Overlegestilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR nr. 4308 og 13833 Søknadsfrist: 27 juli.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for Geriatri og Generell indremedisin Søknadsfrist: 28 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Asker BUP Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen  Søknadsfrist: 01 august.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Psykolog eller lege for validering av ADHD diagnoser

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse.

midlertidig prosjektstilling Søknadsfrist: 03 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinkk psykisk helse og rusbehandling  Søknadsfrist: 04 august.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk / nyremedisin.

Nyreseksjon - Medisinsk Avd. Leger Søknadsfrist: 05 august.

SEKSJONSOVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

MED SPESIALKOMPETANSE I PALLIASJON Søknadsfrist: 08 august.

Overlege/patolog

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 10 august.

Overleger i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Fagleder, 100 % fast stilling

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 11 august.

Overlege i Urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 14 august.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avdeling for sjukehuspsykiatri HMR Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Barn og Ungdomspsykiatrisk - Klinikk for kirurgi og nevrofag, Psykosomatisk Avdeling, Rikshospitalet  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, Lunge- og Karklinikken.

HLK KAR AVDELING, HLK Søknadsfrist: 15 august.

Overleger i radiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 15 august.

Overlege ved Nyremedisinsk avdeling, kombinert med bistilling som professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

20 % stilling (nefrologi), ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege/seniorrådgiver

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret.

 Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighetsbehandling.

Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege/spesialist i nevrologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, KKL IVF poliklinikk .

KKL IVF poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling, Brystdiagnostisk seksjon Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Notodden.

gynekologi Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin .

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 17 august.

100 % fast stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Nord-Fron kommune, VINSTRA.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre-, nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 17 august.

4 Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Moss.

Psykiatri og Psykologspesialister Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

Overlege, spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Kreftavdelingen Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Mork Rehabiliteringssenter, Volda.

Mork rehabiliteringssenter Søknadsfrist: 18 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling  Søknadsfrist: 19 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

Kvinne-og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 20 august.

Samfunnsmedisiner 60 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GHMT.

 Søknadsfrist: 20 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger .

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, AKU Smerte leger.

AKU Smerte leger  Søknadsfrist: 21 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Lurøy kommune, LURØY.

 Søknadsfrist: 21 august.

Leder Ressurssenteret Villa Sana

Fast stilling.  Modum bad, Ressurssenteret Villa Sana.

 Søknadsfrist: 22 august.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister, Kvinesdal .

DPS Lister, Kvinesdal  Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykiskhelse og rusbehandling Søknadsfrist: 22 august.

Overlege psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, DPS VOP Allmennpsykiatrisk team.

Salten DPS VOP Allmennpsykiatrisk team Søknadsfrist: 22 august.

Spesialist 50 %

Fast stilling.  Rehabilitering Vest, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 22 august.

Overlege/psykiater

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 24 august.

Overlege - Kardiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus .

Klinikk Bærum sykehus  Søknadsfrist: 24 august.

Overlege Psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 24 august.

Overlege akuttmedisin

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for akuttmedisin Søknadsfrist: 24 august.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 24 august.

Overlege/spesialist og LIS

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BUP Vesterålen.

BUP Vesterålen  Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Øye avdelingen, Lillehammer .

Øye avdelingen Søknadsfrist: 25 august.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 25 august.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Avdeling for nukleærmedisin  Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, Akuttseksjonen Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 26 august.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Vest-Agder.

- 1091-2014-05 -NAV Vest-Agder Søknadsfrist: 27 august.

Overlege/spesialist i klinisk kjemi og nukleær medisin

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 28 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 28 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 31 august.

Fagsjef

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, TRONDHEIM.

Sentral faglederoppgave innen rusbehandling Søknadsfrist: 31 august.

Overlege/ spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Lege i spesialisering (LIS) kan også søke  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge .

Psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Radiologisk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 31 august.

To faste overlegestillinger

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen, Tromsø.

Røntgenavdelingen, Generell seksjon  Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk .

 Søknadsfrist: 01 september.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Barneavdelingen, Fredrikstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kvinneklinikken Kristiansand .

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege professor II

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for forskning og utvikling Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Spesialist

Fast stilling.  Medi3 AS, ÅLESUND.

 Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Avdeling for akuttmedisin.

Avdeling for akuttmedisin  Søknadsfrist: 01 september.

Overlege barnehabilitering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 02 september.

Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

Intervensjonsradiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal.

Klinikk for psykisk helsevern - seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 20 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.