Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 27 februar.

Overlege

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for akuttpsykiatri, Hjelset Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Volda Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. DPS Nordmøre og Romsdal, DPS Kristiansund døgn Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. for DPS Nordmøre og Romsdal, DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 01 mars.

2 ledige fastlegehjemler fra 27/7-15

Fast stilling.  Fræna kommune, Helse familie.

Torget legekontor, Elnesvågen Søknadsfrist: 02 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon Søknadsfrist: 05 mars.

Ledig stilling som fastlege

Vikariat.  Stranda kommune, Helsetenesta.

 Søknadsfrist: 14 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for vaksenhabilitering, Molde sjukehus Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege og leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for øye, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege/spesialist i ØNH-sykdommer

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

2 fastlegestillingar i Herøy kommune

Fast stilling.  Herøy kommune Møre og Romsdal, helsesenteret på Eggesbønes.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Fastlege/kommuneoverlege

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Ledig ett årsverk for lege.

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

Satsing på kommunalt legearbeid!  Søknadsfrist: 06 april.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Sunndal Legesenter DA.

 Søknadsfrist: 13 april.