Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Leger i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 27 april.

Spesialist i psykiatri / klinisk psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering, Seksjon voksenhabilitering .

100 % fast stilling ved Seksjon voksenbehandling Søknadsfrist: 27 april.

100% avtalehjemmel i hudsykdommer

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Moss Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Fastlegehjemmel

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, GREÅKER.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege - voksenpsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold - Ambulant akutteam Moss  Søknadsfrist: 01 juni.