Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 juli.

5 mnd fastlegevikariat i Sandefjord

Vikariat.  Susanne Prøsch, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinkk psykisk helse og rusbehandling  Søknadsfrist: 04 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykiskhelse og rusbehandling Søknadsfrist: 22 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 26 august.