Leger i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

- Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 03 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sørum kommune, Levekår.

 Søknadsfrist: 05 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Ledige vikariater ved Asker BUP og Bærum BUP  Søknadsfrist: 09 august.

Vikariat m/mulighet for overtagelse

Vikariat.  Gladbakk legesenter, RÅHOLT.

Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 15 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

ved Follo AkuttTeam  Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Dikemark i Asker.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon psykosebehandling Søknadsfrist: 17 august.

6 måneders vikariat for LIS

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun  Søknadsfrist: 18 august.

Fastlegehjemmel Holt Vestvollen

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege og to leger i spesialisering

Fast stilling.  LHL-klinikkene, Glittre.

 Søknadsfrist: 20 august.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 21 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

søkes til Smertepoliklinikken  Søknadsfrist: 21 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

- Avdeling for immunologi og transf. med.  Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 28 august.

Overlege til barnehabilitering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken .

– med erfaring innen eller interesse for fagfeltet barnehabilitering til ett års vikariat Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– med erfaring innen fagfeltet lunge og allergologi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– til nyopprettet stilling innen barnenevrologi og barnehabilitering Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

søkes til DPS Nedre Romerike, team for tidlig intervensjon  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

Døgnenheten - DPS Follo  Søknadsfrist: 01 september.

Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.