Fastlegevikariat

Vikariat.  Hilde Caroline Råmunddal, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 03 september.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Svelvik kommune, SVELVIK.

2.gangs utlysning Søknadsfrist: 17 september.

Liaisonpsykiater

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Sykelig overvekt forskning - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 oktober.