Fast stilling for LIS lege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlegestilling (vikariat) - Augeavdelinga

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering - alderspsykiatri

Vikariat.  NKS Olaviken, ERDAL.

Søknadsfrist: 06 juli.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin og vikariat

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juli.

Vikariat som Overlege i allergologi - Yrkesmedisinsk avdeling

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 13 juli.

Avdelingsdirektør - Helseregistre

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege - Medisinsk fødselsregister - Helsedata og digitalisering 

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege, Valen sjukehus - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 17 juli.

Ledig stilling for 2 fastlegar på Lofthus legekontor

Fast stilling.  Ullensvang herad, Lofthus legekontor.

 Søknadsfrist: 17 juli.

Vikariat 50% i deleliste v/Helsetorget DA

Vikariat.  Anneli Borge Hansen, BERGEN.

Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege Brystdiagnostisk senter (BDS) - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 20 juli.

LIS-lege - Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord

Vikariat.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 24 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Bergenhus bydel - Etat for helsetjenester

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, FLAKTVEIT.

Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 28 juli.

Fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel

Bergen Kommune, ULSET.

Søknadsfrist: 28 juli.

Lege i spesialisering i Gastroenterologi - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Generell indremedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering, psykiatri - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 14 august.

Leger/ legespesialister

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 19 august.

LIS vikariat, barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.