Legevikariat 80 % stilling

Vikariat.  Bergen Røde Kors Sykehjem, BERGEN.

Lege/ overlege Søknadsfrist: 21 desember.

Spes. i allmennmedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Spes. i indremedisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

 Søknadsfrist: 22 desember.

Til vår avdeling på Bragernes i Drammen søker vi Lege

Vikariat.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, Avdeling Bragernes.

 Søknadsfrist: 27 desember.

Ledig stilling som lege – Fjell sjukeheim

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

 Søknadsfrist: 31 desember.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus.

Lillehammer helsehus Søknadsfrist: 20 januar.

Leger

Fast stilling.  Larvik kommune, Helse og omsorg.

Kommuneoverlege og 2 kommuneleger Søknadsfrist: 20 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker erfaren Gastroenterolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Aleris sykehus i Oslo søker spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris , Helse.

 Søknadsfrist: 31 januar.