Kombinert stilling som overlege (50 %) og professor/førsteamanuensis (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fast stilling.  NTNU, St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.

 Søknadsfrist: 01 mars.

professor/førsteamanuensis i medisin (medisinske atferdsfag)

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Leder tilknyttet bistilling som professor II /førsteamanuensis i medisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 24 mars.

PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL EDUCATION)

Fast stilling.  NTNU, Faculty of Medicine.

 Søknadsfrist: 31 mars.