Overlege - LSR 12352

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling  Søknadsfrist: 29 mars.

Fastlege i Andebu

Fast stilling.  Andebu kommune, ANDEBU.

 Søknadsfrist: 02 april.

Fastlegehjemmel Åsgårdstrand helsesenter

Fast stilling.  Horten kommune, Åsgårdstrand helsesenter.

 Søknadsfrist: 08 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 19 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 19 april.

100% nyopprettet fastlønnet stilling som fastlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

 Søknadsfrist: 21 april.

Vi søker inntil 2 leger til Døgnåpen legevakt sommeren 2015

Midlertidig.  Tønsberg kommune, Tønsberg interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 30 april.