Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen .

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen  Søknadsfrist: 29 mars.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål .

PHA Akuttpsykiatrisk mottaksenhet Søknadsfrist: 29 mars.

Lege

Vikariat.  Dr. Selvinaz Tuncer, OSLO.

Søknadsfrist: 30 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) - Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 31 mars.

40% hjemmel - seniorpolitikk - psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 31 mars.

Fastlege Frogner legesenter - Bydel Frogner

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Frogner, Frogner legesenter.

Oslo kommune, Bydel Frogner  Søknadsfrist: 01 april.

Overlege/psykiater, 100 % stilling

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

Psykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 april.

1 års legevikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Stine Ankerstjerne, OSLO.

Søknadsfrist: 05 april.

Enhetsleder/overlege og overlegevikariat

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Enhet for brystdiagnostikk Søknadsfrist: 06 april.

Allmennlege / skadelege til Volvat Majorstuen

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Volvat Majorstuen.

 Søknadsfrist: 06 april.

Overlege, Barnepsykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 06 april.

Vikariat i Allmennpraksis Oslo

Vikariat.  Rajeetha Prasanna, OSLO.

Søknadsfrist: 06 april.

2 PhD-stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Seksjon for psykoseforskning.

PHA Seksjon for psykoseforskning  Søknadsfrist: 07 april.

Overlege / leder (Obstetrikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO Søknadsfrist: 07 april.

Fastlege, deleliste

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen, Helse- og miljøseksjonen.

 Søknadsfrist: 07 april.

Postdoktor/forsker

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, forskningsprosjekt.

”Influensasykdom hos barn i Norge: sykdomsbyrde og vaksineeffekt”  Søknadsfrist: 07 april.

Vikariat for fastlege ved Kalbakken legegruppe.

Vikariat.  Peter Kittelsen, OSLO.

Søknadsfrist: 08 april.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, abdominalradiologisk enhet  Søknadsfrist: 09 april.

Overlege/Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 09 april.

Forsker/overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for kunnskapsutvikling.

 Søknadsfrist: 10 april.

Ph.D. Stipendiat

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 april.

Ph.D. kandidat stilling for lege ledig

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 10 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi..

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi. Søknadsfrist: 12 april.

Ass.fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Helseavdelingen.

fast 100 % stilling Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 12 april.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi  Søknadsfrist: 12 april.

2 overlegestillinger, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser .

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Avd. rus- og avhengighetsbehandling, Rusakuttmottak, døgn Søknadsfrist: 13 april.

Seksjonsleder til Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialseksjonen barn og ungdom, psykisk helse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 13 april.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Søknadsfrist: 14 april.

Sjefredaktør

Fast stilling.  Tidsskrift for Den norske legeforening, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 april.

Doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 april.

Fastlegevikariat Nydalen

Vikariat.  Eli Ringstad Skeid, OSLO.

Søknadsfrist: 16 april.

Vikariat ledig - Majorstuhuset legegruppe

Vikariat.  Trine Bjørner, OSLO.

Søknadsfrist: 20 april.

Bedriftslege

Vikariat.  Unicare Helse AS, Helse.

vikariat Søknadsfrist: 20 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger  Søknadsfrist: 27 april.

Forsker - Helseøkonomi

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Avdeling for Vaksine i Divisjon for Smittevern.

 Søknadsfrist: 29 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 01 mai.

Fastlegehjemmel ved Markveien legesenter

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Grünerløkka, Markveien legesenter .

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  Søknadsfrist: 05 mai.

Avdelingslederstilling/professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Fødeavdelingen, Obstetrikk og gynekologi/Det medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin  Søknadsfrist: 10 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

Avdelingsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

Oppsalhjemmet søker en lege i 70 stilling

Fast stilling.  Norlandia - Oppsalhjemmet, Oppsalhjemmet.

 Søknadsfrist: 20 mai.