Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet, ØHD.

 Søknadsfrist: 31 august.

Leger til ØHD, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet

Fast stilling.  Bergen Kommune, ØHD, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet.

 Søknadsfrist: 31 august.

Årsvikariat for lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Bergensklinikkene, Enhet for rusmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling Søknadsfrist: 31 august.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Rolland legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Arna bydel - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig etablert fastlegeheimel i Bømlo kommune

Fast stilling.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 Søknadsfrist: 01 september.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Tryg, Medisinsk Avdeling i Tryg forsikring.

 Søknadsfrist: 02 september.

Spesialist innenfor spesialisert rehabilitering

Fast stilling.  Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter, HAGAVIK.

Ravneberghaugen trenger en dedikert legespesialist i 100 % stilling snarest Søknadsfrist: 04 september.

Overlege psykiatri 100 % st ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 06 september.

Faste stillingar for LIS og fleire vikariat ledige

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 06 september.

Fagutvikler

Fast stilling.  Verdighetsenteret, BERGEN.

Fast stilling - 100 % Søknadsfrist: 08 september.

Fastlegeavtale (ID 1079)

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

 Søknadsfrist: 11 september.

Vi har 2 ledige legehjemler i Odda kommune

Odda kommune, Odda Legesenter og Bygdarbøen Legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge .

 Søknadsfrist: 14 september.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Forsker II (seniorforsker)

Fast stilling.  Uni Research, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 15 september.

Kommunelege 2

Vikariat.  Øygarden kommune, RONG.

Saksnr 15/1433 Søknadsfrist: 23 september.

Assisterende kommuneoverlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Nesttun Allmennpraksis.

Nesttun Allmennpraksis Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Fjellsiden legesenter.

Fjellsiden legesenter Søknadsfrist: 29 september.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Valkendofsgaten 9, Bergenhus bydel.

Valkendofsgaten 9, Bergenhus bydel Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

B-greinstilling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

B-greinstilling Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i vikariat (tolv mnd)

Vikariat.  Helse Bergen, Patologisk avd.

Laboratorieklinikken / Patologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Ledig 3 faste overlegestillingar i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorieklinikken, Avdeling for patelogi.

 Søknadsfrist: 01 oktober.