Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Fastlegehjemmel deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Carl Berner legene.

  Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 24 mai.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Abdominalradiologisk enhet Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Synergi helse.

Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 25 mai.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 30 mai.

Klinisk stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

(hud- og veneriske sykdommer) Søknadsfrist: 30 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

3-årig doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

 I BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG/ELLER BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Forsker 1/Seksjonsleder

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, OSLO.

FOR SEKSJON FORSKNING SPESIALISTHELSETJENESTER OG STATLIG BARNEVERN Søknadsfrist: 31 mai.

Fastlegevikariat ved Markveien Legesenter i Oslo fra 15. august 2016

Vikariat.  Markveien Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 31 mai.

Allmennlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Aman Rai , OSLO.

Søknadsfrist: 03 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for klinisk farmakologi US.

Avdeling for farmakologi, Seksjon for klinisk farmakologi US, medisinskfaglig enhet Søknadsfrist: 05 juni.

Professor

Midlertidig.  Lovisenberg diakonale høgskole, Avdeling for master- og videreutdanning.

Søknadsfrist: 06 juni.

Sommervikar m.m ved Nydalen Legesenter, Oslo

Vikariat.  Steven Hoel, OSLO.

Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege – Ortopedisk klinikk

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling.

Oslo Universitetssykehus Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

To faste stillinger som overlege Søknadsfrist: 12 juni.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases.

Vascular surgery Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Voksenpsykiatri - Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege - fast stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Seksjon for bakre segment, Øyeavdelingen, Ullevål Søknadsfrist: 15 juni.

Hudlege - vikariat

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 juni.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Søknadsfrist: 26 juni.

Doktorgradsstipendiatstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk genetikk.

Klinikk for laboratoriemedisin - Enhet for hjertegenetikk Søknadsfrist: 28 juni.