Ledige stillinger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Oslo kommune, Helseetaten .

 Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre-,nese og halsavdelingen Søknadsfrist: 29 desember.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 desember.

Fastlege, deleliste - Bydel Vestre Aker

Fast stilling.  Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, Røalegene AS.

Røalegene AS, Griniveien 6 Søknadsfrist: 30 desember.

Forsker innen skadeepidemiologi

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for epidemiologi, Avdeling for helsestatistikk.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering, 5-årsstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ungdomsseksjonen psykisk helse.

BUPA, Ungdomsseksjonen psykisk helse  Søknadsfrist: 02 januar.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Ullern, Bjørnsletta legesenter.

 Søknadsfrist: 02 januar.

Bedriftslege

Fast stilling.  Stamina, Stamina Helse Bryggeklinikken.

 Søknadsfrist: 02 januar.

2 Overleger og en lege i spesialisering

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Farmakologisk og toksikologisk fortolkning.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning  Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 05 januar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - nevrologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 05 januar.

45% avtalehjemmel - seniorpolitikk - ØNH

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 05 januar.

Vikariat for fastlege

Vikariat.  Huseby legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 06 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS, Gruppeenheten Søknadsfrist: 07 januar.

Lege i spesialisering (generell indremedisin)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 07 januar.

Psykiater/psykiater med plan for dobbel spesialitet rus og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-Senteret.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud, Kalbakken legegruppe.

Kalbakken legegruppe Søknadsfrist: 09 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling,
BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 11 januar.

Seksjonsleder/assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Helseavdelingens Seksjon for kommunehelsetjeneste.

 Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon Ullevål Søknadsfrist: 11 januar.

Psykolog/psykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk.

Josefinesgate DPS, Raskere tilbake Kveldspoliklinikk  Søknadsfrist: 12 januar.

Fastlegehjemmel Bryn Medisinske senter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Bryn Medisinske senter.

Bydel Østensjø Søknadsfrist: 15 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.

Professor/ Associate Professor of Medicine (Molecular Medicine), Akershus University Hospital

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 16 januar.

Lege i spesialisering i revmatologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 januar.

Overlege (hudpatologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 24 januar.

Stipendiat

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Institutt for klinisk medisin Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken. Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering-barn Søknadsfrist: 25 januar.

Forsker / seniorrådgiver

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Seksjon for meldesystemer.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Søknadsfrist: 25 januar.

Overlegestilling kombinert med Professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 25 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 31 januar.

Avdelingsleder/professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 31 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo .

Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege barnekreft og blodsykdommer

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker erfaren Gastroenterolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for bakteriologi.

Seksjon for bakteriologi - Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 01 februar.

Research Biostatistician (50%)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institute of Health and Society.

Institute of Health and Society Søknadsfrist: 01 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Sakkyndig spesialist (deltid)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Overlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling er det ledig en fast overlegestilling i gastroenterologi i 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.