Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Tønsberg.

Kirurgisk klinikk, Kirurgisk fagavdeling Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Faslegehjemmel i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune, Holmestrand Medisinske Senter A/S.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Sykehjemmene i Tønsberg.

100% fast stilling Søknadsfrist: 22 mars.