Postdoktor i forskningsprosjektet Implementering av nasjonale retningslinjer i psykosebehandling

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU-avdeling.

FoU psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

Lege

Vikariat.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

Vikariat Søknadsfrist: 30 oktober.