Vikariat i fastlegepraksis - Sarpsborg

Vikariat.  Eva Enger-Olsen, BORGENHAUGEN.

Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss Søknadsfrist: 08 mai.

Vikariat i fastlegepraksis i Halden

Vikariat.  Berit Fauske, HALDEN.

Søknadsfrist: 13 mai.

Kommunelege II

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

Søknadsfrist: 15 mai.

Fastlegevikariat Fredrikstad - ett år

Vikariat.  Geir Moe, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 15 mai.

Kommuneleger/-overleger

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, KRÅKERØY.

Sykehjemsoverlege Søknadsfrist: 16 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Jeløy Kurbad, MOSS.

Søknadsfrist: 18 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Råde kommune, RÅDE.

Søknadsfrist: 25 mai.

Vikariat som fastlege ledig i Halden

Vikariat.  Oscarsgate legekontor, HALDEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

  Kommuneoverlege

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Det er ledig 100 % stilling som kommuneoverlege i Moss kommune.   Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.