Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken .

Kvinneklinikken SØ Søknadsfrist: 30 juli.

Spesialist i arbeidsmedisin

Vikariat.  Stamina Group AS, Østfold.

Bedriftslege Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, GRÅLUM.

klinikk for medisin Søknadsfrist: 31 juli.

Psykiater 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Østfold/ Kalnes.

DPS Akutt  Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.

Vikariat fastlege/Skjærgårdsdoktor

Vikariat.  Kjell Helgestad, SKJÆRHALDEN.

Søknadsfrist: 09 august.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Christian Borge , TRØGSTAD.

Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering .

Liaisonpsykiater Søknadsfrist: 14 august.

2 ledige fastlegehjemler - Enhet helse

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, Enhet helse.

Søknadsfrist: 15 august.

Ledig fastlegeavtale i Moss

Moss kommune, MOSS.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 19 august.

LEDIG 100 % AVTALEHJEMMEL I FASTLEGEORDNIGEN

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 september.

PhD stipendiat

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, SARPSBORG.

Helsetjenesteforskning Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.