Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

ABUP poliklinikk, Arendal Søknadsfrist: 07 august.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling.

- Kir.avd leger SSA  Søknadsfrist: 25 august.