Overlegestilling i endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

L.I.S, indremedisin

Midlertidig.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Fagrådgiver (50%) / Veilederkoordinator (20%)

Fast stilling.  SKIL a/s, Bergen.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege ved Klinikk Sikkerheitspsykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

LEDIG FASTLEGEHEIMEL

Sund kommune, SKOGSVÅG.

2. gongs utlysning  Søknadsfrist: 07 juni.

Vi søker spesialist i allmennmedisin

Midlertidig.  NAV, BERGEN.

for spennende deltidsstilling i Hordaland fylke Søknadsfrist: 07 juni.

Fastlege/ kommuneoverlege/ tilsynslege, saksnr. 15/446

Vikariat.  Sveio kommune, SVEIO.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 08 juni.

Legevaktsjef/sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

Utfordrande og spanande oppgåver i ein framtidsretta kunnskapsorganisasjon Søknadsfrist: 08 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Danmarksplass Legesenter - Etat for helsetjenester.

Danmarksplass Legesenter Søknadsfrist: 09 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Gullgruven legekontor - Etat for helsetjenester.

Gullgruven legekontor Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus, Helse Fonna  Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege i endokrinkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege i anestesiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, KIRURGISK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Sjukeheimslege og kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

 Søknadsfrist: 22 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Eidsvåg legekontor - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Dalen legesenter - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlegestilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 09 juli.

Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 august.