Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Leger i spesialisering, 3 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 02 september.

4-årsstillinger for lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for LIS, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 02 september.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester.

Divisjon spesialisthelsetjenester Søknadsfrist: 03 september.

To ledige postdoktorstillinger

Midlertidig.  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME).

 Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Seksjon døgn.

 Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

KDI AVDELING FOR FARMAKOLOGI  Søknadsfrist: 07 september.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Gjensidige forsikring ASA, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

Leger

Fast stilling.  Balderklinikken, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon spiseforstyrrelser, Barn og unge døgnbehandlingsenhet Søknadsfrist: 10 september.

Researcher in environmental epodemiology

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

 Søknadsfrist: 10 september.

Fastlegehjemmel(evt. hjemler) til Tøyenområdet

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Gamle Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand Søknadsfrist: 15 september.

Professor/førsteamanuensis i avansert klinisk sykepleie (eldremedisin)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Lege.

 Søknadsfrist: 16 september.

Sideutdanning

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

innen allmennmedisin Søknadsfrist: 17 september.

Lege i spesialisering, fordypning hjerte

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 september.

Leder av Bedriftshelsetjenesten

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT).

Enhet for bedriftshelsetjenesten (BHT) Søknadsfrist: 24 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.