Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern.

Divisjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

Fastlegevikariat Stord

Vikariat.  Kristin Skorpen, STORD.

Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, KIRURGISK KLINIKK. .

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Sjukeheimslege/kommuneoverlege

Vikariat.  Osterøy kommune, LONEVÅG.

Vikariat frå 15.01.15 Søknadsfrist: 02 november.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 03 november.

LEDER FOR ØYEBLIKKELIG HJELP – DØGNAVDELING

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig hjelp – døgnavdeling .

 Søknadsfrist: 08 november.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

6 mnd vikariat Søknadsfrist: 09 november.

Sykehjemslege - Avdeling for sykehjemsmedisin

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for sykehjemsmedisin.

 Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 11 november.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for sykehjemsmedisin.

Avdeling for sykehjemsmedisin Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

Vikariat 6 månader Søknadsfrist: 12 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, ERDAL.

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 14 november.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 16 november.

E-læring og kursutvikling for fastleger og legevaktpersonell: 1-2 prosjektstillinger (engasjement)

Midlertidig.  Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Åsane bydel.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 02 desember.