Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat.

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk  Søknadsfrist: 12 desember.

100 % avtaleheimel i ØNH - sjukdomar

Helse Vest RHF, BERGEN.

i Bergen sentrum Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 14 desember.

Direktør for Revmatologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Haukeland universitetssjukehus  Søknadsfrist: 18 desember.

Fastlege

Fast stilling.  Fjell kommune, STRAUME.

Søknadsfrist: 21 desember.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen 

Bergen Kommune, ULSET.

Åsane bydel - Etat for helsetjenester  Søknadsfrist: 27 desember.

Fast stilling som Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

B-grein hematologi - Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 31 desember.

Fastlegeavtale

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

Søknadsfrist: 06 januar.

Overlege, Allmennpoliklinikk Årstad 

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Kronstad DPS  Søknadsfrist: 08 januar.