Avtalehjemmel

Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal.

Innenfor fagområdet hud Søknadsfrist: 01 juli.

Medisinstudenter med lisens eller godkjent cand.med

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

 Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.

Ny avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Steinkjer kommune, Sannan legesenter.

Sannan legesenter Søknadsfrist: 27 juli.