Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 september.

Sykehjemsoverlege og fastlegeavtale

Fast stilling.  Moss kommune, Orkerød sykehjem.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 13 september.

Legestillinger i Fredrikstad kommune

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

 Søknadsfrist: 27 september.

Overlege - Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 30 september.

Overlege - spesialist i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologi.

Sykehuset Østfold HF Søknadsfrist: 05 oktober.