Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 08 desember.

2 ledige avtalehjemler v/ Nærøy legekontor fra den 01.02.16.

Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Overhalla kommune, Overhalla legekontor.

kommunal avtale  Søknadsfrist: 18 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 desember.

Fastlegevikariat Levanger kommune

Vikariat.  Andreas Storeheier, LEVANGER.

Søknadsfrist: 28 desember.