Visjonær og ambisiøs leder

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Utviklingsenheten for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

 Søknadsfrist: 05 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet - Seksjon for revmatologi.

Seksjon for revmatologi, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 07 august.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Voksen seksjonsledelse/ stab  Søknadsfrist: 08 august.

Vikariat som overlege/lege med mulighet for forlengelse

Vikariat.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Nordseterhjemmet.

 Søknadsfrist: 09 august.

Lege - Allmennlegevakten

Vikariat.  Oslo kommune Legevakten, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Barneseksjonen, Psykisk helse Søknadsfrist: 10 august.

Vikariat i almenpraksis

Vikariat.  Trine Ingebrigtsen, OSLO.

Søknadsfrist: 10 august.

Fastlege- vikariat

Oslo kommune Bydel Bjerke, Bydel Bjerke.

Fastlege - Oslo kommune, Bydel Bjerke Søknadsfrist: 15 august.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Medisinsk redaktør (vikar)

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 august.

Lege søkes til Tåsen helsehus

Fast stilling.  Norlandia Care Norge AS, Tåsenhjemmet, Eldreomsorg.

Vi søker etter lege med erfaring, spesialisering og/eller interesse innen rehabilitering og geriatri Søknadsfrist: 17 august.

Lege LIS

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk avd. Tåsen Søknadsfrist: 18 august.

Vikariat i allmennlegepraksis Tittel

Vikariat.  Daniella LOTFI , OSLO.

Søknadsfrist: 19 august.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barneseksjonen, psykisk helse, Barn, enhet B Søknadsfrist: 20 august.

2 forskerstillinger smitteverntiltak

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 august.

Teamleder innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

2 forskere/ seniorrådgivere innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling, Lunge- og allergiseksjonen  Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Utdanningsstillinger, arbeidsmedisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Medisinsk klinikk, Seksjon for miljø- og yrkesmedisin Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi) - 2 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, OUS Rikshospitalet Seksjon for hjerteultralyd.

- HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Groduddalen.

- GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk A  Søknadsfrist: 25 august.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Frysja legekontor.

Frysja legekontor Søknadsfrist: 28 august.

Overlege i gastroenterolog

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Seksjonsleder/forsker I

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, OSLO.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Fast stilling som overlege i Thorax, hjerte og kar diagnostikk/radiologi Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.