Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

Fastlege

Vikariat.  Steinkjer kommune, Dampsaga legesenter.

Vikariat i 100 % stilling Søknadsfrist: 25 mai.

Ledig stilling som fastlege/ kommunelege

Fast stilling.  Nærøy kommune, KOLVEREID.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 07 juni.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

Steinkjer kommune lyser nå ut en ny avtalehjemmel for fastleger Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.