Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Fagavdelingen og FoU-avdelingen.

Fagavdelingen og FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Forskningsrådgiver

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, FoU-avdelingen.

FoU-avdelingen, Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk .

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 21 oktober.