Lege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, Stovnerskogen.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Til vår avdeling på Loland i Vennesla søkes Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

Leger med og uten spesialitet oppfordres til å søke Søknadsfrist: 31 mai.

Lege

Fast stilling.  Nøtterøy kommune, Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsestasjon Søknadsfrist: 01 juni.

Do you want to work with emergency response in international operations?

Midlertidig.  Norges Røde Kors, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Legevaktsjef og legevaktslege

Fast stilling.  Larvik kommune, LARVIK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Leger 2 x 100% fast, Skien helsehus

Fast stilling.  Skien kommune, Skien helsehus.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Sjukeheimslege ved Sivdamheimen

Fast stilling.  Time kommune, Sivdamheimen.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i Halden kommune

Vikariat.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har et ledig 100 % vikariat som sykehjemslege i påvente av utlysning og fast ansettelse. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet har en varighet på minimum 6 måneder med mulighet til forlengelse eller fast ansettelse. Søknadsfrist: 07 juni.

Assisterende fylkeslege x 2

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oppland, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i utdanningsstilling

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for rettsmedisinske fag.

Farmakologisk og toksikologisk fortolkning Søknadsfrist: 07 juni.

Legevaktsjef/sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Kommunalavdeling helse og omsorg.

Utfordrande og spanande oppgåver i ein framtidsretta kunnskapsorganisasjon Søknadsfrist: 08 juni.

Ledig deleliste

Fast stilling.  Søgne kommune, SØGNE.

 Søknadsfrist: 09 juni.

Har du lyst til å være med å utvikle legetjenestene i Halden kommune?

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Vi har ledig to faste stillinger som Sykehjemslege.  Søknadsfrist: 10 juni.

Stilling som sjukeheimsoverlege

Fast stilling.  Volda kommune, VOLDA.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Fastlegestilling/deleliste og 1-2 års-vikariat for fastlege

Fast stilling.  Flora kommune, FLORØ.

 Søknadsfrist: 19 juni.

Sjukeheimslege og kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

 Søknadsfrist: 22 juni.

Arendal kommune utlyser stilling for kommuneoverlege og for sykehjemslege

Fast stilling.  Arendal kommune, ARENDAL.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Allmennlege 100 % fast stilling - privat medisinsk senter

Fast stilling.  Forusakutten, SANDNES.

 Søknadsfrist: 01 september.