Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Seksjon Ålesund - Kvinneklinikken avdeling Ålesund og Volda Søknadsfrist: 07 august.

Avtalespesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 17 august.

Fastlegevikariat 1 år, fra 1.september 2015.

Vikariat.  Martin Skrove, EIDE.

Søknadsfrist: 18 august.

Ledig fastlegehjemmel Vika legesenter AS

Fast stilling.  Ålesund kommune, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

Fastlege – avtaleheimel

Fast stilling.  Sykkylven kommune, Sykkylven legesenter.

 Søknadsfrist: 30 august.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

- DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege / Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Ledig vikariat i perioden 21.09.2015 - 31.12.2016  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i onkologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Klinikk for Medisin, Kreftavdelinga, Enhet for palliasjon og kreft, lindrende team Søknadsfrist: 04 september.