Psykiater/legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

Bærum DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet Søknadsfrist: 01 april.

Overlege/spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 01 april.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal Søknadsfrist: 01 april.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk Helse- og Rusklinikken.

 Søknadsfrist: 01 april.

Overlege/psykiater, 100 % stilling

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

Psykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 02 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.

Gyn/fødeavdeling - Gjøvik  Søknadsfrist: 05 april.

Overlege, Barnepsykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 06 april.

Enhetsleder/overlege og overlegevikariat

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Enhet for brystdiagnostikk Søknadsfrist: 06 april.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 april.

Overlege / leder (Obstetrikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO Søknadsfrist: 07 april.

Spes. i fysikalsk medisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % Søknadsfrist: 07 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 april.

Overlege/Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 09 april.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, abdominalradiologisk enhet  Søknadsfrist: 09 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin .

Avdeling for bildediagnostikk - nukleærmedisin  Søknadsfrist: 10 april.

Kommuneoverlege 50 %

Fast stilling.  Nesodden kommune, NESODDTANGEN.

 Søknadsfrist: 10 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.

Assisterende fylkeslege

Fast stilling.  Fylkesmannen i Hedmark, HAMAR.

 Søknadsfrist: 10 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 12 april.

2 overlegestillinger, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser .

Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi..

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi. Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlegestilling i indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 12 april.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 april.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, seksjon for gyn-, mamma- og uropatologi  Søknadsfrist: 12 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 13 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Avd. rus- og avhengighetsbehandling, Rusakuttmottak, døgn Søknadsfrist: 13 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, klinikk for thoraxkirurgi .

klinikk for thoraxkirurgi  Søknadsfrist: 14 april.

Radiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus Søknadsfrist: 14 april.

Overlege

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 15 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar .

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 15 april.

Overlege, gastroenterologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 15 april.

Overlege vik.

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 april.

Specialist inom Hud

Fast stilling.  Region Kronoberg, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 18 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 19 april.

Overlege sykehjem og legevakt

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, EIDSVOLL.

med øyeblikkelig hjelp døgnplasser Søknadsfrist: 20 april.

Overlege og lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 20 april.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging  Søknadsfrist: 20 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Søknadsfrist: 26 april.

Overlege/spesialist i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund sjukehus.

Avdeling for anestesi, Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 26 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

Lege

Fast stilling.  Stavanger kommune, Øyeblikkelig hjelp - Stokka sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Stokka sykehjem  Søknadsfrist: 28 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i psykiatri 100 % st

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

voksenpsykiatrisk polikl Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege /spesialist i voksenpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo DPS, Allmennpoliklinikken Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 mai.

2 x 100 % faste stillinger for overlege / radiolog

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overleger og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund .

Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund  Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.