Overlege ID 1150

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

Søknadsfrist: 30 april.

Lege ID 1151

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering (LIS), rus- og avhengigheitsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering, B-greinstilling i Infeksjonsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 mai.

Kommunelege 2

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering, B-grein nyresjukdommar

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 04 mai.

Ledig stilling - vikar for fastlegar

Fast stilling.  Kvinnherad kommune, ROSENDAL.

Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Fast stilling Søknadsfrist: 06 mai.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Forskar (nestleiar) ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin (SEFAS)

Midlertidig.  Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Mellombels stilling som forskar og nestleiar Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering i onkologi. Fast stilling og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Søknadsfrist: 09 mai.

100 % avtaleheimel i psykiatri på Stord

Helse Vest RHF, STORD.

Søknadsfrist: 10 mai.

50 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 10 mai.

Psykologspesialist/psykiater som leiar for Akutt Ambulant Team

Fast stilling.  Helse Bergen, STRAUME.

Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlege - Moberg legekontor

Fast stilling.  Os kommune, Moberg legekontor.

Søknadsfrist: 15 mai.

Ledig vikariat i fastlegepraksis-snarlig oppstart

Vikariat.  Lene Vie, ISDALSTØ.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 30 mai.

Vikariat i fastlegepraksis - Kystlegane

Vikariat.  Bømlo kommune, Kystlegane.

 2. gongs utlysing Søknadsfrist: 15 juni.