Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen.

- fast stilling Søknadsfrist: 25 september.

B-grenstilling

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Seksjon fordøyelsessykdommer.

Medisinsk divisjon, Seksjon fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 25 september.

Fastlønnet sykehjemslege/fastlege

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Søknadsfrist: 25 september.

Deltidslege - Allmennlegevakten

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 26 september.

Fastleger

Fast stilling.  Meldal kommune, Helse og Omsorg.

Meldal kommune har ledig 2 fastlegehjemler, for tiltredelse ved Meldal legekontor fra 01.01.2017.

 
 Søknadsfrist: 05 oktober.

Fastlegehjemmel - Halse legesenter

Fast stilling.  Mandal kommune, Halse legesenter.

Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i fast stilling

Fast stilling.  Muritunet AS, VALLDAL.

Søknadsfrist: 15 oktober.

Sykehjemslege

Fast stilling.  Sandefjord kommune, Sandefjord kommune sykehjem.

Sandefjord kommune sykehjem Søknadsfrist: 15 oktober.

Postdoktor i forskningsprosjektet Implementering av nasjonale retningslinjer i psykosebehandling

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU-avdeling.

FoU psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.