Lege i spesialisering i ortopedi

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi.

To års stilling Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).

Spesialist i psykiatri - fast stilling Søknadsfrist: 11 desember.

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Vikariat.  Mai-Ly Nguyen Bøksle, OSLO.

Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering (thoraxkirurgi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Thoraxkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlege-deleliste ved Fagerborglegene

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Fagerborglegene.

Bydel Frogner Søknadsfrist: 16 desember.

Bydelsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Bydel Nordre Aker .

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 20 desember.

Ledig fast 100% stilling overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS.

Lovisenberg DPS – Seksjon ambulant virksomhet  Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) .

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri til Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 21 desember.

Lege 

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Smittevern, miljø og helse.

Avdeling for influensa Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege (Hemapatologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for utdanning og forskningssøtte.

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Enhet for hematopatologi Søknadsfrist: 23 desember.

Vikariat i spesialistpraksis hudsykdommer

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 23 desember.

Fastlegevikariat langvarig i Oslo, 60-100%

Vikariat.  Ivan Djurovic, OSLO.

Søknadsfrist: 25 desember.

Ledig fastlegehjemmel 

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

Harbitzalleen legesenter  Søknadsfrist: 02 januar.

Enhetsleder ved allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen.

Voksenpsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 januar.

PhD position in early onset adolescent psychosis study

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, NORMENT.

 Søknadsfrist: 08 januar.

Fastlegehjemmel Allmennmedisin

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, OSLO.

- Avdeling samfunn og nærmiljø Søknadsfrist: 09 januar.

Fastlege - Bydel Søndre Nordstrand

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand, Holmlia legesenter.

Søknadsfrist: 10 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet Søndre Nordstrand.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 15 januar.

Sakkyndige spesialister (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Ortopedisk kirurgi Søknadsfrist: 18 januar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Radiologi Søknadsfrist: 18 januar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

Revmatologi Søknadsfrist: 18 januar.