Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Radiologi Søknadsfrist: 06 mars.

Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, Område behandlende tjenester.

Vi har en ledig 100 % stilling som fastlønnet lege i Halden kommune - 60 % som sykehjemslege og 40 % som kommunelege med oppgaver innen samfunnsmedisin Søknadsfrist: 08 mars.

Ledig 100 % fastlønnet stilling som fastlege i Halden kommunenonsen

Fast stilling.  Halden kommune, Område behandlende tjenester.

 Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging Søknadsfrist: 09 mars.

Kommunale legestillinger - fast og vikariat

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

Akuttavdeling, legevakt og sykehjem Søknadsfrist: 10 mars.

LEGE

Vikariat.  Jeløy Kurbad, MOSS.

Vikariat Søknadsfrist: 11 mars.

Overlege/spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 01 april.