Overlege, spesialist i psykiatri, LSR-nr. 5406

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

Overlege i psykiatri, LSR-nr. 6449

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 25 april.

Spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabiliteringsavdeling nevrologi  Søknadsfrist: 25 april.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 26 april.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ME/CFS-Senteret.

Medisinsk klinikk ME-senteret Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestilling i indremedisin og kardiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Spesialist i psykiatri / klinisk psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering, Seksjon voksenhabilitering .

100 % fast stilling ved Seksjon voksenbehandling Søknadsfrist: 27 april.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri .

 Søknadsfrist: 27 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon .

Alderspsykiatrisk seksjon  Søknadsfrist: 27 april.

Overlegestillinger/lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 27 april.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, BUP Sandnessjøen.

BUP Sandnessjøen  Søknadsfrist: 27 april.

Enhetsleder

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk allmennpsykiatri  Søknadsfrist: 28 april.

Seksjonsoverlege

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

 Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for alderspsykiatri - poliklinikk  Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Avdeling for samfunnsmedisin.

avdeling for samfunnsmedisin Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overleger

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

- Anestesi / Akuttmedisin / Intensivtransport Søknadsfrist: 29 april.

Overlege i Psykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sjukehus.

Spesialist i Urologi - Kristiansund sjukehus Søknadsfrist: 30 april.

Overlege, LSR-nr. 13097

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for hovud/hals.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken Kristiansand  Søknadsfrist: 30 april.

Fast 100 % stilling som Overlege i Gastro

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 20961 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidarsos DPS .

 Søknadsfrist: 30 april.

Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken - Blå Kors Sør, SKIEN.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS.

Klinikk Psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 30 april.

Overlege / lege

Fast stilling.  Borgestadklinikken - Blå Kors Sør, ØVREBØ.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen - Ullevål Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege i barnekreft- og ØNH-patologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnkreft-, ØNH-, sarkom-, hemato- og nevropatologi, Rikshospitalet.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Follo DPS Døgn.

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Habiliteringsavdelingen .

Habiliteringsavdelingen  Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Enhet for barneradiologi, seksjon for Radiologi Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 mai.

Fast stilling for Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hospice Sangen, Hamar .

indremedisin Søknadsfrist: 05 mai.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Sykehjemsetaten i Oslo kommune, OSLO.

Stabsstilling uten linjeansvar - rapporterer til etatsdirektør Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål .

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for muskel-skjelett, Ullevål Søknadsfrist: 07 mai.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg distriktspsykiatriske senter.

Kongsberg DPS Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 07 mai.

Overlege anestesi

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon akuttmottak og anestesi.

 Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BUPA Ungdomsseksjonen Bjerketun.

BUPA Ungdomsseksjonen Bjerketun Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Operasjons- og intensivklinikken.

Opin-akuttmedisinsk klinikk, delt overlegestilling Søknadsfrist: 09 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Mikrobiologi og smittevern .

Mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

100 % fast stilling i vaktfri tjeneste Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege i psykiatri voksenpsykiatrisk poliklinikk 100 %

Fast stilling.  Hospitalet Betanien, BERGEN.

 Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken - Radiumhospitalet.

Avdeling for gynekologisk kreft - Radiumhospitalet Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

Medisinskfaglig seksjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Follo DPS - Tidlig intervenering og rehabilitering (TIRe).

Follo DPS - Tidlig intervenering og rehabilitering (TIRe) Søknadsfrist: 11 mai.

Psykiater/psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Smertepoliklinikken, Ottestad.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Divisjon psykisk helsevern.

TIRe Søknadsfrist: 11 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Fast 100 % stilling ved Akuttmedisinsk avdeling fra 01.09.14 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Anestesi og Intensivavdeling.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege Anestesiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon somatikk.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Specialistläkare/Överläkare

Fast stilling.  Västra Götlandsregionen, GÖTEBORG.

med inriktning mot ryggmärgsskadevård Søknadsfrist: 13 mai.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk.

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk Søknadsfrist: 13 mai.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

Spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Blå Kors Øst AS, Behandling.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk - Trondheim og Orkdal Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avd. for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum  Søknadsfrist: 20 mai.

SPESIALIST I NEVROLOGI

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

FAST 50 % STILLING MED MULIGHET FOR UTVIDELSE Søknadsfrist: 20 mai.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Øye avdelingen, Lillehammer Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege, spesialist i psykiatri. LSR-nr. 5407

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling stemning.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 23 mai.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern og rus.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege 100 % vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Døgnenhet Tynset Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 25 mai.

Kardiolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen, Arendal/Kristiansand.

Øyeavdelingen, Arendal/Kristiansand Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege, ortopedi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Kirurgisk avdeling, Flekkefjord  Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege, generell kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Kirurgisk avdeling, Flekkefjord Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege/spesialist i barn- og ungdomspsykiatri

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

BUP Vesterålen  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege, 100 % st. fast

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21399 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege - voksenpsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold - Ambulant akutteam Moss  Søknadsfrist: 01 juni.

Spesialister i nyresykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Medisinsk divisjon.

Seksjon nyre Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Anestesi- og intensivavdelingen, sykehuset Namsos Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 03 juni.

100 % avtaleheimel

Fast stilling.  Helse Vest RHF, BERGEN.

revmatologi i Bergen Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege i faggruppe for nevropatologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 10 juni.