Enhetsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Nordre Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Psykisk helse og rusbehandling.

Psykiatrisk Fylkesavdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabiliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

Enhetsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk allmennpsykiatri  Søknadsfrist: 28 april.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, LARVIK.

Larvik Søknadsfrist: 29 april.

Fastlegehjemmel med deleliste/vikariat fra d.d.

Larvik kommune, LARVIK.

Arkivsaknr.: 14/1882 Søknadsfrist: 30 april.

Lege, sommervikariat

Vikariat.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS.

Klinikk Psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS Søknadsfrist: 30 april.

SOMMERLEGEVAKT SANDEFJORD

Midlertidig.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 10 mai.

To ledige kommunale fastlønnsstillinger: 100 % og 80 %

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 15 mai.

2 ledige fastlegehjemler i Sandefjord

Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

 Søknadsfrist: 20 mai.