Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Kardiolog / spesialist i indremedisin Søknadsfrist: 29 mai.

Medisinske leger

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Gastroenterolog Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, DRAMMEN.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 29 mai.

Overlege 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, HAMAR.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Poliklinikk Hamar 2 Søknadsfrist: 29 mai.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk dagavdeling.

 Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 29 mai.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege - spesialist i kardiologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege i psykiatri 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sandnes DPS, seksjon Varatun.

Sandnes DPS, seksjon Varatun Søknadsfrist: 30 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Arendal Søknadsfrist: 31 mai.

Overleger

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Palliativt senter Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege med spesialitet Kardiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Med. stab. Søknadsfrist: 31 mai.

Radiolog

Fast stilling.  Medi 3 AS, ÅLESUND.

Søknadsfrist: 01 juni.

Lege

Fast stilling.  Klinikk Hausken, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Genetisk Avdeling.

Medisinsk Genetisk Avdeling Søknadsfrist: 01 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, VETTRE.

Asker DPS - Utredningsseksjonen for unge - Hvalstadåsen Søknadsfrist: 03 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, ANKENESSTRAND.

Russeksjon Narvik - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 05 juni.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, STAVERN.

Rehabiliteringsavdeling Nevro, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 05 juni.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 05 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Fertilitetsseksjonen.

Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege/spesialist - alternativt Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 juni.

Overlege - spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 08 juni.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 09 juni.

Seksjonsoverlege MR

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Divisjon Lillehammer, Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 10 juni.

Overlege - Psykiater - Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold - ACT-team Mosseregionen og Indre Østfold Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege - spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

To faste stillinger som overlege Søknadsfrist: 12 juni.

  Kommuneoverlege

Fast stilling.  Moss kommune, MOSS.

Det er ledig 100 % stilling som kommuneoverlege i Moss kommune.   Søknadsfrist: 12 juni.

Spesialist i ortopedi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Overlegevikariat

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, JESSHEIM.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege – Ortopedisk klinikk

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling.

Oslo Universitetssykehus Søknadsfrist: 12 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/Gjøvik) Søknadsfrist: 14 juni.

Overlege i palliativ medisin

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

Til Unilabs Røntgen Tønsberg Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege, spesialst i indremedisin

Fast stilling.  Bergen Kommune, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege / psykiater

Vikariat.  Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad.

Psykiatrisk avdeling Blakstad Søknadsfrist: 15 juni.

Øyelege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege - fast stilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen.

Seksjon for bakre segment, Øyeavdelingen, Ullevål Søknadsfrist: 15 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Radiologisk avdeling.

Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 15 juni.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, TØNSBERG.

Søknadsfrist: 17 juni.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for rus og avhengighet.

RAM Søknadsfrist: 18 juni.

Overlege kardiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING.

Søknadsfrist: 19 juni.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdelingen for Akuttmedisin .

Anestesileger Hammerfest Søknadsfrist: 20 juni.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

ID 1172 Søknadsfrist: 21 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 21 juni.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Søknadsfrist: 26 juni.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Infeksjonsmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 26 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomsmedisin.

Avdeling for barne- og ungdomsmedisin - Sykehuset Telemark HF Søknadsfrist: 26 juni.

Onkolog søkes til  Aleris Kreftsenter

Fast stilling.  Aleris Helse, OSLO.

Heltid Søknadsfrist: 27 juni.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hamarøy kommune, HAMARØY.

Søknadsfrist: 30 juni.

Overlege/Psykiater - Bjørgvin DPS, Avdeling rehabilitering

Fast stilling.  Helse Bergen, TERTNES.

Søknadsfrist: 03 juli.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, GRÅLUM.

klinikk for medisin Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.