Professorship or Associate Professorship of Medicine (Paediatrics)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Institute of Clinical Medicine (Klinmed) Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmennpsykiatrisk pol. klin.

PHA psykiatrisk poliklinikk Øst Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP).

Døgnenheten for voksne, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)  Søknadsfrist: 06 mai.

Leder Nic Waals Institutt

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

1-3 assisterende kommuneoverleger / bydelsoverleger 

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

Professor or Associate Professor of Medicine (Molecular Pathology)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Institute of Clinical Medicine
 Søknadsfrist: 08 mai.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Angio-lab, Ullevål Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for hjertearytmi.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Assisterende fylkeslege ved helseavdelingen

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

3 mnd. Fastlegevikariat i Bydel Nordstrand

Vikariat.  Odd Andre Wathne, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Søker lege med eller uten hjemmel

Vikariat.  Groruddalen legekontor AS, OSLO.

Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i utdanningsstilling

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Rettstoksikologisk fortolkning.

Søknadsfrist: 13 mai.

Fylkeslege / Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 13 mai.

Aleris Kreftsenter søker onkolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Heltid Søknadsfrist: 15 mai.

Førsteamanuensis i allmennmedisin

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn(Helsam), Det medisinske fakultet..

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) Søknadsfrist: 17 mai.

Førsteamanuensis (100%) i medisin (helseledelse)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Søknadsfrist: 17 mai.

Klinisk stipendiat (nevrokirurgi)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin, Nevrokirurgisk avdeling.

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin (Klinmed) Søknadsfrist: 18 mai.

Sommervikariat i fastlegepraksis Oslo

Vikariat.  Ellen Sofie Thorsen, OSLO.

Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken, Nydalen DPS Søknadsfrist: 22 mai.

Forskningsleder/professor II/førsteamanuensis 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner .

Klinikk psykisk helse og avhengighet / Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling.

Ruspoliklinikken Mortensrud Søknadsfrist: 22 mai.

Fagsjef/lege

Fast stilling.  Den norske legeforening, OSLO.

Søknadsfrist: 23 mai.

Fagsjef/lege

Fast stilling.  Den norske legeforening, OSLO.

Søknadsfrist: 23 mai.

Fastlegehjemmel deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Carl Berner legene.

  Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 25 mai.

Doktorgradsstipendiatstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk genetikk.

Klinikk for laboratoriemedisin - Enhet for hjertegenetikk Søknadsfrist: 28 mai.

Klinisk stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

(hud- og veneriske sykdommer) Søknadsfrist: 30 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker 1/Seksjonsleder

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

FOR SEKSJON FORSKNING SPESIALISTHELSETJENESTER OG STATLIG BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

3-årig doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 31 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases.

Vascular surgery Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

To faste stillinger som overlege Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.