Overlege i 50-100 % stilling ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Midlertidig.  Sunnaas sykehus HF, BJØRNEMYR.

Vikariat med mulighet for fast ansettelse Søknadsfrist: 23 oktober.

Senior Consultant combined with Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Gastrointestinal Surgery.

Department of Gastrointestinal Surgery, Akershus University Hospital / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 23 oktober.

Senior Consultant / Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Diagnostic Imaging (BDA).

Department of Diagnostic Imaging (BDA), Akershus University Hospital / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 23 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

Fast og vikariat Søknadsfrist: 24 oktober.

Postdoktor i forskningsprosjektet Implementering av nasjonale retningslinjer i psykosebehandling

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU-avdeling.

FoU psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

Rådgiver innenfor helse og omsorg i kommunal sektor

Fast stilling.  Agenda Kaupang AS, STABEKK.

Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 31 oktober.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nannestad kommune, NANNESTAD.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Vikariat ledig Ås sentrum

Vikariat.  Bjarne O. Vig, ÅS.

Søknadsfrist: 01 november.

Ledig 1 års fastlegevikariat ved Dovre legesenter på Lørenskog

Vikariat.  Dovre legesenter, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 01 november.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling - Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling .

Psykiatrisk avdeling Blakstad Søknadsfrist: 06 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Brystdiagnostisk seksjon.

Brystdiagnostisk seksjon - Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Ledig fastlegehjemmel

Rælingen kommune, FJERDINGBY.

Fjerdingby legesenter - Enhet for familie og helse Søknadsfrist: 15 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, KJELLER.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 november.