Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 29 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 29 november.

2 ledige nyopprettet fastlegehjemler i Ullensaker kommune

Ullensaker kommune, Bylegene SA og GMS Legekontoret.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, medisinsk divisjon .

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 30 november.

Field Medical Advisor

Fast stilling.  Novo Nordisk Scandinavia AS, RUD.

Medical and scientific support in Diabetes Care Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, ortopedisk avdeling.

3 stillinger ledig ved ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 01 desember.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Øre-Nese-Hals Søknadsfrist: 10 desember.

Fastlegevikariat ved Asker legesenter

Vikariat.  Kathrine Eriksen, ASKER.

Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 13 desember.

Senior Consultant or Senior Researcher

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Division of Mental Health Services.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

DPS Follo - Enhet for gruppeterapi Søknadsfrist: 20 desember.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.