Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Avdeling for mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 februar.

Nyopprettet fastlegehjemmel

Frogn kommune, Storgata legesenter.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege eller lege i spesialisering

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, BÆRUM POSTTERMINAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

20 % avtale/seniorpolitikk i gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, KOLBOTN.

Kolbotn, Akershus Søknadsfrist: 16 februar.

Kommunal overlege i Skedsmo kommune, 100% stilling

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege med ryggkompetanse

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

1 års vikariat ortopedisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for hjertesykdommer Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Follo AkuttTeam Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 29 februar.

Ledig hjemmel ved Sundbytunet legekontor

Ullensaker kommune, Sundbytunet legekontor.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Bildediagnostisk avdeling, nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 01 mars.

Ledig vikariat i allmennpraksis

Vikariat.  Vestbytorget legesenter, VESTBY.

Søknadsfrist: 03 mars.

Helsestasjonslege 100% fast

Fast stilling.  Ullensaker kommune, Forebyggende barn og unge.

 Søknadsfrist: 04 mars.

100 % fast stilling for nevrolog

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

Nyopprettet stilling Søknadsfrist: 04 mars.

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, JESSHEIM.

Avdeling rus og avhengighet - ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 06 mars.

Senior Consultant

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Cardiology.

Department of Cardiology Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Korttids døgnpost - DPS Nedre Romerike, Åråsen døgn Søknadsfrist: 15 mars.