Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken Volda Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Ortopedisk avdeling Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 12 februar.

Fylkeslege/Direktør

Fast stilling.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga.

Helse- og sosialavdelinga Søknadsfrist: 14 februar.

Allmennlegevikar

Vikariat.  Linn Hamnøy, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 20 februar.

Legevikarer (16/442)

Vikariat.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

for arbeid ved sykehjem/fengsel og legevakt  Søknadsfrist: 06 mars.

Lege (15/8922)

Fast stilling.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, SUNNDAL.

Sunndal Legesenter DA Søknadsfrist: 30 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 31 mars.