Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege, Værnesregionen DMS, 40 % vikariat

Vikariat.  Stjørdal kommune, Værnesregionen DMS.

 Søknadsfrist: 29 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 31 oktober.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

ev. fastlønnet stilling Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 10 november.