Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk .

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 04 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Åsen legesenter.

 Søknadsfrist: 05 november.