Kommuneoverlege

Fast stilling.  Malvik kommune, HOMMELVIK.

Søknadsfrist: 09 desember.

Avdelingsoverlege 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisin - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Kirurgisk avdeling.

Vikariat - Kirurgisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling.

Vikariat - Revmatologisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege - fordøyelsessykdommer

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).

Spesialist i psykiatri - fast stilling Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Klostergata .

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin  Søknadsfrist: 11 desember.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Akuttmedisinsk seksjon.

Medisinsk avdeling, Akuttmedisinsk seksjon, Kristiansand  Søknadsfrist: 11 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken UNN Harstad.

Spesialistpoliklinikken Harstad  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege – Radiologi 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for kirurgi.

Avdeling for kirurgi - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling .

Senter for kreftbehandling, Kristiansand  Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege - Urologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Urologisk seksjon.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

To overleger i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken,  Avdeling for bildediagnostikk Drammen.

 Avdeling for bildediagnostikk Drammen, Kongsberg og Brystdiagnostisk senter  Søknadsfrist: 19 desember.

Legevikar/overlege 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling Barne- og ungdomshabilitering, HABU Stavanger  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege revmatologi Id.nr: 4540

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk avdeling.

Ledig vikariat for perioden 15.01.2017 – 31.12.2019 Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Tønsberg.

Dyktig og effektiv radiolog Søknadsfrist: 20 desember.

Bydelsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Bydel Nordre Aker, Bydel Nordre Aker .

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon spesialisert behandling Haugesund.

Seksjon spesialisert behandling Haugesund Søknadsfrist: 20 desember.

Ledig fast 100% stilling overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS.

Lovisenberg DPS – Seksjon ambulant virksomhet  Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) .

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri til Regional seksjon for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege i psykiatri 100% 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Sandnes DPS, seksjon Varatun  Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege (Hemapatologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for utdanning og forskningssøtte.

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Enhet for hematopatologi Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege ved Smertepoliklinikken

Fast stilling.  Vestre Viken, Anestesiseksjonen.

Anestesiseksjonen Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/spesialist indremedisin og geriatri

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling, Harstad .

Med. Harstad Søknadsfrist: 31 desember.

Radiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i klinisk kardiologi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

Fast stilling Søknadsfrist: 31 desember.

Psykiater / overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Helgelandssykehuset DPS Mosjøen, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege i gynekologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege - Radiologi

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen  Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal og Kristiansand Søknadsfrist: 02 januar.

Psykiater ved Follo AkuttTeam 

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, SKI.

Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege, Allmennpoliklinikk Årstad 

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Kronstad DPS  Søknadsfrist: 08 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedi/revmakirurgi - Kongsvinger Søknadsfrist: 15 januar.

Sjeflege/overlege

Fast stilling.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

Psykiatri  Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, MANDAL.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal  Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister .

DPS Lister, poliklinikk Farsund Søknadsfrist: 15 januar.

Er du spesialist i voksenpsykiatri? Da ser vi fram til din søknad. 

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS.

Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet Søndre Nordstrand.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 20 januar.