Vikariat i fastlegepraksis

Vikariat.  Lege Jean Claude, HALDEN.

Søknadsfrist: 10 oktober.

Ledig vikariat som kommunelege I / fastlege

Vikariat.  Aremark kommune, AREMARK.

 Søknadsfrist: 11 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege - karkirurgi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon karkirurgi Søknadsfrist: 01 november.

Ledig fastlegeavtale ved Møllebyen legesenter i Moss

Moss kommune, Møllebyen legesenter.

 Søknadsfrist: 10 november.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - seksjon akutt kirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.