Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Grong kommune, GRONG.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 13 mai.

Kommunelegestilling med fastlegeliste

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat i 100 % stilling Søknadsfrist: 25 mai.

Ledig stilling som fastlege/ kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 26 mai.