Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 28 august.

Fastelegevikariat i Os

Vikariat.  Hege Tønnesen, OS.

Søknadsfrist: 28 august.

Rådgivende lege

Fast stilling.  Tryg, BERGEN.

40 %-stillinger (Oslo og Bergen) Søknadsfrist: 29 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 09 september.

50 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 09 september.

3 nye fastlegehjemler

Fast stilling.  Bergen Kommune, Solheimsgaten 23.

 Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemler

Fast stilling.  Askøy Kommune, Fromreide legesenter/Strand legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.