Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 10 mai.

Privatpraktiserende lege

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

Lierne kommune og Røyrvik kommune Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barne- og ungdomsposten.

Barne- og ungdomsposten/ Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 22 mai.