Lege i spesialisering, fast stilling innan medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).

 Søknadsfrist: 08 februar.

Fast stilling for overlege i kardiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Avdelingsoverlege/overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

Voss sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 09 februar.

Overlege - Hjarteavdelinga

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Tilsynslege 50 % stilling

Vikariat.  Solhaug sjukeheim, KLOKKARVIK.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Solli DPS, poliklinikken.

Overlege ved poliklinikken - Solli DPS Søknadsfrist: 14 februar.

Fastlege- vikariat i Ulvik, Hardanger

Vikariat.  Ulvik kommune, ULVIK.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 februar.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade.

Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade  Søknadsfrist: 16 februar.

Rådgivende overlege i 50 % stilling

Fast stilling.  Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE), BERGEN.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Thoraxseksjonen .

 Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 20 februar.

Direktør for Kirurgisk klinikk

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

 Søknadsfrist: 21 februar.

Vikariat i allmenmedisin

Vikariat.  Bjørn Petter Johannesen, OS.

Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for spiseforstyrringar.

 Søknadsfrist: 21 februar.

Vi har ledig fastlegehjemmel

Sund kommune, Helse.

Sund kommune Søknadsfrist: 26 februar.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Radiologer - Bergen, Haugesund og Stavanger

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, BERGEN.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Ledig fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Loddefjord bydel.

Loddefjord bydel Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 01 mars.