Overlege - spesialist i hud og veneriske sjukdommar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Klinikk for rehabilitering - Hudavdelinga Ålesund sjukehus  Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus  Søknadsfrist: 22 september.

Overlege / LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Alderpsykiatrisk seksjon Molde .

Alderpsykiatrisk seksjon, Molde  Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Volda Søknadsfrist: 30 september.

Ledig fastlegevikariat, Ålesund kommune

Vikariat.  Tonja Pantelatos, VIGRA.

Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern barn og unge - BUP .

Psykisk helsevern barn og unge - BUP, poliklinikken Volda sjukehus  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde poliklinikk, ACT-teamet Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 06 oktober.

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Volda kommune, Volda legesenter.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.