Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, poliklinikk.

DPS Fredrikstad, poliklinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

Onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen - seksjon for onkologi Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Åsebråten dag- og døgnenhet Søknadsfrist: 08 oktober.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin Seksjon for spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner Fagfelt medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege - gastrokirurg

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 19 oktober.

20-40% avtalehjemmel - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, GAMLE FREDRIKSTAD.

Fredrikstad Søknadsfrist: 21 oktober.

Ledig sykehjemslege/fastlege

Fast stilling.  Moss kommune, Peer Gynt Helsehus.

Fastlønnet stilling Søknadsfrist: 21 oktober.

Ledig avtalehjemmel i fastlegeordningen

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

 Søknadsfrist: 02 november.