Fastlege

Vikariat.  Rauma kommune, ÅNDALSNES.

vikariat Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern .

Avdeling for sykehuspsykiatri - Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.

100 % avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, ÅLESUND.

Ålesund - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 27 oktober.

100 % avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, VOLDA.

Volda/Ørsta - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 27 oktober.

100 % avtalespesialist i hud

Helse Midt-Norge RHF, ÅLESUND.

Ålesund - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 27 oktober.

Fastlege/ kommuneoverlege

Vikariat.  Nesset kommune, Nesset legekontor .

vikariat  Søknadsfrist: 29 oktober.

LIS - generell kirurgi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge.

Psykisk helsevern for barn og unge  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overleger i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken i Ålesund Søknadsfrist: 01 november.

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 01 november.

Overlege/spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

LIS - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

LIS - Radiologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sunnmøre, Avdeling for sykeshuspsykiatri og alderspsykiatri Søknadsfrist: 15 november.