Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk intensiv Søknadsfrist: 26 oktober.

Overlege LSR-nr. 2676

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk Personlighetspsykiatri  Søknadsfrist: 02 november.

Vikariat i 2 legepraksis – med arkivsaksnummer 14/7573

Vikariat.  Larvik kommune, Sentrum legekontor.

 Søknadsfrist: 11 november.

Ledig fastlegevikariat Holmestrand kommune

Vikariat.  Anne Egaas Kavlie-Borge, HOLMESTRAND.

Søknadsfrist: 12 november.

Leger med erfaring fra akuttmedisin

Fast stilling.  Larvik kommune, Larvik helsehus.

Arbeid ved Larvik Interkommunale Legevakt Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.