Overlege/spesialist i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund sjukehus.

Avdeling for anestesi, Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 26 april.

Revmatolog

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Laguneparken Bergen.

Laguneparken Bergen Søknadsfrist: 26 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 26 april.

Psykoterapiveileder

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter  Søknadsfrist: 27 april.

Lege

Fast stilling.  Stavanger kommune, Øyeblikkelig hjelp - Stokka sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Stokka sykehjem  Søknadsfrist: 28 april.

Overlege i psykiatri 100 % st

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

voksenpsykiatrisk polikl Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen .

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen  Søknadsfrist: 30 april.

Ovelege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

ØNH-avd. - Gjøvik  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 30 april.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 april.

Gynekolog til Medicus Oslo

Fast stilling.  Medicus, OSLO.

Medicus åpner klinikk i Oslo i august/september, og søker en dyktig gynekolog! Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mai.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern - DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege /spesialist i voksenpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo DPS, Allmennpoliklinikken Søknadsfrist: 01 mai.

Spesialist i klinisk psykologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosomatisk avdeling.

Konsultasjonspsykiatri og psykosomatikk  Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, seksjon Tertnes.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, seksjon Askøy.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/ lege/ forsker i mikrobiologisk beredskap

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/ lege/ forsker i infeksjonsimmunologi

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern.

 Søknadsfrist: 03 mai.

2 x 100 % faste stillinger for overlege / radiolog

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Bydelsoverlege - Bydel Sagene

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, Sagene lokalmedisinske senter.

Oslo kommune, Bydel Sagene  Søknadsfrist: 05 mai.

2 rådgivende overleger

Fast stilling.  HELFO, ROL utland.

HELFO utland søker 2 rådgivende overleger, hver på 50 % stilling, til å inngå i et tverrfaglig team. Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege vikar i kardiologi og overlegevikar i endokrinologi/nefrologi

Vikariat.  Helse Førde, Førde sentralsjukehus.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer .

 Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege, LSR 7846

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for onkologisk radiologi, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

Poliklinikk ved Alderspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege - kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling BS .

Medisinsk avdeling BS  Søknadsfrist: 08 mai.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikiken.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Halden Sarpsborg .

spesialister i psykiatri  Søknadsfrist: 10 mai.

Overleger og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Specialist/Överläkare till Öron- Näsa-och Halskliniken i Norrköping

Fast stilling.  Landstinget i Östergötland, Norrköping.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AHUS/OUS .

AHUS/OUS Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund .

Distriktspsykiatrisk senter Lister, Farsund  Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege i revmatologi - id.nr: 13569

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar enhet for Akutt døgn 1  Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 17 mai.

OVERLEGE

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne - og barneklinikken.

 Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Anestesiavdelingen, Flekkefjord Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS Søknadsfrist: 17 mai.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern.

Barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes  Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Distriktstpsykiatrisk Senter.

Distriktspsykiatrisk senter, Fredrikstad Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

DPS døgnenhet Søknadsfrist: 19 mai.

Psykiatrispesialist (avdelingsoverlege)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling - leger .

Nevrologisk avdeling - leger  Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Vikariat Plastikkirurgisk seksjon - Kirurgisk avdeling BS  Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 22 mai.

80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

Fast stilling.  Åseral kommune, Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS .

Vesterålen DPS  Søknadsfrist: 26 mai.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 26 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Spesialist i fys.med. og rehabilitering

Fast stilling.  Hokksund Rehabiliteringssenter AS, HOKKSUND.

To faste 100 % stillinger Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, Flekkefjord Søknadsfrist: 31 mai.

Överläkare/Specialist till Kvinnokliniken

Fast stilling.  Region Kronoberg, VÄXJÖ.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.

Overlegestilling i endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege akuttkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon akuttkirurgi  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.