40% avtalehjemmel - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Arendal Søknadsfrist: 17 mars.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Aust-Agder.

DPS Aust-Agder, Arendal/Froland Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 22 mars.