Psykolog eller lege for validering av ADHD diagnoser

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse.

midlertidig prosjektstilling Søknadsfrist: 03 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon.

PHA Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 03 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Bærum.

Spesialsykehuset for epilepsi, Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering  Søknadsfrist: 05 august.

LIS vikariat, Radiumhospitalet

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi  Søknadsfrist: 05 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Solvang sykehjem (sektor nord), Lilleborg sykehjem i (sentrum) og Ryenhjemmet i (sør).

Nyopprettede legestillinger Søknadsfrist: 11 august.

Fagleder, 100 % fast stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 august.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO.

Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, Lunge- og Karklinikken.

HLK KAR AVDELING, HLK Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Barn og Ungdomspsykiatrisk - Klinikk for kirurgi og nevrofag, Psykosomatisk Avdeling, Rikshospitalet  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege (obstretikk og gynekologi) ved OUS kombinert med professor II/ førsteamanuensis - 20% stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken innenfor obstetrikk og gynekologi.

Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin UIO  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KKL IVF poliklinikk .

KKL IVF poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighetsbehandling.

Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 15 august.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon for barnekirurgi Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Assistentlege

Fast stilling.  NIMI - Norsk idrettsmedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

4-års stillinger, Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet og Ullevål Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Nevrokirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Onkologi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Ortopedisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Plastikkirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Psykiatri

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Thoraxkirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Allmennmedisin

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Fysikalsk medisin og rehabilitering

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Gastroenterologisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Sakkyndige spesialister (deltid):
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 18 august.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester .

Lege Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering i revmatologi

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk.

(fordypningsstilling)  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering (LiS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene Søknadsfrist: 22 august.

Overlege Psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 24 august.

Admission to the Emergency Response Unit Roster 2014

Midlertidig.  Norges Røde Kors, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk kirurgi og nevrofag.

Klinikk kirurgi og nevrofag, ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - Barneradiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 august.

2 ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, Romsås legesenter.

Romsås legesenter Søknadsfrist: 26 august.

Ledig vikariat i allmennpraksis i Sandefjord

Vikariat.  Therese Bjønness, OSLO.

Søknadsfrist: 28 august.

Psykiater til døgnavdelingen

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Lege i spesialisering (LIS) kan også søke  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

Professor/førsteamanuensis i avansert klinisk sykepleie (eldremedisin)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet Søknadsfrist: 15 september.