Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 22 april.

Fastlegeliste i Brattvåg

Fast stilling.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ei ledig 100% fastlegeliste frå 15.06.14. 2. gongs utlysing. Søknadsfrist: 22 april.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 22 april.

Ledig vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Roar Pedersen, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 24 april.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sjukehus.

Spesialist i Urologi - Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 30 april.

Lege

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Kreftavdelinga.

Palliativt team  Søknadsfrist: 30 april.

SJUKEHEIMSLEGE

Vikariat.  Ørsta kommune, ØRSTA.

80 % VIKARIAT VED ØRSTAHEIMEN LEDIG Søknadsfrist: 30 april.

Fastlegeliste i Brattvåg

Fast stilling.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ei ledig fastlegeliste og eventuelt vikariat frå 15.06.14. 2. gongs utlysing.  Søknadsfrist: 30 april.

Kommunelege i Sykkylven, vikariat

Vikariat.  Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnsseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Vikariat fastlegeliste i Haram kommune

Vikariat.  Haram kommune, Helsetenester.

Haram kommune har ei ledig fastlegeliste, og dersom den nye fastlegen ikkje kan starte frå 15.06.14 blir det ledig vikariat frå same dato. Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 19 mai.

ETABLERT FASTLEGEHJEMMEL VED BRYGGEN MEDISINSKE SENTER

Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 23 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.