Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon utredning og behandling, Moss.

 Søknadsfrist: 19 april.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging  Søknadsfrist: 20 april.

Lege i sykehjem - Enhet helse

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

 Søknadsfrist: 22 april.

Ny avtalehjemmel - barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Østfold Søknadsfrist: 05 mai.

Lege 100% stilling

Fast stilling.  Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering, HALDEN.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.