Anestesilege søkes til 50% fast stilling

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 juli.

LEGE - vikariat

Vikariat.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, Avd, Bøklund, Skien.

Vi søker etter en lege som kan vikariere i 100 % stilling t.o.m. 28.02.15. Tiltredelse snarest mulig etter 15.08.14. Søknadsfrist: 31 juli.

Allmennlege, gynekolog og revmatolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris i Bergen Søknadsfrist: 04 august.

Hudlege i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris , Helse.

søkes til Aleris på Strømmen Søknadsfrist: 07 august.

Sykehjemslege 50 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 10 august.

Nevrolog i deltid eller heltid

Fast stilling.  Aleris , Helse .

søkes til Aleris i Stavanger Søknadsfrist: 10 august.

Daglig leder

Fast stilling.  SKIL AS, BERGEN.

50-100 % stilling Søknadsfrist: 15 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

80 % stilling Søknadsfrist: 17 august.

Seniorrådgiver

Fast stilling.  Statens helsetilsyn, Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester .

Lege Søknadsfrist: 19 august.

Assistentlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Lege / Kaptein - Major

Fast stilling.  Forsvaret, Etterretningsbataljonen.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege - Tenerife

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 september.