Overlege ortopedi - proteseseksjon

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 august.

Overlege anestesi

Vikariat.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Vikariat - Overlege anestesi - Haraldsplass Diakonale Sykehus Søknadsfrist: 31 august.

Vikar for lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlegestilling - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Leiar for Regionalt utdanningssenter for legar i spesialisering, kombinert med 20% bistilling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 11 september.

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar i Bergen

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 13 september.

Kommunelege I

Fast stilling.  Øygarden kommune, RONG.

STILLING MED SAKSNR 16/3319 Søknadsfrist: 13 september.

1-2 års vikariat i velfungerende allmennlegepraksis

Vikariat.  Heiane legesenter, STORD.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling i Infeksjonsmedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 september.

Fastlegehjemmel Landås Legesenter - Fastlegetilskudd

Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 20 september.

Vi søker leger i 20-50 % stillinger - Helseklage

Fast stilling.  Helseklage, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.