Seksjonsleder Poliklinikk Grünerløkka

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Poliklinikk Grünerløkka.

 Søknadsfrist: 21 april.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål .

Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål  Søknadsfrist: 21 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet for onkologisk og abdominal radiologi, Seksjon for radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Enhet for onkologisk og abdominal radiologi, Seksjon for radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 22 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

Medisinsk klinikk, gastromedisinsk avdeling - Ullevål Søknadsfrist: 22 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Enhet for Thorax-, kar- og intervensjonsradiologi, Seksjon for radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Ungdomsseksjonen psykisk helse .

Ungdomsseksjonen psykisk helse Søknadsfrist: 22 april.

Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

 Søknadsfrist: 22 april.

Overlegevikariat

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 24 april.

FASTLEGEHJEMLER I BYDEL ULLERN

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

 Søknadsfrist: 24 april.

PhD-stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling.

Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 april.

Lege

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

(grenspesialisering i geriatri) Søknadsfrist: 25 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for gyn-, uro- og mammapatologi.

KDI medfaglig enhet for gyn- og mammapat Søknadsfrist: 25 april.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ME/CFS-Senteret.

Medisinsk klinikk ME-senteret Søknadsfrist: 27 april.

Leder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lipidklinikken.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier ved Lipidklinikken  Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

 Søknadsfrist: 27 april.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri .

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege i utdanningsstilling

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestillinger/lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 28 april.

30% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øye

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 29 april.

100% avtalehjemmel i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 29 april.

Fastlegeavtale - ny hjemmel

Oslo kommune Bydel Frogner, FASTLEGENE Colosseum.

0-liste ved FASTLEGENE Colosseum Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen - Ullevål Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet.

Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet Søknadsfrist: 02 mai.

Øre-nese-hals-spesialist

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS.

søkes til Aleris sykehus i Oslo Søknadsfrist: 02 mai.

Overlege i barnekreft- og ØNH-patologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnkreft-, ØNH-, sarkom-, hemato- og nevropatologi, Rikshospitalet.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Enhet for barneradiologi, seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Søknadsfrist: 05 mai.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Sykehjemsetaten i Oslo kommune, OSLO.

Stabsstilling uten linjeansvar - rapporterer til etatsdirektør Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål .

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken - Radiumhospitalet.

Avdeling for gynekologisk kreft - Radiumhospitalet Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

Medisinskfaglig seksjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Anestesi og Intensivavdeling.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Fast 100 % stilling ved Akuttmedisinsk avdeling fra 01.09.14 Søknadsfrist: 13 mai.

Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, Behandling.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 18 mai.