Avdeling for hjertesykdommer søker Seksjonsleder/Overlege og Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for hjertesykdommer.

Søknadsfrist: 30 april.

Bærum sykehus søker radiologer med stor faglig bredde til fast stilling

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdelingen for bildediagnostikk.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling rus og avhengighet.

Avdeling rus og avhengighet - ARA Follo Søknadsfrist: 01 mai.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 mai.

Vikar i allmennpraksis i Asker søkes

Vikariat.  Dela Kamyab, ASKER.

Søknadsfrist: 01 mai.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Gladbakk legesenter, RÅHOLT.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for psykiatri , utviklingshemning/autisme .

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Søknadsfrist: 01 mai.

Anestesilege/algolog

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 01 mai.

Sommervikar

Vikariat.  Invivo Medisinske Senter, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 03 mai.

Sykehjemslege 40 % stilling

Fast stilling.  Nittedal kommune, Legetjenesten.

Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege/spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling voksenhabilitering Søknadsfrist: 08 mai.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

Vilberg legesenter Søknadsfrist: 08 mai.

Psykiater/klinisk psykolog

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Divisjonsdirektør

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Fast helgestilling for lege ved Nedre Romerike KAD

Fast stilling.  Skedsmo kommune, Nedre Romerike KAD.

Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Døgnseksjon.

DPS Nedre Romerike Søknadsfrist: 15 mai.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi:

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

Vi søker etter en nevrolog som ønsker å bli en del av teamet vårt! Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 mai.

Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Fet Legesenter AS, FETSUND.

Søknadsfrist: 24 mai.