Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat 100 % stilling Søknadsfrist: 22 februar.

To fastlegehjemler

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Høvdinggården legekontor AS.

ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 01 mars.

Avtalehjemmel i psykiatri

Helse Midt-Norge RHF, Molde.

Helse Midt-Norge RHF, Molde Søknadsfrist: 01 mars.

2 Ledige fastlegehjemler

Grong kommune, Namsskogan.

privat praksis, alternativt som fastlønnede leger, ved legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 04 mars.