Lege ved Presteløkka rehabiliteringssenter Larvik kommune - med arkivsaksnummer 16/5864

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

Søknadsfrist: 01 august.

Fastlege/kommunelege: Vikariat frå 1.9.16 til 1.3.17 med mogeleg forlenging

Vikariat.  Seljord kommune, SELJORD.

Søknadsfrist: 01 august.

Lege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Avdelingslege/offiser ved sykestuen Madla

Fast stilling.  Forsvaret, HAFRSFJORD.

Søknadsfrist: 05 august.

Allmennleger (16/4777)

Vikariat.  Ålesund kommune, VH Legetjenester og Akutt Helseberedskap.

Virksomhet legetjenester og akutt helseberedskap Søknadsfrist: 06 august.

Lindrende og Korttid - Sykehjemsleger

Fast stilling.  Drammen kommune, Helsetjenesten.

Søknadsfrist: 10 august.

Tilsynslege ved Austjord og Hønefoss - vikariat

Fast stilling.  Ringerike kommune, HØNEFOSS.

Søknadsfrist: 15 august.

Sykehjemslege - Vikariat 50 %

Vikariat.  Verdal kommune, VERDAL.

Søknadsfrist: 15 august.

Leger/ legespesialister

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 19 august.

Lege i fast stilling

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering .

Aure Rehabiliteringssenter  Søknadsfrist: 22 august.

Lege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, SANDNESSJØEN.

Legemiddelsassistert behandling og polikliniske oppgaver - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen  Søknadsfrist: 28 august.

Assistentleger søkes

Fast stilling.  Betanien Hospital, Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 13 september.