Kommuneoverlege

Fast stilling.  Ullensaker kommune, JESSHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Fastlegepraksis m/veiledning av turnuslege vurderes utleid ut 3-6 mnd

Vikariat.  Tore Olai Høghjelle, VINTERBRO.

Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 01 februar.

Langtidsvikariat i trivelig praksis i Gjerdrum

Vikariat.  Mona Kjeldsberg, GJERDRUM.

Søknadsfrist: 01 februar.

Lege til bedriftshelse og HMS tjenester

Fast stilling.  Medisinsk Senter AS, SANDVIKA.

 Søknadsfrist: 02 februar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk ØNH

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Asker Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Follo, TiRe Søknadsfrist: 05 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP) .

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP)  Søknadsfrist: 10 februar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 16 februar.

Ledig stilling som kardiolog

Fast stilling.  Feiringklinikken AS, FEIRING.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter  Søknadsfrist: 18 februar.

Langtids Fastlegevikariat i Asker

Vikariat.  Marta Galvan Luzuriaga, ASKER.

Søknadsfrist: 19 februar.

Allemennleger vikar søkes

Vikariat.  Frogner Medisinke ins. DA, FROGNER.

Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Bærum DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Bærum DPS Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege - Gastrokirurgi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Inntil 2 stillinger ledig ved Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 24 februar.

Doktorgradstipendiat

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for helsetjenesteforskning.

Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus Søknadsfrist: 28 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ACT-teamet i Follo Søknadsfrist: 01 mars.

Fastlegehjemmel deleliste i Asker kommune

Fast stilling.  Asker kommune, Nesbru Legesenter.

 Søknadsfrist: 04 mars.