Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 30 juni.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 24 juli.

1 ledig avtalehjemmel v/ Nærøy legekontor fra den 01.09.16

Nærøy kommune, KOLVEREID.

Søknadsfrist: 25 juli.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 01 august.