Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 02 november.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Aust-Augder, sosial- og helseavdeling.

 Søknadsfrist: 04 november.

ARENDAL KOMMUNE SØKER ENGASJERT KOMMUNEOVERLEGE !

Fast stilling.  Arendal kommune, Helse stab.

Ny utlysning Søknadsfrist: 20 november.