Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Søknadsfrist: 31 juli.

20 % avtale/seniorpolitikk i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

40 % avtale/seniorpolitikk i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 01 august.

Overlege i generell indremedisin/akuttmedisin

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Søknadsfrist: 01 august.

Vi søker nå Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

Søknadsfrist: 02 august.

Arbeidsmedisiner/bedriftsoverlege til spennende lederstilling

Fast stilling.  Unicare, OSLO.

Søknadsfrist: 05 august.

Radiolog / Radiograf

Fast stilling.  Direktoratet for e-helse, OSLO.

Helsefaglige kodeverk Søknadsfrist: 05 august.

Overlege i klinisk farmakologi/fungerende enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon klinisk farmakologi Ullevål.

Avdeling for farmakologi, Seksjon klinisk farmakologi Ullevål, Medisinskfaglig enhet Søknadsfrist: 07 august.

Fast ansettelse 50 % ved Bogstadveien Legesenter

Vikariat.  Bogstadveien legesenter, OSLO.

Søknadsfrist: 11 august.

SPESIALRÅDGIVER - lege

Fast stilling.  Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Vil du være med på å forme morgendagens helsetjeneste? Søknadsfrist: 14 august.

Fastlege kommunalt legesenter, Bydel St. Hanshaugen - Helse- og miljøseksjonen

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, OSLO.

Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Thoraxkirurgisk avdeling .

Thoraxkirurgisk avdeling - Hjerte-, lunge- og karklinikken Søknadsfrist: 15 august.

50 % vikariat i fastlegepraksis i Oslo

Vikariat.  Natalia O. Øien, OSLO.

Søknadsfrist: 16 august.

Prosjektleder

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Ønsker du å bidra til å utvikle IKT-baserte helsetjenester og morgendagens pasientbehandling? Søknadsfrist: 19 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Enhet for rus og psykiatri Søknadsfrist: 19 august.

Vikariat i privat hudlegepraksis i Oslo

Vikariat.  Erik Tørud, OSLO.

Søknadsfrist: 22 august.

Direktør for nytt område

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 29 august.

Leger, spesialisering i indremedisin 

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Senior consultant or leader combined with a part time (20%) academic position

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Obstetrics and Gynaecology.

Division of Obstetrics and Gynaecology - Ullevål and Rikshospitalet Søknadsfrist: 30 august.

To fastlegestillinger ledig

Fast stilling.  SiO Helse, OSLO.

Søknadsfrist: 31 august.

Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  Søknadsfrist: 01 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for kardiologisk intervensjon .

Kardiologisk avdeling, Seksjon for kardiologisk intervensjon  Søknadsfrist: 13 september.