Doktorgradstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for helsetjenesteforskning.

Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus Søknadsfrist: 28 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ACT-teamet i Follo Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege - nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Nevroklinikken Søknadsfrist: 01 mars.

Vikar søkes

Vikariat.  Hakadal legekontor as, HAKADAL.

Søknadsfrist: 02 mars.

Fastlegehjemmel deleliste i Asker kommune

Fast stilling.  Asker kommune, Nesbru Legesenter.

 Søknadsfrist: 04 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for hjertesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

LIS - B-gren i fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Vikariat - 3 måneder

Vikariat.  Diako Hamedi, SKI.

Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i D-stilling

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Fastlegehjemmel på Høvik

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel på Høvik.

Bærum kommune Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Søknadsfrist: 15 mars.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Sundet legesenter Søknadsfrist: 16 mars.

100 % nyopprettet stilling for nevrolog

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 17 mars.

Leder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 18 mars.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Lørenskog kommune, Helse og omsorgssektoren.

 Søknadsfrist: 18 mars.

LIS - radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege intervensjonsradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege ved Brystdiagnostisk seksjon

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon (RSA).

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 26 mars.

20-30% hjemmel - seniorpolitikk - hud

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Akershus, Asker Søknadsfrist: 31 mars.

Psykiater/legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

Bærum DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet Søknadsfrist: 01 april.