Overlege / Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Ledig vikariat i perioden 21.09.2015 - 31.12.2016  Søknadsfrist: 30 august.

Fastlege – avtaleheimel

Fast stilling.  Sykkylven kommune, Sykkylven legesenter.

 Søknadsfrist: 30 august.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

- DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i onkologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Klinikk for Medisin, Kreftavdelinga, Enhet for palliasjon og kreft, lindrende team Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - BUP poliklinikk - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Møre og Romsdal.

med mulighet for funksjon som koordinerende rådgivende overlege (KROL) Søknadsfrist: 06 september.

Overlege - Augeavdelinga

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Klinikk for kirurgi Ålesund  Søknadsfrist: 08 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Alderspykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal.

Psykiater/geriater Søknadsfrist: 14 september.

Overlege - Fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Fødselshjelp og kvinnesjukdomar.

Kvinneklinikken Volda  Søknadsfrist: 15 september.

Lege (15/4445)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team Helse og velferd i rådmannens stab.

Team helse og velferd i rådmannens stab Søknadsfrist: 25 september.