Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Årstad bydel.

 Søknadsfrist: 09 september.

50 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 09 september.

3 nye fastlegehjemler

Fast stilling.  Bergen Kommune, Solheimsgaten 23.

 Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemler

Fast stilling.  Askøy Kommune, Fromreide legesenter/Strand legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

2 års vikariat Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bergen Kommune, Cort Piil Helsesenter.

Bergenshus Søknadsfrist: 07 oktober.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.