Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Klinikksjef på Trasoppklinikken

Fast stilling.  Trasoppklinikken, OSLO.

Søknadsfrist: 30 august.

To fastlegestillinger ledig

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

Søknadsfrist: 31 august.

Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - Radiologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 01 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV Arbeidsrådgivning Oslo, OSLO.

Søknadsfrist: 02 september.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo kommune velferdsetaten, Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger .

Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger Søknadsfrist: 05 september.

Forskningsleder eventuelt kombinert med stilling som professorat II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Søknadsfrist: 05 september.

Bydelsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Bjerke, OSLO.

i Bydel Bjerke Søknadsfrist: 06 september.

Rådgiver/seniorrådgiver

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Akutte forgiftninger Søknadsfrist: 06 september.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 11 september.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 11 september.

Nyopprettet fastlegehjemmel i Bydel Vestre Aker

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, OSLO.

Søknadsfrist: 12 september.

Praksiskonsulent (PKO) ved Voksenpsykiatrisk avdeling (VPA) på Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Diakonhjemmet Sykehus Søknadsfrist: 12 september.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 13 september.

20 % hjemmel/seniorpolitikk i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 13 september.

100 % avtalehjemmel i nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 13 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon .

Kardiologisk avdeling, Seksjon for kardiologisk intervensjon  Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Anestesi- og Intensivavdelingen  Søknadsfrist: 13 september.

Ledig 20 % avtalehjemmel i barnesykdommer - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Lokalisert i Oslo Søknadsfrist: 13 september.

Overlege - Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd  Søknadsfrist: 18 september.

Overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, BUP Oslo syd  Søknadsfrist: 21 september.

Vikar søkes til avtalepraksis i kardiologi, Oslo snarest

Vikariat.  Svend Aakhus, OSLO.

Søknadsfrist: 23 september.

Vikariat i Allmennpraksis Oslo

Vikariat.  Rajeetha Prasanna, OSLO.

Søknadsfrist: 26 september.

SiO Helse søker to psykiatere

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.

Ledig lokale i Oslo sentrum - Grønland Helsesenteret AS

Vikariat.  Grønland helsesenteret AS, OSLO.

Søknadsfrist: 30 september.