Fastlege/kommuneoverlege

Vikariat.  Giske kommune, VALDERØYA.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Ledig ett årsverk for lege.

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

Satsing på kommunalt legearbeid!  Søknadsfrist: 06 april.

Bedriftslege/Lege søkes i Molde

Fast stilling.  Stamina, Stamina Helse - Molde.

 Søknadsfrist: 07 april.

Ass.fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Helseavdelingen.

fast 100 % stilling Søknadsfrist: 12 april.

Prosjektleder

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO .

med ansvar for oppbygging av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, RAAO  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i 100 % stilling

Fast stilling.  Rogaland A-senter as, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 17 april.

Overlege/lege

Fast stilling.  Rehabiliteringssenteret AiR as, RAULAND.

i fast stilling eller kortere engasjement Søknadsfrist: 19 april.

Vi søker inntil 2 leger til Døgnåpen legevakt sommeren 2015

Midlertidig.  Tønsberg kommune, Tønsberg interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 30 april.

Sykehjemslege vikariat

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

 Søknadsfrist: 30 april.

Fordypningsstilling i palliasjon for lege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 12 mai.

Oppsalhjemmet søker en lege i 70 stilling

Fast stilling.  Norlandia - Oppsalhjemmet, Oppsalhjemmet.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.