Klinikksjef for Kvinneklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, St. Olavs Hospital HF.

- kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 15 august.

Professor in Medicine (Medical Oncology)

Fast stilling.  NTNU, The Faculty of Medicine.

Søknadsfrist: 09 september.