Kortidsvikariat - Lege/overlege

Vikariat.  Hospitalet Betanien, Betanien rehabilitering og sykehjem.

50% stilling for perioden til og med 31.12.2014 Søknadsfrist: 18 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

2 års vikariat Søknadsfrist: 28 september.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

 Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

4 nye fastlegehjemler/sykehjemslegestillinger

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

med etableringstilskudd Søknadsfrist: 05 oktober.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter.

Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter, Bergenhus.

Cort Piil Helsesenter, Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

2. ledige stillinger Søknadsfrist: 12 oktober.

B-grein stilling i Hematologi

Fast stilling.  Helse Bergen, hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk (KSK).

Fast 100% stilling Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Sjukeheimslege 80 - 100% stilling

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

Fjell sjukeheim Søknadsfrist: 17 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB.

6 års stilling Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering, B-grein

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Gastroenterologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.