Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark.

DPS Øst-Finnmark - VPP Tana  Søknadsfrist: 29 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon .

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 29 november.

Overlege, psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 29 november.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken Harstad.

Spesialistpoliklinikken Harstad  Søknadsfrist: 30 november.

Legespesialist

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Radiologi og mikrobiologi Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering/ Enhetsleder for spesialistlegesenter

Fast stilling.  Stamina Group AS, Nimi.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, medisinsk divisjon .

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.

Øre-nese-hals avdelingen Søknadsfrist: 30 november.

Overlege Hudsykdommer

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Vikariat  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling 50% tilknytta H2020 Ultradian

Midlertidig.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Engasjement for 3 år Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i sosialpediatri

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsavdelingen (BUA).

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) Søknadsfrist: 30 november.

Overlege - Øyeavdelingen, Arendal

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen, Arendal .

Sørlandet sykehus HF  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling. 50% tilknytta Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS)

Fast stilling.  Helse Bergen, Endokrinologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, BUP Alta (inkl ambulant team).

BUP Alta (inkl ambulant team)  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, BUP Vest .

Lege i spesialisering (LIS) kan også søke Søknadsfrist: 30 november.

Professor i klinisk mikrobiologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare

Fast stilling.  Linköpings Universitet, LINKÖPING.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist Øre-Nese-Hals

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Narvik.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk - VPP Kirkenes Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Hjerteseksjon.

Medisinsk klinikk - Hjerteseksjon  Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Immunologi og transfusjonsmedisin - Klinisk farmakologi - Medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege / spesialist radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Ny stilling - 100% dagtid - unik mulighet ved Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 02 desember.

Assisterende kommuneoverlege 80 %

Fast stilling.  Bergen Kommune, Helsevernenheten.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Aker.

Karkirurgisk avdeling, Aker Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 04 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Intermediær og utredningsenhet, Gaustad Søknadsfrist: 06 desember.

Dermatolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Hudpoliklinikken .

Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Øyelegene AS, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Øyelege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Mosjøen.

Kirurgisk dagavdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneintensiv seksjon.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Lungemedisinsk seksjon.

Indremedisinsk avdeling - Lungemedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS .

Ringerike DPS  Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege i Endokrinologi ved Hormonlaboratoriet

Fast stilling.  Helse Bergen, Hormonlaboratoriet.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege/spesialist

Midlertidig.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for Bildediagnostikk Søknadsfrist: 11 desember.

Spennende overlegestilling for geriater 50-100% ved ortopedisk seksjon - Kirurgisk avdeling

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Kirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege lungesykdommer

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Notodden - Medisinske leger Øvre Telemark.

 Søknadsfrist: 12 desember.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Klinikkoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Mottaksklinikken.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 13 desember.

Kommuneoverlege i Modum kommune

Fast stilling.  Modum kommune, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, BUP Sør-Troms og BUP Ofoten.

BUP Sør-Troms og BUP Ofoten Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Gastroseksjon Kirurgi Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykisk helse og rus.

PHR Drammen DPS Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS Thorsberg døgnseksjonen Søknadsfrist: 14 desember.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avdeling, Nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk  Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Kirurgisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege - anestesiologi, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv, anestesi Haugesund.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik.

Onkologi Søknadsfrist: 15 desember.

Legevakts overlege

Fast stilling.  Ringerike kommune, Ringerike Interkommunale legevakt.

 Søknadsfrist: 17 desember.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Hvaler kommune, SKJÆRHALDEN.

 Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Medisinsk diagnostikk, Medisinsk biokjemi, Drammen sykehus Søknadsfrist: 18 desember.

Psykiater til døgnavdelingene

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-senteret.

 Søknadsfrist: 18 desember.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Tromsø.

Helse Nord RHF - Driftsavtale Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Svolvær.

Svolvær - Helse Nord RHF Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Alta.

Alta - Helse Nord RHF  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Alta.

Alta - Helse Nord RHF  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Virologi og infeksjonsimmunologi Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Follo.

DPS Follo - Enhet for gruppeterapi Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

Distriktspsykiatrisk senter Tynset, Poliklinikk Søknadsfrist: 25 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Psykosepoliklinikken Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

til våre avdelinger i Skien. Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).

Avdeling for barn og unges psykiske helse Søknadsfrist: 01 januar.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 06 januar.