Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon leger i spesialisering.

Kvinne- og barneklinikken, seksjon leger i spesialisering Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Sykehus.

Ruspoliklinikker, seksjonsledelse/stab  Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrelser (RASP).

 Søknadsfrist: 30 juni.

Koordinerende rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Arbeidslivssenter Akershus.

NAV Arbeidslivssenter Akershus Søknadsfrist: 01 juli.

FASTLEGEVIKARIAT

Vikariat.  Linderud Legesenter DA, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Hans Hedlin, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Vikariat fastlegepraksis, Bøler

Vikariat.  Hans Hedlin, OSLO.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Radiumhospitalet Søknadsfrist: 05 juli.

Overlege (fødselshjelp og kvinnesykdommer)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 06 juli.

Fastlegevikariat ca. 3 mnd.

Vikariat.  Khalid Khawar, OSLO.

Søknadsfrist: 07 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 14 juli.

Ved revmatologisk avdeling er det ledig ett vikariat i LIS-stilling i 12 måneder med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 juli.

Fastlegehjemmel - Folkehelse og nærmiljø

Oslo kommune Bydel Ullern, OSLO.

Oslo kommune, Bydel Ullern Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser.

Behandlingsreiser - BHR adm. Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering (klinisk farmakologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 19 juli.

Ferievikar Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 21 juli.

Overlege (barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege Aker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for anestesiolog.

Avdeling for anestesiologi Søknadsfrist: 24 juli.

Seksjonssjef ved helseavdelingen

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, helseavdelingen.

 Søknadsfrist: 26 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 01 august.

Visjonær og ambisiøs leder

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Utviklingsenheten for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

 Søknadsfrist: 05 august.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Medisinsk redaktør (vikar)

Vikariat.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 august.

2 forskerstillinger smitteverntiltak

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 august.

Teamleder innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.

2 forskere/ seniorrådgivere innen smittevern

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Kunnskapsbasert folkehelse.

 Søknadsfrist: 20 august.