1 års vikariat - Hemnes legekontor

Vikariat.  Hemnes legekontor, HEMNES.

Søknadsfrist: 30 juli.

60 % avtale/seniorpolitikk i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, LØRENSKOG.

Lørenskog, Akershus Søknadsfrist: 31 juli.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ski kommune, SKI.

Søknadsfrist: 01 august.

1 Ledig nyopprettet fastlegehjemmel 

Ullensaker kommune, KLØFTA.

Søknadsfrist: 07 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Urologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel Medisinske Senter Fornebu

Fast stilling.  Bærum kommune, Helse / Omsorg / Sosial.

Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel deleliste Asker kommune

Fast stilling.  Asker kommune, Nesbru legesenter A/S.

Avd. Helsetjenester Søknadsfrist: 14 august.

Fastlegehjemmel, Asker kommune, Vollen legekontor

Fast stilling.  Asker kommune, Vollen legekontor.

Avd. Helsetjenester Søknadsfrist: 14 august.

Overlege Follo DPS

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, TIRE.

TIRE Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Avdeling barn og unges psykiske helsevern .

ABUP Søknadsfrist: 15 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rælingen kommune, Enhet for familie og helse.

Enhet for familie og helse - Stallbakken legesenter Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering, fast B-gren

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdelingen for blodsykdommer .

Blodsykdommer leger  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, ASKER.

Asker DPS Søknadsfrist: 26 august.

Allmennlege i behov for sideutdanning i psykiatri

Vikariat.  Vestre Viken, ASKER.

Asker DPS Søknadsfrist: 26 august.

Vikar for overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk Overvåkning.

Medisinsk overvåkning Søknadsfrist: 27 august.

Overlege - Kardiolog 

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for hjertesykdommer.

Overlege - Avdeling for hjertesykdommer - Akershus universitetssykehus HF Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon B.

Alderspsykiatrisk seksjon B, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 01 september.