Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 05 mai.

3 avtalehjemler innen psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, JESSHEIM.

Follo og Øvre Romerike Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegevikariat ved Høvik legesenter i Bærum

Vikariat.  Anders Nyquist, HØVIK.

Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Poliklinikk ved Alderspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege - kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling BS .

Medisinsk avdeling BS  Søknadsfrist: 08 mai.

2 Fastlegehjemler Eikeliklinikken

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering, 4 år stilling rotasjon

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Kirurgisk divisjon  Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum DPS.

Bærum DPS Døgnseksjonen, Dr. Høsts vei  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Asker DPS.

Asker DPS, ROP-poliklinikken Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Bærum kommune, Folkehelsekontoret.

Invivo Medisinske Senter AS Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

DPS døgnenhet Søknadsfrist: 19 mai.

Vikar søkes til 4-lege fastlegepraksis

Vikariat.  Hakadal legekontor as, HAKADAL.

Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Vikariat Plastikkirurgisk seksjon - Kirurgisk avdeling BS  Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 20 mai.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Kommunelege

Vikariat.  Sørum kommune, Levekår.

Sørum kommune og Fet kommune, 40% vikariat Søknadsfrist: 20 mai.

Kommunal lege - 2 faste stillinger, 100 %

Fast stilling.  Ski kommune, Samhandlingsenheten.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef anestesi

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BILDE-BS Seksjon Bærum .

BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege anestesiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Anestesi, intensiv og operasjon avd BS  Søknadsfrist: 07 juni.