Fastlegevikariat Manstad Fredrikstad

Vikariat.  Linn Aimee Stangeland, MANSTAD.

Søknadsfrist: 01 november.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

 Søknadsfrist: 02 november.

Seksjonsleder lege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Overlege psykiatri/psykologspesialist og psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold Søknadsfrist: 12 november.

Fastlegevikariat ved Sydsiden Legesenter, Halden

Vikariat.  Berit Fauske, HALDEN.

Søknadsfrist: 12 november.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 16 november.

Overlege/spesialister - kardiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - lunge

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - hematologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - endokrinologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - geriatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - akuttmedisin

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overleger - onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kreftavdelingen, seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen, seksjon for onkologi Søknadsfrist: 19 november.

Er du lege og har lyst til å arbeide i Halden

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege med kommunale oppgaver Søknadsfrist: 30 november.

Har du lyst til å arbeide som lege i Halden og være med på å utvikle vårt fremtidige helsehus og sykehjemsmedisin?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune - tilknyttet KAD (kommunale akutt døgnplasser) og korttidsplasser Søknadsfrist: 30 november.