50 % avtale/seniorpolitikk i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, HORTEN.

Horten, Vestfold Søknadsfrist: 31 juli.

Lege ved Presteløkka rehabiliteringssenter Larvik kommune - med arkivsaksnummer 16/5864

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

Søknadsfrist: 01 august.

Kommunelege - to stillinger

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 07 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, NØTTERØY.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS  Søknadsfrist: 12 august.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen.

Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Kirurgisk klinikk, Gastro - Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 31 august.

Fastlegehjemmel

Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 14 september.