Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Gyn-/fødeavdeling.

Gyn-/fødeavdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 17 desember.

Fastlegehjemmel - selvstendig næringsdrivende

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 25 januar.