Fastlegehjemmel i Bergen - Bergenhus bydel - Etat for helsetjenester

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, FLAKTVEIT.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 28 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, ULSET.

Søknadsfrist: 28 juli.

Lege i spesialisering i Gastroenterologi - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Generell indremedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Ledig vikariat for fastlege

Vikariat.  Ingrid Keilegavlen Rebnord, STRAUME.

Søknadsfrist: 03 august.

Lege - Storebø legekontor

Fast stilling.  Austevoll kommune, STOREBØ.

Søknadsfrist: 10 august.

Ledig vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Lene Vie, ISDALSTØ.

Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering, psykiatri - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 14 august.

Leger/ legespesialister

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 19 august.

LIS vikariat, barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Vikar for lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlegestilling - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.