Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus, Kirurgisk klinikk.

Orkdal sjukehus - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 juli.

Ledig fast 100 % stilling som kommuneoverlege i Nore og Uvdal kommune snarest

Fast stilling.  Nore og Uvdal kommune, RØDBERG.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Alderspsykiatrisk avdeling.

Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern, Poliklinikk - Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Avgiftningsenheten, Kristiansand Søknadsfrist: 01 august.

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger - Klinikk Hammerfest  Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Enhet for psykoser Søknadsfrist: 02 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet - Seksjon for revmatologi.

Seksjon for revmatologi, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 07 august.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Voksen seksjonsledelse/ stab  Søknadsfrist: 08 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 10 august.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avd., Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 10 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Sykelig overvekt.

Seksjon for sykelig overvekt Søknadsfrist: 10 august.

Psykiater/ overlege i poliklinikk 100% stilling

Fast stilling.  Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste.

 Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi.

Kirurgisk klinikk, Onkologi Søknadsfrist: 15 august.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER.

 Søknadsfrist: 16 august.

Samhandlingslege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Sør-Varanger kommune, Kirkenes legesenter.

Overlege med særlig ansvar for eldreomsorg Søknadsfrist: 16 august.

100% engasjement som overlege ved Seksjon for Smertebehandling og palliasjon

Midlertidig.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

ved Follo AkuttTeam  Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Akureyri sykehus søker leger med spesialisering i flere fag

Fast stilling.  Akureyri Hospital, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 17 august.

Avtalespesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 17 august.

Lege LIS

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk avd. Tåsen Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun  Søknadsfrist: 18 august.

Overlege (onkolog) vikar

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Med. avd. for kreft og lindrende behandling.

Med avd for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 18 august.

Barnepsykiater - Overlege

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, DPS (Distriktspsykiatrisk Senter) - Vest-Finnmark.

BUP Alta (inkl ambulant team)  Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd. .

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd. Søknadsfrist: 20 august.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barneseksjonen, psykisk helse, Barn, enhet B Søknadsfrist: 20 august.

Unicare Friskvernklinikken søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Unicare Helse AS, Friskvernklinikken.

 Søknadsfrist: 21 august.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

søkes til Smertepoliklinikken  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi og revmatologi.

ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 23 august.

Psykiater Stord DPS

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 24 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Ø.hjelp rusteam/tverrfaglig team  Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingsoverlege/medisinsk ansvarlig

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 25 august.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Groduddalen.

- GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk A  Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus  Søknadsfrist: 25 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

- Avdeling for immunologi og transf. med.  Søknadsfrist: 25 august.

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kirurgisk avdeling.

- Kir.avd leger SSA  Søknadsfrist: 25 august.

Psykiater 100 % fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, OUS Rikshospitalet Seksjon for hjerteultralyd.

- HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 25 august.

Vi har ledig fast 100 % stilling som overlege, dermatologi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Hudavdeling.

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege i gastroenterolog

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 28 august.

Kommuneoverlege i Trondheim kommune (2 stillinger)

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn - Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

OVERLEGE

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

- DPS Kristiansund poliklinikk  Søknadsfrist: 30 august.

Seksjonsoverlege - geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege / Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Ledig vikariat i perioden 21.09.2015 - 31.12.2016  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege med bred kunnskap innen invasiv kardiologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingssjef

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 30 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus .

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– med erfaring innen fagfeltet lunge og allergologi Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til Barne- og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

– til nyopprettet stilling innen barnenevrologi og barnehabilitering Søknadsfrist: 31 august.

Overlege til barnehabilitering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken .

– med erfaring innen eller interesse for fagfeltet barnehabilitering til ett års vikariat Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.

20 % avtaleheimel i barne- og ungdomspsykiatri i Bergen

Fast stilling.  Helse Vest RHF, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lillehammer kommune, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Ortopedisk radiologi  Søknadsfrist: 01 september.

Overlegar - Radiologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Seksjon for Brystdiagnostikk (BDS)  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

søkes til DPS Nedre Romerike, team for tidlig intervensjon  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum.

Øye avdelingen, Elverum  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

Døgnenheten - DPS Follo  Søknadsfrist: 01 september.

Kombinert stilling som forsker og fagutvikler

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, FOU psykisk helsevern.

FOU psykisk helsevern Søknadsfrist: 02 september.

Gastrokirurg

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen.

Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen Søknadsfrist: 06 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 12 september.

Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum DPS.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege og professor/førsteamanuensis

Fast stilling.  NTNU, Det medisinske fakultet NTNU, i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kombinert stilling som overlege (50%) og professor/førsteamanuensis i medisin (50 %) ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Søknadsfrist: 20 september.