Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Kommunelege

Fast stilling.  Høylandet kommune, HØYLANDET.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Ledig stilling som fastlege/kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 20 mai.