Avdelingsleder/professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 31 januar.

Kombinert stilling som overlege (50 %) og professor/førsteamanuensis (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.