Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 november.

Overleger

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, LEVANGER.

Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 06 november.

Ledig Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Enhet Institusjonstjenester.

Søknadsfrist: 07 november.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Levanger kommune, Enhet Institusjonstjenester.

Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling .

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.