Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hormonlaboratoriet.

 Søknadsfrist: 27 juli.

Kommunelege / sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Helse- og omsorgsavdeling.

2 x 100% fast stilling  Søknadsfrist: 04 august.

Allmennlege, gynekolog og revmatolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris i Bergen Søknadsfrist: 04 august.

Ledig fastlegeheimel i Bømlo kommune med 20 - 40 % kommunal oppgåve

Fast stilling.  Bømlo kommune, Helsetenester.

 Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Nevrokirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hudavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

FASTLEGEHJEMMEL

Dignus Medical, For kunde.

Som del av 4-lege praksis på Stord Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, Tilknytta Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer.

 Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 12 august.

Overlege/seniorrådgiver

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret.

 Søknadsfrist: 15 august.

Daglig leder

Fast stilling.  SKIL AS, BERGEN.

50-100 % stilling Søknadsfrist: 15 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

80 % stilling Søknadsfrist: 17 august.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 26 august.