Overlege/spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 01 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin .

Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin  Søknadsfrist: 10 april.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 april.

Langtidsvikariat i fastlegehjemmel

Vikariat.  Marker kommune, ØRJE.

 Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

- Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering - Onkologi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Onkologi.

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad Søknadsfrist: 13 april.

20% avtalehjemmel - seniorpolitikk ØNH

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Moss Søknadsfrist: 14 april.

Vikar

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 16 april.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging  Søknadsfrist: 20 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.