Lege i spesialisering, fordypning hjerte

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 september.

Deltidslege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Allmennlegevakten.

 Søknadsfrist: 23 september.

Leder av Bedriftshelsetjenesten

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT).

Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT) Søknadsfrist: 24 september.

Overlegestillinger, leger i spesialisering og lege i spesialisering med fordypning

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 25 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Leger i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Barnemedisinsk avdeling.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Researcher in environmental epodemiology

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

 Søknadsfrist: 30 september.

Fastlegevikariat i Søndre Nordstrand

Vikariat.  Anna Pham, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering (rus- og avhengighetsmedisin)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet.

Klinikk Psykisk helse og avhengighet, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering med fortrinn

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Vikariat, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Familie- og nettverksenheten.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Familie- og nettverksenheten Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nevropsykiatrisk enhet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nevropsykiatrisk enhet Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

Fastlegevikariat Ullern Legesenter

Vikariat.  Line Amundsen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Post-Doctoral Research Fellowship in Pharmacology

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Division of Diagnostics and Intervention.

Institute of Clinical Medicine, Division of Diagnostics and Intervention, Department of Pharmacology  Søknadsfrist: 06 oktober.

To nyopprettede fastlegehjemler

Oslo kommune Bydel Østensjø, Manglerud legekontor.

Manglerud legekontor Søknadsfrist: 07 oktober.

Fastlegevikariat Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 07 oktober.

Deleliste i fastlegehjemmel - Bydel St. Hanshaugen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Kurbadet legesenter.

Kurbadet legesenter Søknadsfrist: 08 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

- Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlege - Ledig fastlegehjemmel - Nedre Grefsen legegruppe

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, OSLO.

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 13 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Blå Kors Øst søker tilsynslege og fagsjef

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Lege

Vikariat.  Dr. Selvinaz Tuncer, OSLO.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AMG Avdeling for medisinsk genetikk RH.

Seksjon for klinisk genetikk Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsoverlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Stipendiat

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Pykisk helse.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Professor/førsteamanuensis

Midlertidig.  Lovisenberg diakonale høgskole, mastergradstudiet.

20-40% engasjement for perioden 1.1.2015-31.12.2016.  Søknadsfrist: 17 oktober.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Amal Rosenborg, OSLO.

Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 21 oktober.

50% avtalehjemmel - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 21 oktober.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 21 oktober.

100% avtalehjemmel

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 21 oktober.