Legestillinger

Vikna kommune, RØRVIK.

2. gangs utlysning Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege/spesialist - alternativt Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 juni.

Spesialist i ortopedi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Gyn- /Fødeavdelingen.

Gyn- /Fødeavdelingen - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 juni.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Steinkjer kommune, STEINKJER.

ved Høvdinggården legekontor AS Søknadsfrist: 01 august.