Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 29 november.

Legespesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Radiologi og mikrobiologi Søknadsfrist: 30 november.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - seksjon akutt kirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Immunologi og transfusjonsmedisin - Klinisk farmakologi - Medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 01 desember.

Fastlegevikar - Lilletorget legekontor

Vikariat.  Sarpsborg kommune, Team legevakt.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Vikar til fastlegepraksis i Halden

Vikariat.  Jamal Sabri Mousa, HALDEN.

Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Lungemedisinsk seksjon.

Indremedisinsk avdeling - Lungemedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 08 desember.

Leger til Ankomstsenter Østfold

Fast stilling.  Råde kommune, Ankomstsenter Østfold.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Fastlegevikar sökes

Vikariat.  Marjan Fatehnia, ASKIM.

Søknadsfrist: 18 desember.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Hvaler kommune, SKJÆRHALDEN.

 Søknadsfrist: 18 desember.