Overleger og lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for farmakologi .

Klinikk for laboratoriemedisin Søknadsfrist: 23 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

Fast og vikariat Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS Søknadsfrist: 25 oktober.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver - Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger

Vikariat.  Oslo kommune velferdsetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 28 oktober.

Rådgjevande overlege (1296-2016-4)

Fast stilling.  NAV, BERGEN.

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Søknadsfrist: 28 oktober.

2 overlegar til Ambulant akutteam

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kirurgisk område Mosjøen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Døgnavdelingen.

Døgnavdeling for voksne Mo i Rana Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege - Øye

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Hudlege

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Drammen.

søkes til Aleris Drammen Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege i geriatri - Geriatrisk seksjon

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 30 oktober.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gyn/fødeavdelingen.

Gyn/fødeavdelingen - Kongsvinger Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, ROP- og avrusningsposten.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, KARMSUND.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Specialistläkare/överläkare till Allergimottagning

Fast stilling.  Västra Götalandsregionen, Universitetssjukhus.

Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Allergimottagning Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 31 oktober.

Psykiater 100% fast st.

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Gauselskogen.

Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk seksjon i Psykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykiatrisk avdeling.

Akuttseksjon i Psykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 02 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, LILLEHAMMER.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, Poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 02 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Anestesiavdelinga.

Anestesiavdelinga - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Brystdiagnostisk seksjon.

Brystdiagnostisk seksjon - Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Er du vår neste barnelege?

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomsmedisin .

Overlege - Avdeling for barne- og ungdomsmedisin Søknadsfrist: 06 november.

Spesialist

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS Søknadsfrist: 06 november.

Overleger

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, LEVANGER.

Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 06 november.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling.

Klinikk for kirurgi, radiologisk avdeling Søknadsfrist: 07 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal Søknadsfrist: 10 november.

Overlege

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 10 november.

Fast 100% stilling som Overlege Radiologi

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Søknadsfrist: 11 november.

Gynekolog i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Nesttun.

søkes til Aleris Nesttun i Bergen Søknadsfrist: 11 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Kristiansand.

Medisinsk ansvarlig radiolog Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) .

ARA poliklinikk, Kristiansand Søknadsfrist: 13 november.

Overlege i arbeidsmedisin - vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

Yrkesmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KARASJOK.

TSB eller psykiatri Søknadsfrist: 13 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.

Hudlege i heltid eller deltid

Fast stilling.  Aleris Helse AS, Nesttun.

søkes til Aleris Nesttun i Bergen Søknadsfrist: 14 november.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kirurgisk avdeling Narvik.

Kirurgisk avdeling Narvik Søknadsfrist: 15 november.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Nyfødt/barn intensiv - Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 15 november.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, KJELLER.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 15 november.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang .

DPS Solvang, Kristiansand Søknadsfrist: 16 november.

Overlege barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 17 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Lungeseksjon.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - Lungeseksjon Søknadsfrist: 18 november.

Overlege og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, LAKSELV.

2. gangs utlysning - Døgnenheten Lakselv Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barnehabilitering Søknadsfrist: 23 november.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, TANA.

VPP Tana Søknadsfrist: 27 november.

Overlege, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Seksjon for spesialisert behandling Valen Søknadsfrist: 27 november.

Länssjukhuset i Kalmar söker Överläkare/Specialistläkare

Fast stilling.  Landstinget Kalmar Län, KALMAR.

Søknadsfrist: 27 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Seksjon for øyeblikkelig hjelp- akuttenhet 6.1 Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 31 desember.