20-30% hjemmel - seniorpolitikk - hud

Helse Sør-Øst RHF, ASKER.

Akershus, Asker Søknadsfrist: 31 mars.

Spesialister i blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 31 mars.

2 ledige stillinger som overleger

Fast stilling.  Sunnaas sykehus HF, BJØRNEMYR.

En fast og et vikariat, fysikalsk medisin og rehabilitering eller nevrologi Søknadsfrist: 31 mars.

Psykiater/legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

Bærum DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet Søknadsfrist: 01 april.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 april.

Fagsjef utvikling

Fast stilling.  Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Luftambulanse.

 Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering (psykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon .

Regional sikkerhetsseksjon  Søknadsfrist: 07 april.

Kommuneoverlege 50 %

Fast stilling.  Nesodden kommune, NESODDTANGEN.

 Søknadsfrist: 10 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 12 april.

Fastlegevikariat Sørumsand

Vikariat.  Solveig Bugge, SØRUMSAND.

Søknadsfrist: 13 april.

Fastlegehjemmel Gågaten legesenter

Fast stilling.  Bærum kommune, Gågaten legesenter.

Helsetjenester Søknadsfrist: 13 april.

100% avtalehjemmel - ØNH

Helse Sør-Øst RHF, SKI.

Ski Søknadsfrist: 14 april.

Overlege sykehjem og legevakt

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

med øyeblikkelig hjelp døgnplasser Søknadsfrist: 20 april.

Fastlegevikariat ledig

Vikariat.  Kristine Gedde, RASTA.

Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 22 april.

Ledig fastlegevikariat, Lørenskog

Vikariat.  Christoffer Hasemann, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege /spesialist i voksenpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo DPS, Allmennpoliklinikken Søknadsfrist: 01 mai.

Avdelingssjef - hjertesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, avdeling for Hjertesykdommer.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.