Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO.

Nevrologisk avdeling Rikshospitalet / Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO Søknadsfrist: 14 august.

Overlege (obstretikk og gynekologi) ved OUS kombinert med professor II/ førsteamanuensis - 20% stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken innenfor obstetrikk og gynekologi.

Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin UIO  Søknadsfrist: 15 august.