Overlege - Øyeavdelingen, Arendal

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen, Arendal .

Sørlandet sykehus HF  Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Kirurgisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 15 desember.

Ny fastlege Vinkjelleren legesenter

Fast stilling.  Grimstad kommune, GRIMSTAD.

 Søknadsfrist: 30 desember.