Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Avd. for rus og avh.behandling Søknadsfrist: 14 september.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Arendal kommune, ARENDAL.

fast stilling i 80% og et års vikariat i hel stilling  Søknadsfrist: 15 september.

Fastlege

Fast stilling.  Arendal kommune, Pollen legesenter .

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Felles kommuneoverlegestilling mellom kommunene Risør og Tvedestrand

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Andre gangs utlysning - Kommuneoverlege i 100 % stilling  Søknadsfrist: 21 september.