Overlege akuttkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon akuttkirurgi  Søknadsfrist: 01 juni.

FASTLEGEVIKAR

Vikariat.  Ekholt legekontor, DILLING.

Søknadsfrist: 01 juni.

Ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i Halden kommune

Vikariat.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har et ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i påvente av utlysning og fast ansettelse. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet har en varighet på minimum 6 måneder med mulighet til forlengelse eller fast ansettelse. Søknadsfrist: 07 juni.

Studiemedarbeider - forskning hematologi

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig to faste stillinger som Sykehjemslege.  Søknadsfrist: 10 juni.

Fastlegevikariat Fredrikstad 100%

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 30 juni.