Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for Geriatri og Generell indremedisin Søknadsfrist: 28 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

BUP Ahus Søknadsfrist: 01 august.

Hudlege i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris på Strømmen Søknadsfrist: 07 august.

Vikariat ved Kløfta Legesenter

Vikariat.  Ingebjørg Hilstad, KLØFTA.

Søknadsfrist: 08 august.

Overlege ved Nyremedisinsk avdeling, kombinert med bistilling som professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

20 % stilling (nefrologi), ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag  Søknadsfrist: 15 august.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling, Brystdiagnostisk seksjon Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre-, nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Kreftavdelingen Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Ortopedisk klinikk .

5 års stilling - Ortopedisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Asker DPS.

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse Søknadsfrist: 20 august.

Enhetsleder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - Kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus .

Klinikk Bærum sykehus  Søknadsfrist: 24 august.

Overlege akuttmedisin

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 24 august.

Seksjonssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Grorud Søknadsfrist: 29 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ASKER.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 29 august.

LIS - spesialist, medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Laboratoriet Søknadsfrist: 31 august.

Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.