Lege i spesialisering, LSR-nr. 8801

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 21 april.

Trygg legevakt: Prosjektstilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Fast stilling.  Uni Research, BERGEN.

 Søknadsfrist: 21 april.

Kommunelege II

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

 Søknadsfrist: 22 april.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 24 april.

LIS-lege, LSR-nr. 5491 og 7997

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 25 april.

Overlege, spesialist i psykiatri, LSR-nr. 5406

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

Overlege i psykiatri, LSR-nr. 6449

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

Fastlegeheimel i Bømlo kommune

Fast stilling.  Bømlo kommune, Helsetenester.

Fastlegeheimel – privat drift Søknadsfrist: 28 april.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen kommune

Bergen Kommune, BERGEN.

Bergenhus bydel Søknadsfrist: 29 april.

50 prosent avtaleheimel i augesjukdomar ved Sotra Øyeklinikk

Helse Vest RHF, STRAUME.

Fjell kommune utanfor Bergen Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for samfunnsmedisin.

avdeling for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 29 april.

Fast 100 % stilling som Overlege i Gastro

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege, LSR-nr. 13097

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for hovud/hals.

 Søknadsfrist: 30 april.

Legestilling

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN) .

Forsvarets sanitet har 2 ledige stillinger som UVB Dykkerlege med tjenestested Haakonsvern.  Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering LSR-nr. 8773

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Gynekolog i inntil 100% stilling

Fast stilling.  Aleris , Aleris Helse AS, Bergen.

søkes til Aleris Helse i Bergen Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering, LSR-nr. 5338

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

 Søknadsfrist: 09 mai.

B-grein stilling i Infeksjonsmedisin, LSR-nr. 5220

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

B-grein Hematologi, LSR-nr. 12992

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege i psykiatri voksenpsykiatrisk poliklinikk 100 %

Fast stilling.  Hospitalet Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering Psykiatri, 14 stillingar

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege Anestesiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon somatikk.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege, spesialist i psykiatri. LSR-nr. 5407

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling stemning.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Ledig fastlegehjemmel, Cort Piil Helsesenter

Bergen Kommune, BERGEN.

Bergenhus bydel Søknadsfrist: 20 mai.