Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinskfaglig avdeling.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - Nevro - Fag Søknadsfrist: 28 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nukleærmedisinsk seksjon.

Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling, Nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 01 mai.

Overleger sykehjem og legevakt i Sandefjord Medisinske Senter

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 01 mai.

Vikar i allmennmedisin i Larvik søkes SNAREST i forb. m. sykdom og svangerskap

Vikariat.  Torget Medisinske Senter AS, LARVIK.

Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk - Mamma/endokrinkirurgi Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling Søknadsfrist: 15 mai.

Vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Nina Stanger, HORTEN.

Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 juni.