Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon Søknadsfrist: 05 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

avdeling Føde/gyn  Søknadsfrist: 06 mars.

Overleger 2 x 100 %

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for hjertesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

seksjon for gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

seksjon for muskel- og skjelettradiologi  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege TSB

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for Rus- og Avhengigehtsbehandling, Seksjon Ruspoliklinikker  Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

50 % arvelig kreft, 50 % laboratoriegenetikk Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for avgiftning og kartlegging.

Avdeling for rusbehandling - Seksjon for avgiftning og kartlegging Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Kirurgisk klinikk.

Seksjon for urologi ønsker å ansette overlege med godkjent spesialitet! Søknadsfrist: 09 mars.

Overlege Psykiatrisk Poliklinikk, Modum Bad

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk Poliklinikk.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken, Fødeavdelingen, Fostermedisinsk seksjon Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege geriatri

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 10 mars.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger.

Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Vi søker primært spesialist i fysikalsk medisin, nevrologi, reumatologi eller almenmedisin. (andre spesialiteter oppfordres til å søke hvis interesse for fagfeltet) Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege (patologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi, Seksjon for hemapatologi  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, TSB teamet.

TSB teamet - Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger  Søknadsfrist: 10 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 10 mars.

Overlegevikariat, Utdanningsstilling og LIS-vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 11 mars.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for vaksenhabilitering, Molde sjukehus Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad DPS.

Kronstad DPS, almennpoliklinikk Årstad  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering.

Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege/Medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet - Rikshospitalet Søknadsfrist: 15 mars.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTE

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

LEDIGE LOKALER FOR SPESIALISTER

Fast stilling.  KAL klinikken, Ullevål stadion.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege søkes!

Midlertidig.  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, OSLO.

 Søknadsfrist: 15 mars.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Seksjon for hjerteultralyd.

HLK Kardiologisk avdeling, HLK (inaktiv)  Søknadsfrist: 15 mars.

Vikariat som Overlege

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

ved Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Søknadsfrist: 15 mars.

AVDELINGSOVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS.

Psykosepoliklinikken, Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 15 mars.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 mars.

Nephrologist at Landspitali - University Hospital in Reykjavík Iceland

Fast stilling.  Landspítali, University Hospital.

 Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege og leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for øye, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege/spesialist i ØNH-sykdommer

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen HNT Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Overlege – Barnegastroenterologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 mars.

100 % nyopprettet stilling for nevrolog

Fast stilling.  MS-Senteret Hakadal AS, HAKADAL.

 Søknadsfrist: 17 mars.

Leder

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike - Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 18 mars.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 20 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 22 mars.

Leder til vår psykisk helse seksjon

Fast stilling.  SiO Helse, psykisk helse seksjon.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Barne- og ungdomsklinikken.

BUP Vestmar Søknadsfrist: 22 mars.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Aust-Agder.

DPS Aust-Agder, Arendal/Froland Søknadsfrist: 22 mars.

Overlege intervensjonsradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege ved Brystdiagnostisk seksjon

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord og Farsund .

Gynekologi og obstetrikk  Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet .

Avdeling for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 24 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik  Søknadsfrist: 24 mars.

Dermatolog - Hudpoliklinikken

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 29 mars.

Nevrolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.

Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen Søknadsfrist: 29 mars.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark .

VPP Tana Søknadsfrist: 30 mars.

Psykiater/overlege

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK .

 Søknadsfrist: 31 mars.

Spennande stilling i Mottaksklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

2 Overlegestillingar i Indremedisin - Helse Bergen  Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for kirurgi.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege neonatologi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege 20 - 30 % stilling

Fast stilling.  Fekjær psykiatriske senter, Døgnavdeling.

 Søknadsfrist: 31 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal Søknadsfrist: 01 april.

Psykiater/legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

Bærum DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet Søknadsfrist: 01 april.

Overlege/spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 01 april.

Overlege, Barnepsykiater

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand  Søknadsfrist: 06 april.

Spes. i fysikalsk medisin

Fast stilling.  Landaasen Rehabiliteringssenter, LANDÅSBYGDA.

40 - 100 % Søknadsfrist: 07 april.

Overlege / leder (Obstetrikk og gynekologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

ved Kvinne og barneklinikken, OUS kombinert med professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling, Institutt for klinisk medisin, UIO Søknadsfrist: 07 april.

Overleger - Ullevål sykehus

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Vi har ledige overlegestillinger på Øyeavdelingen Søknadsfrist: 10 april.