Tilsynslege

Fast stilling.  Holmestrand kommune, HOLMESTRAND.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

øyeseksjonen Søknadsfrist: 12 februar.

Fastlegehjemmel

Sandefjord kommune, Kilen legesenter.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fastlegehjemmel

Nøtterøy kommune, Bellevue Legesenter.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Horten kommune, Sentrum legekontor.

Sentrum legekontor Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Horten kommune, Fastlegene Linden park.

Fastlegene Linden park Søknadsfrist: 21 februar.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Arbeid og Helse Vestfold.

NAV Arbeid og Helse Vestfold  Søknadsfrist: 23 februar.