Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Vikariat i allmennpraksis.

Vikariat.  Anne Lise Bangstad, VERDAL.

Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, STJØRDAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Ledig vikariat som lege

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 17 februar.

Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, 50%

Fast stilling.  AS Reko, Kastvollen rehabiliteringssenter.

Rehabiliteringssenter for personer med nevrologiske- og muskel/skjelettsykdommer  Søknadsfrist: 22 februar.

Ledig avtalehjemmel i Fastlegeordningen

Snåsa Kommune, Snåsa Helsesenter.

 Søknadsfrist: 27 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger.

Akuttmedisinsk avdeling, Anestesi Søknadsfrist: 03 mars.