Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Forvaltning Styringsenhet.

 Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

KDI avd for immunologi og transfusjonsmedisin Søknadsfrist: 24 oktober.

Rågiver/seniorrådgiver

Fast stilling.  Norsk legemiddelhåndbok, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Barneradiologisk enhet Søknadsfrist: 26 oktober.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling Psykisk Helse Nasjonale og Regionale funksjoner (NoR)  Søknadsfrist: 27 oktober.

Fag- og kvalitetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 28 oktober.

Medisinsk faglig rådgiver

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Avdeling for fag og kvalitet .

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Atrium legesenter.

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Vaktlege

Fast stilling.  LEGEVAKT VEST, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK).

HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 31 oktober.

Allmennlege

Fast stilling.  Aleris Helse, Stavanger.

Heltid, Stavanger Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ruspoliklinikken.

Lovisenberg DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 01 november.

Avd. overlege i psykiatri minimum 50% stilling.

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, OSLO.

 Søknadsfrist: 02 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 03 november.

Overlege Psykiatri og vikariat lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 03 november.

Deleliste - fastlegehjemmel - Bydel Østensjø

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Østensjø, Skøyenåsen.

Skøyenåsen Søknadsfrist: 07 november.

Overlege/Psykiater

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 09 november.

Professor/ Associate Professor in Psychiatry

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 09 november.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon avhengighetsbehandling voksen Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk, Radiologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 november.

Radiologer - Unilabs Røntgen Majorstuen, Oslo

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Majorstuen.

Faste stillinger, ønskelig med med kompetanse innen CT eller mammografi Søknadsfrist: 10 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri .

 Søknadsfrist: 11 november.

Stipendiat (PhD) og Postdoc

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, HLK Kardiologisk avdeling.

HLK Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Epidemiologi.

Epidemiologi Søknadsfrist: 12 november.

Enhetsleder, døgnenhet for voksne

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 14 november.

KOORDINERENDE Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Forvaltning.

 Søknadsfrist: 14 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG .

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 16 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 november.

Enhetsleder - lege, psykolog eller 3-årig helsefaglig høyskoleutdannet

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 17 november.

Søker medlemmer for perioden 2015-2018

Midlertidig.  Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), OSLO.

 Søknadsfrist: 17 november.

Physicians for Lifecare development

Fast stilling.  Tieto, OSLO.

 Søknadsfrist: 19 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Grorud.

BUP Grorud Søknadsfrist: 20 november.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken - Stab - Nyfødtscreening Søknadsfrist: 21 november.

Lege i allmennpraksis

Vikariat.  Oslo Medisinske senter, OSLO.

vikariat i 100% stilling  Søknadsfrist: 25 november.

Lege, B-gren geriatri

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Geriatrisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.