Associate Professor of Pharmacology and Professor or Associate Professor of Pharmacology

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Dekan ved Det medisinske fakultet

Midlertidig.  NTNU, Det medisinske fakultet.

midlertidig tilsetting Søknadsfrist: 05 juni.

Praksisveiledere i allmennpraksis

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) Søknadsfrist: 15 juni.