Fastlønnstillinger natt og helg

Fast stilling.  Haugesund kommune, Haugesund legevakt.

Legevakten Søknadsfrist: 07 juli.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Kirurgisk område Mosjøen Søknadsfrist: 26 juli.

Legevikar 40 %

Vikariat.  Jeløy Kurbad, MOSS.

 Søknadsfrist: 01 august.

Studieleder for leger

Fast stilling.  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Undervisningsavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 august.

Lege 70% stilling

Fast stilling.  Spydeberg kommune, SPYDEBERG.

 Søknadsfrist: 31 august.

Fagdirektør

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 september.