Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk avdeling .

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 10 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 18 august.

Ledige fastlønnsstillinger i felles vaktordning

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Er du interessert i legevaktmedisin og beredskapsarbeid? Søknadsfrist: 19 august.

Vikar sykehjemslege

Vikariat.  Rakkestad kommune, RAKKESTAD.

 Søknadsfrist: 23 august.

Helsehuset Indre Østfold, Leger

Fast stilling.  Helsehuset Indre Østfold, ASKIM.

Spennende kombinasjonsstillinger:Pasientrettet arbeid, akuttmedisin og legevakt Søknadsfrist: 24 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 september.