Overlege/psykiaterstillinger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

DPS Halden-Sarpsborg Søknadsfrist: 21 september.

Fastlegevikariat

Vikariat.  Jan Markussen v. Glenn Bertelsen, FREDRIKSTAD.

Søknadsfrist: 25 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 30 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

 Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, poliklinikk.

DPS Fredrikstad, poliklinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

Overlege - gastrokirurg

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 19 oktober.

Ledig sykehjemslege/fastlege

Fast stilling.  Moss kommune, Peer Gynt Helsehus.

Fastlønnet stilling Søknadsfrist: 21 oktober.