Blå Kors Øst søker tilsynslege og fagsjef

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 oktober.

Lege

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

100 PST. STILLING Søknadsfrist: 15 oktober.

Sjukeheimslege 80 - 100% stilling

Fast stilling.  Fjell kommune, Fjell sjukeheim.

Fjell sjukeheim Søknadsfrist: 17 oktober.

Professor/førsteamanuensis

Midlertidig.  Lovisenberg diakonale høgskole, mastergradstudiet.

20-40% engasjement for perioden 1.1.2015-31.12.2016.  Søknadsfrist: 17 oktober.

Koordinator for kursvirksomhet

Fast stilling.  Den norske legeforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Medisinsk faglig rådgiver

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Avdeling for fag og kvalitet .

 Søknadsfrist: 30 oktober.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Aust-Augder, sosial- og helseavdeling.

 Søknadsfrist: 04 november.