Lege

Fast stilling.  Klinikk Hausken, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 05 juni.

Sykehjemsleger

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juni.

Seksjonsleiar - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 12 juni.

LiS / Ass. lege - 1 års vikariat

Vikariat.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 13 juni.

Legevaktssjef vikariat

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

Søknadsfrist: 13 juni.

Fastlegehjemmel Minde Medisinske Senter

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel Sletten allmennpraksis

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 14 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Olsvik legesenter .

Søknadsfrist: 14 juni.

Vikariat i fastlegepraksis - Kystlegane

Vikariat.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 2. gongs utlysing Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege, spesialst i indremedisin

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

ID 1172 Søknadsfrist: 21 juni.

Vikar for gastroenterolog i Bergen

Vikariat.  Peter Coll, BERGEN.

Søknadsfrist: 27 juni.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for LIS lege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, FLAKTVEIT.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 28 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, ULSET.

Søknadsfrist: 28 juli.