Klinisk stipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Effekt av kateterbasert implantasjon av aortaklaff - Intervensjonssenteret Søknadsfrist: 01 oktober.

Fastlegevikariat i Oslo

Vikariat.  Karin Nilsen Tysnes, OSLO.

Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 04 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Østensjø legesenter .

Østensjø legesenter Søknadsfrist: 06 oktober.

Overlege/Spesialist

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Psykiatrisk poliklinikk øst Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin .

Søknadsfrist: 09 oktober.

Praksiskonsulent (PKO) ved Voksenpsykiatrisk avdeling (VPA) på Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Diakonhjemmet Sykehus Søknadsfrist: 10 oktober.

Nærings-PhD

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

K.G.Jebsen-senteret for betennelsesforskning Søknadsfrist: 15 oktober.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Department of Oncology.

Oslo universitetssykehus HF, Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling  Søknadsfrist: 17 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon BUP Oslo Nord .

BUP Oslo Nord Søknadsfrist: 20 oktober.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Nimi AS, Ullevaal stadion.

Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin  Søknadsfrist: 20 oktober.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Barne- og ungdomsklinikken, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Søknadsfrist: 31 oktober.