Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon for spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner Søknadsfrist: 31 desember.

Volvat Fredrikstad søker flere legespesialister

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Fredrikstad .

 Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken, Fredrikstad.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 04 januar.

40% avtalehjemmel i hud - seniorpolitikk

Helse Sør-Øst RHF, HALDEN.

Halden Søknadsfrist: 05 januar.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Ambulant akutteam Haldenklinikken.

Distriktspsykiatrisk Senter Halden-Sarpsborg - Ambulant akutteam Haldenklinikken Søknadsfrist: 16 januar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

 Søknadsfrist: 23 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Seksjon for gastromedisin, indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mars.