Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Spesialist innenfor spesialisert rehabilitering

Fast stilling.  Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter, HAGAVIK.

Ravneberghaugen trenger en dedikert legespesialist i 100 % stilling snarest Søknadsfrist: 04 september.

Overlege i onkologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Klinikk for Medisin, Kreftavdelinga, Enhet for palliasjon og kreft, lindrende team Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk.

Medisinsk divisjon - avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 04 september.

Overlege barnekirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 04 september.

Gastrokirurg

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen.

Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen Søknadsfrist: 06 september.

Overlege psykiatri 100 % st ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

 Søknadsfrist: 06 september.

Overlege / Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark.

APAT/VPP Tana Søknadsfrist: 06 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Møre og Romsdal.

med mulighet for funksjon som koordinerende rådgivende overlege (KROL) Søknadsfrist: 06 september.

Overlege - vikariat - Anestesiseksjonen

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Vestre Viken - Kongsberg Sykehus Søknadsfrist: 07 september.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 08 september.

Overlege/ Professor/ Førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre- nese- hals.

Øre- nese- halsavdelingen Søknadsfrist: 08 september.

Overlege - Augeavdelinga

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Klinikk for kirurgi Ålesund  Søknadsfrist: 08 september.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUPA, Seksjon ungdom N1.

BUPA, Seksjon ungdom N1 Søknadsfrist: 09 september.

Samfunnsmedisiner 100 % fast stilling

Fast stilling.  Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, Helse- og Miljøtilsyn IKS.

 Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 11 september.

Avtale-til gruppepraksis/partnerskap

Fast stilling.  Smertemedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.

Spesialist i indremedisin

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 13 september.

Overlege/LIS

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Er du vår nye kollega? Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 13 september.

Etatsoverlege

Fast stilling.  Oslo kommune Sykehjemsetaten, OSLO.

 Søknadsfrist: 13 september.

Overlege, anestesi

Vikariat.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Vikariat med moglegheit for forlenging Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Alderspykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal.

Psykiater/geriater Søknadsfrist: 14 september.

Overleger, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 15 september.

Overlege spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenhabilitering Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 15 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege, gastroenterologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 15 september.

100 % avtaleheimel i revmatologi i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, BERGEN.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege - LSR-nr. 9237

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 september.

Overlege - Fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Fødselshjelp og kvinnesjukdomar.

Kvinneklinikken Volda  Søknadsfrist: 15 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Hedmark.

Vi ønsker en lege med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål! Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd..

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd. Søknadsfrist: 19 september.

To overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlege - LSR-nr. 9191

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonseksjon.

Infeksjonseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 20 september.

Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Akuttpsykiatri - Disjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 20 september.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

 Søknadsfrist: 20 september.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KVB Avdeling for gynekologisk kreft .

KVB Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Anestesiavdelingen, Flekkefjord  Søknadsfrist: 20 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS .

PHA Søndre Oslo DPS Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS Søknadsfrist: 22 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 september.

Senior Consultant/Adjunct Professor/Associate Professor in Medicine(Neurosurgery)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, The Institute of Clinical Medicine.

Department of Neurosurgery, Oslo University Hospital / The Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 25 september.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 25 september.

100 % Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Hamar kommune, Helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 26 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Brystdiagnostisk senter.

Brystdiagnostisk Senter - Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Vi søger overlæger og afdelingslæger

Fast stilling.  Region Nordjylland, AALBORG Ø.

 Søknadsfrist: 28 september.

Assisterende kommuneoverlege

Fast stilling.  Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 Søknadsfrist: 29 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling.

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin - Arbeidsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 september.

Avdelingsoverlege/overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk diagnostikk, Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 29 september.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 30 september.

Palliativt senter på SUS søker overlege -inntil 70% stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Palliativt senter på SUS.

 Søknadsfrist: 30 september.

Palliativt senter på SUS søker overlege -inntil 70% stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Palliativt senter på SUS.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 30 september.

Overlege - Liaisonpsykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ruspoliklinikken.

Ruspoliklinikken Ringerike DPS Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i vikariat (tolv mnd)

Vikariat.  Helse Bergen, Patologisk avd.

Laboratorieklinikken / Patologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Ledig 3 faste overlegestillingar i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Laboratorieklinikken, Avdeling for patelogi.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Kirurgiske leger .

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 04 oktober.

Overlege - spesialist i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologi.

Sykehuset Østfold HF Søknadsfrist: 05 oktober.