Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Verdal kommune, Verdal legesenter .

 Søknadsfrist: 01 januar.

Legestillinger i Vikna kommune

Vikna kommune, RØRVIK.

 Søknadsfrist: 26 januar.

Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.