Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon patologi Søknadsfrist: 28 juli.

Vikariat i allmennmedisin, Fredrikstad

Vikariat.  Lene Gitlestad, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 29 juli.

Sommervikar i august

Vikariat.  Ragnhild Risnes, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Onkologisk avdeling.

Onkologisk avdeling Søknadsfrist: 10 august.

Fastlegehjemmel - deleliste

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

 Søknadsfrist: 10 august.

4 Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Moss.

Psykiatri og Psykologspesialister Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 26 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen, Fredrikstad Søknadsfrist: 01 september.