Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

- fastlege i overvektspoliklinikk Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering fast og vikariat

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken (BFK).

- Barne- og ungdomspsykiatri, Helse Nord-Trøndelag HF  Søknadsfrist: 01 september.

Overleger, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 15 september.