Professor/ Associate Professor in Psychiatry

Fast stilling.  Universitetet i Oslo, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Institute of Clinical Medicine Søknadsfrist: 09 november.

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 12 desember.