Ledig stilling som doktorgradsstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykeh HF, avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH).

avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)  Søknadsfrist: 21 april.

Vikariat i allmennpraksis
Hakadal legekontor

Vikariat.  Hakadal legekontor as, HAKADAL.

Søknadsfrist: 21 april.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Ungdomspsykiatrisk klinikk .

Fast 100 % stilling ved Ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykeh HF, Avdeling for fordøyelsessykdommer.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 22 april.

Overlege Nord

Fast stilling.  Forsvaret, Forsvarets sanitet (FSAN), Sessvollmoen.

Ved kontor for allmennhelsetjeneste er det stilling ledig som Overlege Nord for yrkestilsetting.  Søknadsfrist: 23 april.

Lege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Medisin .

grenspesialisering i geriatri Søknadsfrist: 25 april.

Vikariat i hjemmel med mulighet for overtagelse

Vikariat.  Apotekgården Legesenter, ÅRNES.

Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon .

Alderspsykiatrisk seksjon  Søknadsfrist: 27 april.

Fastlegevikariat - Bærum

Vikariat.  Frode Emil Frøyland, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 27 april.

LEDIG FASTLEGEHJEMMEL

Frogn kommune, DRØBAK.

 Søknadsfrist: 29 april.

Seksjonsoverlege

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

 Søknadsfrist: 29 april.

Sommervikariat i allmennpraksis sentralt i Sandvika

Vikariat.  Løkketangen fastlegekontor, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 29 april.

Viakriat i fastlegestilling

Vikariat.  Mahsa G.Mahmoodzadeh, SKEDSMOKORSET.

Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Follo DPS Døgn.

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Aurskog-Høland kommune, AURSKOG.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Mikrobiologi og smittevern .

Mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

100 % fast stilling i vaktfri tjeneste Søknadsfrist: 11 mai.

SYKEHJEMSLEGE I 100 % STILLING

Fast stilling.  Aurskog-Høland kommune, Sektor Helse og rehabilitering.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlege

Fast stilling.  Bærum kommune, Medisinsk senter Fornebu.

Deleliste - Medisinsk senter Fornebu Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bærum kommune, Østerås legekontor.

Østerås legekontor Søknadsfrist: 14 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

SPESIALIST I NEVROLOGI

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

FAST 50 % STILLING MED MULIGHET FOR UTVIDELSE Søknadsfrist: 20 mai.

Cataract-kirurg

Fast stilling.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

med egen avtale søkes Søknadsfrist: 20 mai.