Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling.

- Kir.avd leger SSA  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Ortopedisk.

Ortopedisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegeavtale i Arendal

Fast stilling.  Arendal kommune, GRIMSTAD.

Ledig fastlegeavtalehjemmel for overdragelse ved Legegruppen Arendal Søknadsfrist: 13 september.

Kommunelege

Fast stilling.  Åmli kommune, ÅMLI.

 Søknadsfrist: 05 oktober.