Ledige fastlegehjemler

Overhalla kommune, OVERHALLA.

Overhalla legekontor Søknadsfrist: 07 november.

20 prosent avtaleheimel i indremedisin

Helse Vest RHF, Bergen.

Bergen Søknadsfrist: 18 november.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Egersund

Helse Vest RHF, Egersund.

 Søknadsfrist: 18 november.

Helsetjenesten - fastlegehjemmel og vikariat

Molde kommune, Helsetjenesten .

 Søknadsfrist: 21 november.

Ledig fastlegehjemmel

Grong kommune, Legetjenesten i Grong og Namsskogan.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan Søknadsfrist: 25 november.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Aust-Agder Søknadsfrist: 02 desember.