Sykehjemslege på Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter

Fast stilling.  Aleris Omsorg, Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Mikrobiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar - fastlegehjemmel ved St. Hanshaugen legesenter - kommunalt ansatt - Bydel St. Hanshaugen

Vikariat.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, St. Hanshaugen legesenter.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Aker.

Karkirurgisk avdeling, Aker Søknadsfrist: 04 desember.

Fast stilling som seniorrådgiver i sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Fast stilling.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten .

 Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneintensiv seksjon.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 07 desember.

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Østlige bydeler, Oslo Søknadsfrist: 08 desember.

40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo  Søknadsfrist: 08 desember.

Vikariat i fastlegepraksis - Oslo sentrum

Vikariat.  Tahira Gilani Mehrnawaz, OSLO.

Søknadsfrist: 08 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Ortopedisk kirurgi (ryggkirurgi)

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Urologi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Barne- og ungdomspsykiatri

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Maxillofacial kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Fordøyelsessykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Lungesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Nevrokirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndige spesialister (deltid): Ortopedisk kirurgi

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Sakkyndig spesialist (deltid): Hjertesykdommer

Norsk pasientskadeerstatning, OSLO.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Spennende overlegestilling for geriater 50-100% ved ortopedisk seksjon - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Direktør til Bioteknologirådets sekretariat

Fast stilling.  Helse- og omsorgsdepartementet, Bioteknologirådets sekretariat.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Vi har nå ledig svangerskapsvikariat i 60% stilling, med tiltredelse 1. februar.

Vikariat.  Stiftelsen Nordberghjemmet, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlege ved Din lege - Bydel Fronger

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Din lege.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Senior Consultant 100% position at Dept of Gynecological Oncology

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Dept of Gynecological Oncology.

Combined with Adjunct Professor / Associate Professor 20 % position in Medicine (Gynecology) Søknadsfrist: 15 desember.

Vikariat som fastlege – Smestad legesenter- Bydel Ullern

Vikariat.  Camilla R. Ystborg, OSLO.

Søknadsfrist: 16 desember.

Psykologspesialist/psykiater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Nydalen DPS Søknadsfrist: 16 desember.

Psykiater til døgnavdelingene

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS .

Akuttenheten, Søndre Oslo DPS Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlegevikariat på Grønland helsesenter

Vikariat.  Khalid Khawar, OSLO.

Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Virologi og infeksjonsimmunologi Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 31 desember.

Rågivende lege

Fast stilling.  Protector forsikring ASA, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 desember.