Psykiater/medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling DPS Øvre Romerike Søknadsfrist: 30 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hamarøy kommune, HAMARØY.

Søknadsfrist: 30 juni.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Lørenskog kommune, Lørenskog sykehjem.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 01 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Anestesiavdelingen.

Legeseksjon Harstad Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon ruspoliklinikker.

Fast 100 % stilling - Ruspoliklinikken Mortensrud Søknadsfrist: 03 juli.

Overlegestilling (vikariat) - Augeavdelinga

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Onkolog - vikariat - Kar og generell kirurgisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, HALDEN.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken (HBEV) .

Fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 04 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kirurgisk avdeling BS.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 04 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling .

Klinikk psykisk helse og rusbehandling Søknadsfrist: 05 juli.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling (SFK).

Senter for kreftbehandling, Kristiansand Søknadsfrist: 07 juli.

Er du Nordlandssykehusets doktor Semmelweis?

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Søknadsfrist: 07 juli.

Vi trenger to nye spesialister til avdeling for fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for fordøyelsessykdommer.

Fordøyelse leger Søknadsfrist: 08 juli.

Kombinert stilling overlege (rus- og avhengighetsmedisin)/ klinisk forskning

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege - Seksjon akutt og intensiv psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Overlegestilling i urologi - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 11 juli.

Vikariat som Overlege i allergologi - Yrkesmedisinsk avdeling

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 13 juli.

Overlege - Medisinsk fødselsregister - Helsedata og digitalisering 

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juli.

Chief physician specialized in neurointervention, Department of Diagnostic Radiologi

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, HILLERØD.

Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, VETTRE.

Alderspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege, Valen sjukehus - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, LAKSELV.

Døgnenheten Lakselv Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus .

Søknadsfrist: 17 juli.

Overlege - BUP Sandnes

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Søknadsfrist: 18 juli.

Overlege psykiatri

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikk.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 19 juli.

Overlege Brystdiagnostisk senter (BDS) - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 20 juli.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling.

Nyfødtintensiv Ullevål Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege ved øyeavdelingen

Fast stilling.  Betanien Hospital, SKIEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken .

Kvinneklinikken SØ Søknadsfrist: 30 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Søknadsfrist: 31 juli.

Vi søker radiolog til fast stilling 

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, GRÅLUM.

klinikk for medisin Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Diagnostisk klinikk, Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.

Overlege, spesialist i patologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 01 august.

Psykiater 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Østfold/ Kalnes.

DPS Akutt  Søknadsfrist: 01 august.

Vi søker nå Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

Søknadsfrist: 02 august.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Sandnessjøen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen Søknadsfrist: 07 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Urologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Overlege, øyefaget - Øye seksjon

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA).

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering .

Liaisonpsykiater Søknadsfrist: 14 august.

Overlege 

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest .

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 15 august.

Overlege, mammaradiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlegar/ spesialistar i psykiatri - Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Fast stilling.  Helse Førde, NORDFJORDEID.

Søknadsfrist: 18 september.