larvik Søknadsfrist: 29 september.

Forskningsadministrator - Sykelig overvekt forskning

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk.

Medisinsk klinikk, Tønsberg Søknadsfrist: 30 september.