Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

Avtalespesialist i indremedisin, lungesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 02 februar.

Fastlegehjemmel, 1 stilling

Sunndal kommune, Helse- og barneverntjenesten.

Sunndal Legesenter DA  Søknadsfrist: 02 februar.

Fastlege med listestorleik ca. 1000

Fast stilling.  Giske kommune, Giske legekontor.

Kommunalt arbeid 10,67 % stilling Søknadsfrist: 03 februar.

Avtaleheimel fastlege

Fast stilling.  Sykkylven kommune, SYKKYLVEN.

 Søknadsfrist: 05 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

LIS - ortopedi

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Volda sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Volda sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikk, Molde sjukehus Søknadsfrist: 09 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi - Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Volda sjukehus.

DPS Søre Sunnmøre poliklinikk Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege /spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for ortopedi Søknadsfrist: 16 februar.

100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Volda Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 mars.

2 ledige fastlegehjemler fra 27/7-15

Fast stilling.  Fræna kommune, Helse familie.

Torget legekontor, Elnesvågen Søknadsfrist: 02 mars.