Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

LIS-lege, B-grein

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling 50% tilknytta H2020 Ultradian

Midlertidig.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Engasjement for 3 år Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling. 50% tilknytta Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS)

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Vikariat i fastlegepraksis, Bergen sentrum

Vikariat.  Carl Fredrik Dalaker, BLOMSTERDALEN.

Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegeheimlar - Os Allmennpraksis i Os kommune

Os kommune, OS.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 desember.

60-100% stilling som kommunelege

Fast stilling.  Fusa kommune, Helse-,familie og velferd.

Vi har ledig stilling med fastlegeansvar for 724 pasientar.  Søknadsfrist: 02 desember.

100% fastlegevikariat

Vikariat.  Fusa kommune, Helse, familie og velferd.

Ledig frå medio januar og i eitt år med mogelegheit for forlenging Søknadsfrist: 02 desember.

Assisterende kommuneoverlege 80 %

Fast stilling.  Bergen Kommune, Helsevernenheten.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 03 desember.

LiS / Ass. lege - Solli DPS

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Overlege i Endokrinologi ved Hormonlaboratoriet

Fast stilling.  Helse Bergen, Hormonlaboratoriet.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Er du vår nye Lege for flyktningar , arbeidsinnvandrarar og familiegjenforente?

Fast stilling.  Fjell kommune, STRAUME.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Klinikkoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Vikariat i fastlegepraksis Bergen/Åsane

Vikariat.  Bharat Shukla, ULSET.

Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering, hjartesjukdommar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Vikariat som lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 15 desember.