Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 26 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger  Søknadsfrist: 27 april.

Forsker - Helseøkonomi

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Avdeling for Vaksine i Divisjon for Smittevern.

 Søknadsfrist: 29 april.

Sykehjemslege

Vikariat.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Lilleborg sykehjem.

 Søknadsfrist: 29 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Autorisert lege og deltidslege

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Allmennlegevakten.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 april.

Gynekolog til Medicus Oslo

Fast stilling.  Medicus, OSLO.

Medicus åpner klinikk i Oslo i august/september, og søker en dyktig gynekolog! Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Ovelege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 30 april.

Spesialrådgiver IKT

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 30 april.

Spesialist i klinisk psykologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosomatisk avdeling.

Konsultasjonspsykiatri og psykosomatikk  Søknadsfrist: 01 mai.

Ledig stilling for lege i spesialisering - Radiologisk avdeling

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Radiologisk avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus  Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege/ lege/ forsker i mikrobiologisk beredskap

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/ lege/ forsker i infeksjonsimmunologi

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Seniorrådgiver (fast) - lege - 2015/05

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, OSLO.

Er du en samfunnsengasjert lege med interesse for pasientsikkerhet? Søknadsfrist: 03 mai.

Fastlegehjemmel ved Markveien legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter .

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegevikar for 7-8 mnd.

Vikariat.  Vestre Ensjø Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 05 mai.

2 rådgivende overleger

Fast stilling.  HELFO, ROL utland.

HELFO utland søker 2 rådgivende overleger, hver på 50 % stilling, til å inngå i et tverrfaglig team. Søknadsfrist: 05 mai.

Bydelsoverlege - Bydel Sagene

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, Sagene lokalmedisinske senter.

Oslo kommune, Bydel Sagene  Søknadsfrist: 05 mai.

5 avtalehjemler i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege, LSR 7846

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for onkologisk radiologi, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

100 % stilling som lege

Vikariat.  Unicare Helse AS, Hovseterhjemmet.

vikariat fra 28.05.15 til 08.04.16 med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 12 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 17 mai.

Oppsalhjemmet søker en lege i 70 stilling

Fast stilling.  Norlandia - Oppsalhjemmet, Oppsalhjemmet.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Linderud legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Bjerke, Linderud legesenter.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Doctoral Research Fellowship - Colorectal Cancer

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society.

Faculty of Medicine, Institute of Health and Society Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege, Leder for livmorhalsprogrammet

Fast stilling.  Kreftregisteret, OSLO.

80-100%  Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.