Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

4 nye fastlegehjemler/sykehjemslegestillinger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

med etableringstilskudd Søknadsfrist: 05 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter.

Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter, Bergenhus.

Cort Piil Helsesenter, Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

LIS-lege ved Betanien Bergen

Fast stilling.  Hospitalet Betanien, Betanien DPS.

 Søknadsfrist: 10 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

2. ledige stillinger Søknadsfrist: 12 oktober.

B-grein stilling i Hematologi

Fast stilling.  Helse Bergen, hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk (KSK).

Fast 100% stilling Søknadsfrist: 15 oktober.

Fastlege - vikar

Vikariat.  Lindås kommune, Helsetunet legekontor.

60-80 % Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Vikariat i allmennpraksis Bergen Sentrum

Vikariat.  Vibeke K Nygaard, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Sjukeheimslege 80 - 100% stilling

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

Fjell sjukeheim Søknadsfrist: 17 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Gastroenterologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering, B-grein

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB.

6 års stilling Søknadsfrist: 19 oktober.

Fastlegevikariat Stord

Vikariat.  Kristin Skorpen, STORD.

Søknadsfrist: 24 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern.

Divisjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, ERDAL.

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 14 november.