2 fastlegehjemler og langtidsvikariat

Hadsel kommune, Helse- og omsorgsavdelingen.

Hadsel kommune Søknadsfrist: 28 november.

100% avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, ARENDAL.

Aust-Agder Søknadsfrist: 02 desember.

100% avtalehjemmel i barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Drammen Søknadsfrist: 16 desember.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune Bydel Alna, Haugerud legesenter.

ved Haugerud legesenter Søknadsfrist: 16 desember.

Ledig avtalehjemmel

Helse Vest RHF, Stord.

50 % Søknadsfrist: 30 desember.

Fastlegehjemmel

Oslo kommune bydel Grorud, Kalbakken legegruppe.

Kalbakken legegruppe Søknadsfrist: 09 januar.