100 % avtalespesialist i øyesykdommer

Helse Midt-Norge RHF, ORKANGER.

Orkanger - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 20 april.

Ny avtalehjemmel - indremed/kardiologi

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Buskerud Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, DRAMMEN.

Buskerud Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - barnesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, MOSS.

Østfold Søknadsfrist: 05 mai.

5 avtalehjemler i psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, OSLO.

Oslo Øst Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - generell kirurgi

Helse Sør-Øst RHF, KRISTIANSAND S.

Kristiansand Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester.

Ytrebygda legekontor - Etat for helsetjenester  Søknadsfrist: 05 mai.

3 avtalehjemler innen psykiatri

Helse Sør-Øst RHF, JESSHEIM.

Follo og Øvre Romerike Søknadsfrist: 05 mai.

Ny 100% avtalehjemmel i urologi

Helse Sør-Øst RHF, TØNSBERG.

Vestfold Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel - gynekologi

Helse Sør-Øst RHF, TYNSET.

Tynset  Søknadsfrist: 05 mai.

Ny avtalehjemmel i øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF, KONGSVINGER.

Kongsvinger Søknadsfrist: 05 mai.

Fastlegehjemmel

Bergen Kommune, Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester.

Øyrane legekontor - Etat for helsetjenester Søknadsfrist: 12 mai.

Ledig fastlegehjemmel ved Porsgrunn legesenter

Porsgrunn kommune, PORSGRUNN LEGESENTER.

 Søknadsfrist: 12 mai.

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sandnes

Helse Vest RHF, Sandnes.

 Søknadsfrist: 12 mai.

20 prosent avtaleheimel i hjartesjukdomar i Haugesund

Helse Vest RHF, Haugesund.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Fastlegehjemmel i Søndre Land

Søndre Land kommune, Legetjenesten.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, NARVIK.

Narvik Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, SVOLVÆR.

Svolvær Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, ALTA.

Alta Søknadsfrist: 22 mai.

Driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer

Helse Nord RHF, MO I RANA.

Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi

Helse Nord RHF, TROMSØ.

Tromsø Søknadsfrist: 22 mai.

100 prosent avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Bergen sentrum

Helse Vest RHF, Bergen sentrum.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Fastlegehjemmel, Storhamar legesenter

Hamar kommune, Storhamar legesenter.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Ledig fastlegehjemmel

Malvik kommune, Saksvik legekontor DA.

 Søknadsfrist: 28 mai.