Vikar for fastlege

Vikariat.  Lillesand kommune, LILLESAND.

Blindleia legesenter Søknadsfrist: 05 oktober.

Attraktivt fastlegevikariat- straks ledig

Vikariat.  Kathrine Hogganvik, ARENDAL.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Aust-Augder, sosial- og helseavdeling.

 Søknadsfrist: 04 november.