Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psyk. avd. Blakstad.

Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 30 juni.

Psykiater/medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling DPS Øvre Romerike Søknadsfrist: 30 juni.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Lørenskog kommune, Lørenskog sykehjem.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 01 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kirurgisk avdeling BS.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 04 juli.

Vikariat B-gren gastrokirurgi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastro Legetjeneste  Søknadsfrist: 04 juli.

Vi trenger to nye spesialister til avdeling for fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for fordøyelsessykdommer.

Fordøyelse leger Søknadsfrist: 08 juli.

Kombinert stilling overlege (rus- og avhengighetsmedisin)/ klinisk forskning

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 10 juli.

Kollega til helprivat allmennpraksis søkes

Vikariat.  Løkketangen fastlegekontor, SANDVIKA.

Søknadsfrist: 13 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, VETTRE.

Alderspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus .

Søknadsfrist: 17 juli.

60 % avtale/seniorpolitikk i ØNH

Helse Sør-Øst RHF, LØRENSKOG.

Lørenskog, Akershus Søknadsfrist: 31 juli.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Ski kommune, SKI.

Søknadsfrist: 01 august.

Fastlegehjemmel Medisinske Senter Fornebu

Fast stilling.  Bærum kommune, Helse / Omsorg / Sosial.

Søknadsfrist: 14 august.

Ledig fastlegehjemmel

Fast stilling.  Rælingen kommune, Enhet for familie og helse.

Enhet for familie og helse - Stallbakken legesenter Søknadsfrist: 15 august.