Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Vikar for fastlege, Steinkjer

Vikariat.  Ingrid Korssjøen, STEINKJER.

Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken.

BUP, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Verdal kommune, Verdal legesenter .

 Søknadsfrist: 01 januar.