LIS - fastlege i Overvektspoliklinikken

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk - Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Overlege/spesialist i klinisk kjemi og nukleær medisin

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 28 august.

Overlege i anestesi LSR 13958

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk Klinikk Levanger Søknadsfrist: 12 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Fagavdelingen og FoU-avdelingen.

Fagavdelingen og FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Forskningsrådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.