Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon Leger.

Røntgen Ålesund Søknadsfrist: 31 juli.

Vikariat for fastlege

Vikariat.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Allmennleger (16/4777)

Vikariat.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og Akutt Helseberedskap.

Virksomhet legetjenester og akutt helseberedskap Søknadsfrist: 06 august.

Lege i spesialisering(LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering .

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering  Søknadsfrist: 11 august.

Lege i fast stilling

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering .

Aure Rehabiliteringssenter  Søknadsfrist: 22 august.

Assisterande fylkeslege

Vikariat.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, MOLDE.

Vikariat i 100 % stilling frå 01.09.2016 til og med 31.12.2017 Søknadsfrist: 23 august.

To overleger - Gynekologer 

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

Klinikk for barn, unge og Kvinner - Helse Møre og Romsdal  Søknadsfrist: 27 august.

Spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.