Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver - Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger

Vikariat.  Oslo kommune velferdsetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer.

Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer Søknadsfrist: 30 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneavdeling for nevrofag.

Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Ph.D. Stipendiat

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS søker lege til fulltidsstilling!

Fast stilling.  Colosseumklinikken Medisinske Senter AS, OSLO.

Søknadsfrist: 05 november.

Spesialist

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS Søknadsfrist: 06 november.

Vikar i 50% stilling i fastelegepraksis.

Vikariat.  Dr. Øien fastlegekontor majorstuen, OSLO.

Søknadsfrist: 06 november.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling.

Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 07 november.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten.

Søknadsfrist: 07 november.

Overlege

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 10 november.

Volvat Oslo søker endokrinolog/indremedisiner

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, OSLO.

Avdeling Majorstua Søknadsfrist: 11 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Bryn.

Søknadsfrist: 13 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 13 november.

Rådgivende lege (deltid ca. 10%)

Fast stilling.  Oslo Pensjonsforsikring AS, OSLO.

Søknadsfrist: 14 november.

Ledige fastlegehjemler

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter.

Fastlegehjemler - Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Søknadsfrist: 15 november.

Klinisk Fellowship, fordypning i skulderkirurgi i 12 måneder

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi, ortopedisk avdeling.

Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for revmatologi.

Seksjon for revmatologi Søknadsfrist: 15 november.

Søker leger

Fast stilling.  Vallhall Trening og Terapisenter AS, Vallhall Helsesenter.

Stillingsprosent etter avtale Søknadsfrist: 17 november.

Engasjert bedriftslege søkes til spennende stilling

Vikariat.  Unicare, OSLO.

Unicare Helse AS Søknadsfrist: 17 november.

Leger - Rettspatologi og klinisk rettsmedisin 

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Helse/Sosial.

Søknadsfrist: 27 november.