Legar (2 utdanningsstillingar)

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin  Søknadsfrist: 23 november.

Helsestasjonslege, vikariat

Vikariat.  Moss kommune, helsestasjonen.

 Søknadsfrist: 23 november.

Lege i allmennpraksis

Vikariat.  Oslo Medisinske senter, OSLO.

vikariat i 100% stilling  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i familiesenter

Fast stilling.  Sarpsborg kommune, SARPSBORG.

 Søknadsfrist: 27 november.

SJUKEHEIMSLEGAR

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 28 november.

Aleris søker hudlege og nevrolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege, B-gren geriatri

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Geriatrisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Radiolog – Austad Diagnostikk, avd. Stavanger

Fast stilling.  Austad Diagnostikk AS, STAVANGER.

Fast stilling, ønskelig med kompetanse innen ultralyd diagnostikk  Søknadsfrist: 01 desember.

Urolog 1 års vikariat

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 02 desember.

Lege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling .

 Søknadsfrist: 05 desember.

Legestilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) Søknadsfrist: 07 desember.

Lege søkes til Helsehus Vest - Tåsen

Fast stilling.  Norlandia Care Norge AS, Tåsenhjemmet, OSLO.

Vi søker etter lege med erfaring, spesialisering og/eller interesse innen rehbilitering og geriatri Søknadsfrist: 08 desember.

Lege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Overvektsseksjonen - Gjøvik  Søknadsfrist: 09 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Eikertun sykehjem.

ID 885 Søknadsfrist: 10 desember.

Sykehjemslege Rødtvet sykehjem

Fast stilling.  Attendo Omsorg AS, Attendo Rødtvet sykehjem.

100% stilling - fleksibel arbeidstid Søknadsfrist: 12 desember.

Ledig stilling som lege – Fjell sjukeheim

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

 Søknadsfrist: 31 desember.