Overlege faggruppe for nevropatologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 24 mai.

Seksjonsleder/ass.kommuneoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Tre ass. kommuneoverleger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Lege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Stovnerskogen.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Kvalitetsrådgiver/helsefaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Stab, Fag og kvalitet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Stab, Fag og kvalitet  Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.

Associate Professor of Pharmacology and Professor or Associate Professor of Pharmacology

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 mai.

PhD-student

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, The Norwegian PSC Research Center.

The Norwegian PSC Research Center  Søknadsfrist: 31 mai.

Postdoc

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Norwegian PSC Research Center.

The Norwegian PSC Research Center Søknadsfrist: 31 mai.

Langtidsvikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Gry Jerijervi, OSLO.

Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre,- nese og halsavdelingen, Utdanningsseksjonen  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, lunge- og allergiseksjonen Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Midlertidig.  Fürst Medisinsk Laboratorium, Fürst Medisinsk Laboratorium.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege - KKT Ernæringspoliklinikken

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 01 juni.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Primærhelsetjenester.

Seniorrådgiver – klassifisering og finansiering av helsetjenester  Søknadsfrist: 02 juni.

Rådgiver/Seniorrådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, RELIS - Regionalt Legemiddelinformasjonssenter.

RELIS - Regionalt Legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst Søknadsfrist: 03 juni.

Vikart på Lambertseter i Oslo

Vikariat.  Svein Høegh Henrichsen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 juni.

Lege i utdanningsstilling

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning Søknadsfrist: 07 juni.

Vikariat ved Lambertseter legesenter, Oslo

Vikariat.  Lambertseter legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 07 juni.

Avdelingsdirektør

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 15 juni.

Praksisveiledere i allmennpraksis

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Vikariat 25 %

Vikariat.  Tove Borgen, OSLO.

Søknadsfrist: 16 juni.

Sommervikariat i fastlegepraksis Oslo

Vikariat.  Ellen Sofie Thorsen, OSLO.

Søknadsfrist: 17 juni.

Legevikariat i full stilling ved Ekeberg Legekontor, Oslo

Vikariat.  Ekeberg legekontor, OSLO.

Søknadsfrist: 20 juni.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 juni.

Allmennlege til vikariat i Oslo City Legesenter

Vikariat.  Oslo City Legesenter AS, OSLO.

Søknadsfrist: 20 juni.

AVTALE-TIL GRUPPEPRAKSIS/PARTNERSKAP

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 juni.