Bedriftslege / Lege i spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Frisk HMS, OSLO.

Søknadsfrist: 01 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon ruspoliklinikker.

Fast 100 % stilling - Ruspoliklinikken Mortensrud Søknadsfrist: 03 juli.

Sommervikar søkes til Enerhaugen Legesenter

Vikariat.  Elisabeth Rødland, OSLO.

Søknadsfrist: 08 juli.

Fastlegevikar Arkaden Legesenter

Vikariat.  Yngvild Stokke, OSLO.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering (indremedisin)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 10 juli.

Lege søkes

Fast stilling.  Legevakt Vest, OSLO.

Legevakt Vest utvider senhøsten 2016! Søknadsfrist: 12 juli.

Ledig vikariat i fastlegepraksis, Oslo

Vikariat.  Phuong Nguyen, OSLO.

Søknadsfrist: 14 juli.

Lege – akuttmedisin

Midlertidig.  Helsedirektoratet, Avdeling allmennhelsetjenester.

Avdeling allmennhelsetjenester Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Søknadsfrist: 31 juli.

20 % avtale/seniorpolitikk i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

40 % avtale/seniorpolitikk i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 01 august.

Vi søker nå Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

Søknadsfrist: 02 august.

SPESIALRÅDGIVER - lege

Fast stilling.  Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Vil du være med på å forme morgendagens helsetjeneste? Søknadsfrist: 14 august.

Fastlege kommunalt legesenter, Bydel St. Hanshaugen - Helse- og miljøseksjonen

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, OSLO.

Søknadsfrist: 15 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Enhet for rus og psykiatri Søknadsfrist: 19 august.

Direktør for nytt område

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 29 august.

Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

Leger, spesialisering i indremedisin 

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.