50 % avtaleheimel

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 09 september.

Ledig avtalehjemmel for fastlege

Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

 Søknadsfrist: 09 september.

Ledig fastlegehjemmel - Langbølgen

Oslo kommune bydel Nordstrand, Langbølgen legesenter.

Bydel Nordstrand Søknadsfrist: 22 september.

Avtalespesialist i junior/seniorordning

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Kvinnesykdommer - Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtalespesialist i indremedisin, nyresykdommer og hypertensjon

Helse Midt-Norge RHF, TRONDHEIM.

Trondheim Søknadsfrist: 30 september.

100 % avtaleheimel i fødselshjelp –og kvinnesjukdomar på Stord

Helse Vest RHF, Stord.

 Søknadsfrist: 07 oktober.