Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Seksjon for psykosebehandling Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsavdeling .

Regional sikkerhetsseksjon RSA  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.

Fastlegevikar Auli legekontor

Vikariat.  Karina Ridderseth, AULI.

Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Lungeavdelingen Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, RÅHOLT.

Akershus, Råholt  Søknadsfrist: 05 januar.

40% avtalehjemmel - seniorpolitikk - barn

Helse Sør-Øst RHF, SANDVIKA.

Sandvika Søknadsfrist: 05 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Revmatologisk Avdeling.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Fastlegehjemmel i Vollen

Fast stilling.  Asker kommune, ASKER.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Langtidsvikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Hilde Moseby Berge, TROLLÅSEN.

Søknadsfrist: 14 januar.

Fastlegehjemmel - Skjetten Legesenter

Fast stilling.  Skedsmo kommune, SKJETTEN.

 Søknadsfrist: 25 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.