Ledig 60-100% fast stilling for ny kollega

Fast stilling.  Oslo Hudlegesenter, OSLO.

 Søknadsfrist: 04 september.

Vikar Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 06 september.

Overlege/ Professor/ Førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre- nese- hals.

Øre- nese- halsavdelingen Søknadsfrist: 08 september.

Privat lege med erfaring i onkologi

Midlertidig.  Privat, OSLO.

 Søknadsfrist: 08 september.

Aleris Helse søker spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Deltid Søknadsfrist: 10 september.

Aleris sykehus i Oslo søker karkirurg

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Deltid Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 11 september.

Avtale-til gruppepraksis/partnerskap

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 13 september.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Helsedirektoratet, Primærhelsetjenester.

Selvmordsforebygging, vold- og traumefeltet Søknadsfrist: 13 september.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, OSLO.

 Søknadsfrist: 13 september.

Lege i spesialisering (vikariat) i medisinsk biokjemi

Vikariat.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Laboratorieavdelingen Søknadsfrist: 15 september.

Overlege - Spesialist i barn- og ungdom/voksenspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OUS Rikshospitalet, Oslo.

Psykosomatisk avdeling Søknadsfrist: 15 september.

Overlege / seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelutredning.

Har du lyst til å arbeide med legemidler innen offentlig forvaltning og europeisk legemiddelsamarbeid? Søknadsfrist: 18 september.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KVB Avdeling for gynekologisk kreft .

KVB Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 20 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS .

PHA Søndre Oslo DPS Søknadsfrist: 20 september.

Postdoktor (3 års engasjement)

Midlertidig.  Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME).

Arbeidsmedisin / samfunnsmedisin Søknadsfrist: 20 september.

Fastlege

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, OSLO.

Fastlegeavtale - Oslo kommune, Bydel Vestre Aker Søknadsfrist: 21 september.

Vikariat i fastlegehjemmel

Vikariat.  Marianne Ravneberg, OSLO.

Søknadsfrist: 25 september.

Senior Consultant/Adjunct Professor/Associate Professor in Medicine(Neurosurgery)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Institute of Clinical Medicine.

Department of Neurosurgery, Oslo University Hospital / The Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 25 september.

Seniorrådgiver (fast) - Psykiater

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for spesialisthelsetjenester.

 Søknadsfrist: 28 september.

Postdoctoral Position - Genetics, Environment and Mental Health

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 30 september.

Fastlege ved Balkeby legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Balkeby legesenter.

Oslo kommune, Bydel Frogner Søknadsfrist: 01 oktober.

Medisinsk redaktør (fast)

Fast stilling.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

Fast 100 % stilling Søknadsfrist: 05 oktober.