Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo .

Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege barnekreft og blodsykdommer

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

ØYELEGE

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for intervensjon og diagnostikk.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for anestesileger .

Avdeling for anestesileger  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege i håndkirurgi

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro- og ortopediklinikken.

Nevro- og ortopediklinikken, Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret  Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret .

Medisinsk klinikk, CFS/ME-senteret Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 31 januar.

Overlege

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege - spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Ortopedisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 01 februar.

Onkolog/overlege med interesse for onkologi

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer .

Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer  Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege/Lege LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Konservativ ortopedi - Raskere Tilbake.

Konservativ ortopedi - Raskere tilbake - Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overleger

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter i Mosjøen.

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Stamina, Nimi.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Distriktstpsykiatrisk Senter.

Distriktstpsykiatrisk Senter - Haldenklinikken, post 2  Søknadsfrist: 02 februar.

Overlege (barne- og ungdomspsykiatri)

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 02 februar.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 03 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS .

Salten distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i plastikkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 03 februar.

Overlegestilling i endokrinologi

Midlertidig.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

Engasjement for 1 år, ledig frå 1. mars 2014 Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege fast stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Betanien rehabilitering og sykehjem.

 Søknadsfrist: 04 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Follo, TiRe Søknadsfrist: 05 februar.

Overlege

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege i medisinsk genetikk

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Medisinsk genetisk avdeling Søknadsfrist: 06 februar.

Kommuneoverlege/medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 06 februar.

Overlege i bryst- og endokrinkirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgi.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP) .

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP)  Søknadsfrist: 10 februar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer - Kirurgisk avdeling, urologisk seksjon Søknadsfrist: 10 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi - Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 10 februar.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Medisinsk avdeling, Hematologisk seksjon, Kristiansand Søknadsfrist: 10 februar.

Kardiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Ringerike sykehus Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege, lunge- og allergiseksjonen

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Lunge- og allergiseksjonen.

Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og barneklinikken  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege/Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Enhet for brystdiagnostikk  Søknadsfrist: 12 februar.

Overlege - Spesialist

Fast stilling.  Steffensrud Rehabiliteringssenter AS, BØVERBRU.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 13 februar.

Overlege nevrologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 13 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Rehabilitering Sandnessjøen .

Rehabilitering Sandnessjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi, Drammen sykehus.

Medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling er det ledig en fast overlegestilling i gastroenterologi i 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Nevrolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen .

Nevrologisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun Søknadsfrist: 15 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege, medisinskfaglig rådgiver

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rusakuttmottak og avgiftning.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege / Spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Åsebråten poliklinikk  Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 16 februar.

Lyst på ny jobb - i et internasjonalt team med høi faglighet?

Fast stilling.  Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Barne-og undomspsykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege /spesialist i ortopedi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for ortopedi Søknadsfrist: 16 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, PHR Kongsberg DPS (KDPS).

PHR Kongsberg DPS (KDPS) Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rus og psykiatri.

Seksjon for rus og psykiatri, DPS nedre Telemark Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege - gastroenterolog

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for Medisin.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Bydelsoverlege 50 % stilling

Fast stilling.  Oslo Kommune Bydel Sagene, Sagene lokalmedisinske senter.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Ledig stilling som kardiolog

Fast stilling.  Feiringklinikken AS, FEIRING.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege, karkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege/spesialist i radiologi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen, Abdomen og Thorax.

Røntgenavdelingen i Tromsø, Generell seksjon Søknadsfrist: 17 februar.

Vi søker nå en Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege / Psykiater, fast 100 %

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering .

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering  Søknadsfrist: 20 februar.

Øyelege

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege anestiesi

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Seksjonsleder lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Karkirurgisk seksjon.

Karkirurgisk seksjon Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege - gynekologi/obstetrikk

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 22 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 22 februar.

Overlege hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling Lillehammer.

Medisinsk avdeling, Lillehammer  Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege og Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Patologisk avdeling.

Patologisk avdeling  Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege ved avdeling for hudsykdommer

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 24 februar.

Overlege - Gastrokirurgi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Inntil 2 stillinger ledig ved Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 24 februar.

Psykiater/overlege - voksenpsykiatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold - polikliniske tjenester Edwin Ruud Søknadsfrist: 27 februar.

Overlege i Anestesi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin .

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 28 februar.

Nevrolog

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, medisinske avdeling på Majorstuen i Oslo.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 28 februar.

Spesialist til fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, OSLO.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Seksjon for gastromedisin, indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mars.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

ACT-teamet i Follo Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege, fast og vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Samfunnsmedisiner

Fast stilling.  Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, GJØVIK.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 01 mars.

Avdelingsleder/Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgiske leger Mo i Rana.

Kirurgiske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege/spesialist i indremedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Konsberg sykehus.

Klinikk Kongsberg sykehus  Søknadsfrist: 01 mars.

Overlege, dermatologi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Hudavdelingen.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Østensjø .

BUPA - enhet Østensjø  Søknadsfrist: 02 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

avdeling Føde/gyn  Søknadsfrist: 06 mars.

Overleger 2 x 100 %

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, Seksjon for hemapatologi  Søknadsfrist: 10 mars.

Lege søkes!

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 mars.