Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Nevroklinikken Søknadsfrist: 23 november.

Allmennlege/Arbeidsmedisiner

Fast stilling.  AktiMed Norge AS, Avdeling Care, Oslo.

Aker Care Fornebu Søknadsfrist: 24 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Overlege i indremedisin og endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Endokrinologisk avdeling Søknadsfrist: 26 november.

FASTLEGEVIKAR 100% Skjetten i Skedsmo

Vikariat.  Tonje Kvist Bjune, SKJETTEN.

Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Bærum sykehus - Anestesi, intensiv og operasjon avd. Søknadsfrist: 30 november.

Fastlege - nyopprettet null-hjemmel

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

Det er ledig nyopprettet hjemmel for en fastlege i Skedsmo kommune. Oppstart er beregnet våren 2015. Søknadsfrist: 30 november.

LIS - prosjektstilling

Midlertidig.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist i infeksjonssykdommer

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege/spesialist i blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 desember.

Urolog 1 års vikariat

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege - thoraxradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 05 desember.

Overlege abdominalradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Abdomen/barn-enheten.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 05 desember.

Helsestasjonslege, 20% stilling, vikariat

Vikariat.  Eidsvoll kommune, Helsestasjonstjenesten, Familiens hus.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo BUP Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.