Overlege LSR-nr. 2676

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk Personlighetspsykiatri  Søknadsfrist: 02 november.

Vikariat i 2 legepraksis – med arkivsaksnummer 14/7573

Vikariat.  Larvik kommune, Sentrum legekontor.

 Søknadsfrist: 11 november.

Ledig fastlegevikariat Holmestrand kommune

Vikariat.  Anne Egaas Kavlie-Borge, HOLMESTRAND.

Søknadsfrist: 12 november.

Leger med erfaring fra akuttmedisin

Fast stilling.  Larvik kommune, Larvik helsehus.

Arbeid ved Larvik Interkommunale Legevakt Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling Søknadsfrist: 19 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Larvik kommune, Helgeroa Legesenter.

Arkivsaksnummer 14/7914 Søknadsfrist: 25 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk .

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 02 desember.