Seksjonsleiar

Fast stilling.  Helse Bergen, Allmennpoliklinikk Årstad, Kronstad DPS.

 Søknadsfrist: 04 august.

Administrerende direktør

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 august.

100% engasjement som overlege ved Seksjon for Smertebehandling og palliasjon

Midlertidig.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Ledige stillingar for LIS i arbeidsmedisin

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege/lege i spesialisering (LIS) - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

50% fastlegevikariat Bergen sentrum

Vikariat.  Legene på Høyden, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Psykiater Stord DPS

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 24 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 01 september.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Rolland legesenter.

 Søknadsfrist: 01 september.

Ledig fastlegehjemmel i Bergen

Bergen Kommune, Arna bydel - Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 01 september.

Forsker II (seniorforsker)

Fast stilling.  Uni Research, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

 Søknadsfrist: 15 september.