Leder for forskning og metodeutvikling innen medisinske aldersvurderinger

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege - Vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi .

Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 14 februar.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nydalen DPS.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Kirurgi (plastikk)

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Hudlege

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Spesialist Nevrolog

Vikariat.  Klinikk Bogstadveien, OSLO.

Søknadsfrist: 15 februar.

Psykiater (overlege)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Akuttmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 16 februar.

100 % avtalehjemmel i gastromedisin

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avhengighetsbehandling voksen.

med funksjon som medisinskfaglig rådgiver Søknadsfrist: 21 februar.

Klinikkledere

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 februar.

Viseadministrerende direktør

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Medisin, helsefag og utvikling  Søknadsfrist: 24 februar.

Psykiater/Legespesialist

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Lege

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Assisterende avdelingssjef

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Seksjon for radiologi, Radiumhospitalet Søknadsfrist: 26 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdelingen .

Ved Medisinsk avdelingen er det ledig fire 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, for leger i spesialisering i indremedisin. Tiltredelse etter avtale.  Søknadsfrist: 28 februar.

Medisinsk gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Medisinsk avdeling er det ledig tre faste 100 % overlegestillinger i gastroenterologi.  Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 februar.

3-årig doktorgradsstipendiat i immunologi/hematologi

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Harbitzalleen legesenter søker fleksibel vikar med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Harbitzalleen legesenter as, OSLO.

Søknadsfrist: 02 mars.

SiO Helse søker erfaren leder til vårt sentrums kontor

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Institutt for klinisk medisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 06 mars.

LIS-stilling og 1 vikariat

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin har ledig 1 fast LIS-stilling og 1 vikariat Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

DPS Groruddalen Søknadsfrist: 06 mars.

Spennende fast stilling innen medisinsk biokjemi på sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 mars.

Nevrolog til sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

Fast stilling Søknadsfrist: 07 mars.

Overlege - Palliasjon

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Overlege (palliativ medisin) – Hospice Lovisenberg, fast stilling, 63,75% Søknadsfrist: 08 mars.

Fastlegehjemmel - Deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand, Kantarellen Legesenter.

 Søknadsfrist: 13 mars.

PhD stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 13 mars.

40 % avtale/seniorpolitikk i anestesiologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Lungeavdelingen Søknadsfrist: 15 mars.

Spesialist i hudsykdommer

Fast stilling.  KAL klinikken, KAL PRIVAT.

Deltid/heltid Søknadsfrist: 31 mars.