Øyelegevikar i Halden

Vikariat.  Stephan Wüstenberg, HALDEN.

Søknadsfrist: 11 juli.

Legevikar 40 %

Vikariat.  Jeløy Kurbad, MOSS.

 Søknadsfrist: 01 august.

Helsehuset Indre Østfold, Leger

Fast stilling.  Helsehuset Indre Østfold, Allmenmedisin.

Spennende kombinasjonsstillinger:Pasientrettet arbeid, akuttmedisin og legevakt Søknadsfrist: 01 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.