Overlege til barnehabilitering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken .

– med erfaring innen eller interesse for fagfeltet barnehabilitering til ett års vikariat Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Gastroenterologisk kirurgi.

Gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– med erfaring innen fagfeltet lunge og allergologi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– til nyopprettet stilling innen barnenevrologi og barnehabilitering Søknadsfrist: 31 august.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Nes kommune Akershus Fylke, Nes sykehjem.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

søkes til DPS Nedre Romerike, team for tidlig intervensjon  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

Døgnenheten - DPS Follo  Søknadsfrist: 01 september.

Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon - avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 04 september.

Avdelingsjef

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel - Snarøya Medisinske Senter

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel Snarøya Medisinske Senter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel - Medisinsk Senter Fornebu

Fast stilling.  Bærum kommune, Medisinsk senter Fornebu.

 Søknadsfrist: 14 september.

Fastlegehjemmel Fornebu legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Fastlegehjemmel Fornebu legesenter.

 Søknadsfrist: 14 september.

Avdelingssjef avdeling for blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Indremedisin Søknadsfrist: 15 september.

Overlege spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenhabilitering Søknadsfrist: 15 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sørum kommune, Bankgården legekontor AS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.

100% avtalehjemmel i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, SKI.

Ski Søknadsfrist: 15 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Konrad Jamrozy, JESSHEIM.

Søknadsfrist: 15 september.

Leger i vaktlag KØH

Fast stilling.  Ullensaker kommune, Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH).

Hjemmevakt med uttrykning på kveld, helg/høytid Søknadsfrist: 16 september.

Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Akuttpsykiatri - Disjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 20 september.

Ledig Fastlegehjemmel i Nannestad kommune

Fast stilling.  Nannestad kommune, Kommuneoverlegen.

Ved Holter legekontor er det fra 01.01.2016 ( mulig før), ledig en fastlegehjemmel, da hjemmelsinnehaver går over i annen stilling.  Søknadsfrist: 20 september.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 25 september.

100% avtalehjemmel i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Akershus vest Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 30 september.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rælingen kommune, FJERDINGBY.

Fjerdingby legesenter Søknadsfrist: 01 oktober.