Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern barn og unge - BUP .

Psykisk helsevern barn og unge - BUP, poliklinikken Volda sjukehus  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde poliklinikk, ACT-teamet Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 06 oktober.

Ledig fastlegevikariat, Hareid kommune

Vikariat.  Inga Marthe Grønseth, HAREID.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Ledig fastlegevikariat, Ålesund kommune

Vikariat.  Tonja Pantelatos, VIGRA.

Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering, 2. gongs utlysning

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk for barn og unge, BUP Ålesund Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 12 oktober.

Fastlege

Fast stilling.  Volda kommune, Volda legesenter.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling - Klinikk for kirurgi - Ålesund Søknadsfrist: 19 oktober.

Fastlege

Vikariat.  Rauma kommune, ÅNDALSNES.

vikariat Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern .

Avdeling for sykehuspsykiatri - Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.

Fastlege/ kommuneoverlege

Vikariat.  Nesset kommune, Nesset legekontor .

vikariat  Søknadsfrist: 29 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge .

Klinikk for barn og unge  Søknadsfrist: 31 oktober.