Nevrolog

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, medisinske avdeling på Majorstuen i Oslo.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Spesialist til fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege, B-grenstilling innen fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Medisinsk avdelingen er det ledig en 100% B -gren stilling for spesialisering i fordøyelsessykdommer, med varighet 2 år. Tiltredelse etter avtale.  Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre,- nese og halsavdelingen Søknadsfrist: 28 februar.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Østensjø .

BUPA - enhet Østensjø  Søknadsfrist: 02 mars.

Langtids fastlegevikariat 20%-50% er ledig f.o.m. 01.03.2015 i Hønefoss sentrum.

Vikariat.  Marina Aksønova-Dehli, OSLO.

Søknadsfrist: 02 mars.

Fastlegevikar på Søndre Nordstrand-Oslo

Vikariat.  Anna Pham, OSLO.

Søknadsfrist: 02 mars.

Langtidsvikariat i fastlegepraksis ved Storoklinikken

Vikariat.  Myren Medisin AS, OSLO.

Søknadsfrist: 03 mars.

Sakkyndig lege (ortoped)

Fast stilling.  Pasientskadenemnda, OSLO.

Ledig fast stilling (20-40 %) Søknadsfrist: 04 mars.

Fastlegevikar, Oslo

Vikariat.  Fagerborglegene, OSLO.

Søknadsfrist: 06 mars.

Fastlegevikariat sentralt i Oslo

Vikariat.  Dorthe Marie Borge, OSLO.

Søknadsfrist: 07 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege TSB

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for Rus- og Avhengigehtsbehandling, Seksjon Ruspoliklinikker  Søknadsfrist: 08 mars.

Fastlege (0-liste)

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Atrium legesenter.

Atrium legesenter - Bestilleravdeling  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

50 % arvelig kreft, 50 % laboratoriegenetikk Søknadsfrist: 09 mars.

Lege - Seniorrådgiver

Vikariat.  Helsedirektoratet, Spesialisthelsetjenester.

Spesialisthelsetjeneste Søknadsfrist: 10 mars.

Fastlege - Bydel Nordre Aker

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken, Fødeavdelingen, Fostermedisinsk seksjon Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, Seksjon for hemapatologi  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegevikariat, Utdanningsstilling og LIS-vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 11 mars.

Lege

Vikariat.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

ET ÅRS VIKARIAT I 50 PST. STILLING  Søknadsfrist: 11 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 13 mars.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege/Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet - Rikshospitalet Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Geriatrisk avdeling  Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTE

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege søkes!

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Seksjon for hjerteultralyd.

HLK Kardiologisk avdeling, HLK (inaktiv)  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS.

Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 15 mars.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 mars.

80% avtalehjemmel innen hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege – Barnegastroenterologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 mars.

Leder til vår psykisk helse seksjon

Fast stilling.  SiO Helse, psykisk helse seksjon.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Psykisk helsevern, døgnbehandling  Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

Stipendiat PHD Hjerteforskning

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 23 mars.

Leder tilknyttet bistilling som professor II /førsteamanuensis i medisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 24 mars.

Professor II/ førsteamanuensis (20%) i medisin (kvalitetsforbedring)

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn (HELSAM).

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn Søknadsfrist: 24 mars.

1 års legevikariat i privat praksis

Vikariat.  Byporten Legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet .

Avdeling for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 24 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen .

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen  Søknadsfrist: 29 mars.

40% hjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) - Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege (obstretikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO  Søknadsfrist: 07 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.