Vil du bli en del av sykehjemslegeteamet i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi utvider teamet vårt, og har en ledig:
- 100 % fast stilling som sykehjemslege Søknadsfrist: 28 august.

Bedriftslege

Vikariat.  Stamina Group AS, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 01 september.

PhD stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, SARPSBORG.

Helsetjenesteforskning Søknadsfrist: 01 september.

LEDIG 100 % AVTALEHJEMMEL I FASTLEGEORDNIGEN

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege / Psykiater / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold – ACT-team Mosseregionen og Indre Østfold  Søknadsfrist: 25 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Ny fastlegehjemmel

Fast stilling.  Våler i Østfold, Helse og omsorg.

Søknadsfrist: 04 oktober.