Overleger i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 26 mai.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS .

Vesterålen DPS  Søknadsfrist: 26 mai.

Tre ass. kommuneoverleger

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for folkehelsearbeid.

 Søknadsfrist: 26 mai.

Spesialist i hjertesykdommer

Fast stilling.  Godthaab Helse og Rehabilitering, BEKKESTUA.

 Søknadsfrist: 27 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderpsykiatrisk poliklinikk.

Alderpsykiatrisk poliklinikk, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 28 mai.

Spesialist i fys.med. og rehabilitering

Fast stilling.  Hokksund Rehabiliteringssenter AS, HOKKSUND.

To faste 100 % stillinger Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Øvre Romerike .

DPS Øvre Romerike  Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, Flekkefjord Søknadsfrist: 31 mai.

Överläkare/Specialist till Kvinnokliniken

Fast stilling.  Region Kronoberg, VÄXJÖ.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege - Gastoenterolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Enhetsleder (overlege el. psykologspesialist)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri.

Personlighetspoliklinikken, Seksjon for personlighetspsykiatri Søknadsfrist: 31 mai.

Overlegestilling i endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Kommuneoverleger og overlege

Fast stilling.  Trondheim kommune, miljørettet helsevern.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Vikariat.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege i psykiatri

Vikariat.  Vestre Viken, Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Bærum.

1 års vikariat - BDPS Psykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Akuttseksjonen Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, lunge- og allergiseksjonen Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Vi søkjer overlege i 100% fast stilling frå 01.09.2015.  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege - KKT Ernæringspoliklinikken

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, LILLEHAMMER.

100% fast stilling fra 1. september 2015 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastrokirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken, Kristiansand .

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege ved Klinikk Sikkerheitspsykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus, avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege akuttkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - Seksjon akuttkirurgi  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145)

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Avdelingsoverlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Enhet for øyeblikkelig hjelp 1, Reinsvoll Søknadsfrist: 02 juni.

Avdelingsoverlege/avdelingssjef anestesi

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege/spesialist i psykiatri100 % fast stilling

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege fast, samt LIS-vikariat

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, divisjon Lillehammer.

Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, BILDE-BS Seksjon Bærum .

BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

St. Olavs Hospital - Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 03 juni.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 04 juni.

Overlege anestesiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Anestesi, intensiv og operasjon avd BS  Søknadsfrist: 07 juni.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege - Avdeling for patologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?  Søknadsfrist: 08 juni.

Seksjonsleder/overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

- Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 08 juni.

Overlege mamma-endokrin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 09 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro -, Ortopedi og Rehabiliteringsklinikken.

 Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege, nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand .

Kirurgisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus, Helse Fonna  Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege i endokrinkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege i medisinsk genetikk

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Medisinsk Genetisk Avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Radiolog - overlegestilling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad.

Radiologisk Avdeling  Søknadsfrist: 15 juni.

Overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk service.

Divisjon Medisinsk service - Avdeling for patologi, Lillehammer  Søknadsfrist: 16 juni.

Overleger psykiatri og TSB

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS.

Psykisk helse- og rusklinikk - Salten DPS Søknadsfrist: 16 juni.

Ledig stilling som overlege ved døgnenheten

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Tiller DPS  Søknadsfrist: 16 juni.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

- DPS Solvang, Kristiansand  Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

 Søknadsfrist: 20 juni.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme døgnenhet.

DPS Strømme døgnenhet, Kristiansand  Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 23 juni.

AVTALE-TIL GRUPPEPRAKSIS/PARTNERSKAP

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 23 juni.

Overlege i anestesiologi

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 23 juni.

Ryggkirurg

Fast stilling.  Västra Götlandsregionen, NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Ortopedkliniken.

 Søknadsfrist: 24 juni.

Overlege (3-årig engasjement)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Psykosepoliklinikken - Nydalen DPS  Søknadsfrist: 30 juni.

Psykologspesialist/overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Poliklinikk Lian .

Bup - poliklinikk Lian Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.