100 % fastlegehjemmel

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Auli legekontor.

Auli legekontor Søknadsfrist: 22 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Fastlegehjemmel Rotneslegene as

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

 Søknadsfrist: 28 september.

Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Lege/Sykehjemslege -

Fast stilling.  Bærum kommune, Østerås bo- og behandlings.senter.

Østerås bo- og behandl.senter  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling .

Fordypningsstilling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

4 års stilling Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, ÅRNES.

100 % stilling Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 05 oktober.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nittedal kommune, Enhet for helse.

 Søknadsfrist: 05 oktober.

Legevaktslege søkes

Vikariat.  Kamran Butt, ENEBAKK.

Søknadsfrist: 06 oktober.

Overleger Palliativt senter

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 06 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Akuttmedisin Søknadsfrist: 14 oktober.

2 ledige fastlegehjemler

Ullensaker kommune, JESSHEIM.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Fastlegevikariat i Sørumsand

Vikariat.  Solveig Bugge, SØRUMSAND.

Søknadsfrist: 16 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 19 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

 Søknadsfrist: 20 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.