Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Lege/sykehjemslege vikariat 20% + 30%

Fast stilling.  Bærum kommune, Dønski bo- og behandlingssenter.

fast 20%, fordelt på 2 institusjoner - Dønski bo-og behandlingssenter Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern.

Spesialpsykiatri Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 08 september.

Vikariat ledig i Sandvika i Bærum

Vikariat.  Helene Thorvik, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 09 september.

Fastlegehjemmel Bryn legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

 Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon.

Regional sikkerhetsseksjon - Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 15 september.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 15 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.