Fastlegehjemmel Bryggen legesenter 

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid .

Søknadsfrist: 28 oktober.

Fastlegehjemmel Gildheim legesenter

Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

20 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 01 november.

100 prosent avtaleheimel

Helse Vest RHF, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 november.

100 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, STORD.

Søknadsfrist: 01 november.

Fastlegehjemmel

Vefsn kommune, MOSJØEN.

Søknadsfrist: 01 november.

50 % avtalehjemmel i junior/senior

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 04 november.

Fastlegehjemmel Andenes

Andøy kommune, Helse og familie.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 04 november.

Ledig fastlegehjemmel

Rælingen kommune, FJERDINGBY.

Fjerdingby legesenter - Enhet for familie og helse Søknadsfrist: 15 november.