Kommunal lege - 2 faste stillinger, 100 %

Fast stilling.  Ski kommune, Samhandlingsenheten.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderpsykiatrisk poliklinikk.

Alderpsykiatrisk poliklinikk, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 28 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering (B-gren)

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kar/thoraxkirurgisk avdeling.

Kar/thoraxkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 mai.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef anestesi

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BILDE-BS Seksjon Bærum .

BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 03 juni.

Fastlegehjemmel Hakadal Legekontor

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

Nittedal kommune Søknadsfrist: 03 juni.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 04 juni.

Overlege anestesiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Anestesi, intensiv og operasjon avd BS  Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling i hoftekirurgi

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege - Avdeling for patologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?  Søknadsfrist: 08 juni.

Seksjonsleder/overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

- Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 08 juni.

Vikariat i allmennmedisin, Asker

Vikariat.  Sverre Thorstensen, VOLLEN.

Søknadsfrist: 09 juni.

Ledig 100% langtidsvikariat i Asker

Vikariat.  Maria Therese Fanghol-Syvertsen, ASKER.

Søknadsfrist: 16 juni.