Overlege (virologi og infeksjonsimmunologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Seksjon døgn.

 Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern.

Spesialpsykiatri Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad.

Psykiatrisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 08 september.

Overlege / professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon og Institutt for klinisk medisin.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 09 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Medisinsk avdeling, Elverum Søknadsfrist: 10 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Drammen sykehus.

Øre-nese-halsavdelingen, Drammen sykehus Søknadsfrist: 10 september.

Intervensjonsradiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege i anestesi LSR 13958

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Kirurgisk Klinikk Levanger Søknadsfrist: 12 september.

Gynekolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling, gynekologisk/fødeseksjon.

Gynekologisk/fødeseksjon Mo i Rana  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Avd. for rus og avh.behandling Søknadsfrist: 14 september.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Døgnenheten Tana.

Døgnenheten Tana, Klinikk Psykisk helsevern og rus Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon.

Regional sikkerhetsseksjon - Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, DPS poliklinikk Ålesund.

Klinikk for psykisk helsevern - DPS poliklinikk Ålesund Søknadsfrist: 14 september.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Søndre Nordstrand Søknadsfrist: 15 september.

Spesialist i psykiatri

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 15 september.

Specialistläkare/ bitr. överläkare

Fast stilling.  Karolinska Universitetssjukhuset, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 Søknadsfrist: 15 september.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern .

Follo DPS Døgn  Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Brystdiagnostisk senter.

på Brystdiagnostisk Senter, Røntgenavdelingen  Søknadsfrist: 15 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Radiologisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 16 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Tysnes kommune, Tysnes legekontor.

100 % faststilling Søknadsfrist: 16 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus søker overlege med solid erfaring innen hoftekirurgi Søknadsfrist: 17 september.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, DPS Søre Sunnmøre døgnseksjon.

2 x 100 % fast stilling Søknadsfrist: 19 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal.

Klinikk for psykisk helsevern - seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 20 september.

Avtalehjemmel for spesialist i Urologi

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Urologi.

100 % avtalehjemmel, Bodø Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale for psykologspesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Psykiatri.

100 % driftsavtale i Svolvær - Avtalespesialister Søknadsfrist: 20 september.

Spesialist

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øre-, nese- og halssykdommer.

30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre Søknadsfrist: 20 september.

Driftsavtale - spesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Nord RHF, Øyesykdommer.

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Søknadsfrist: 20 september.

Overlege/psykiaterstillinger

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

DPS Halden-Sarpsborg Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, DPS Nedre Telemark.

DPS nedre Telemark - Allmennpoliklinikken, Skien  Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Enhet for poliklinisk behandling Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS).

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Generell kirurgi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi.

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege i klinisk allergologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Seksjon for klinisk spesialallergologi .

 Søknadsfrist: 21 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 21 september.

Felles kommuneoverlegestilling mellom kommunene Risør og Tvedestrand

Fast stilling.  Risør kommune, RISØR.

Andre gangs utlysning - Kommuneoverlege i 100 % stilling  Søknadsfrist: 21 september.

Ledende overlæge

Fast stilling.  Aalborg Sygehus, AALBORG.

 Søknadsfrist: 22 september.

Overlege - fast dagstilling

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

Primært spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i nevrologi eller almennmedisin er også aktuelt. Søknadsfrist: 23 september.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

LSR 4415 Søknadsfrist: 23 september.

Overlege gastrokirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

LSR.nr. 2595 Søknadsfrist: 23 september.

Øyelege

Vikariat.  Sandvika Øyelegesenter, SANDVIKA.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsansvarlig overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

BILDE-BS, Seksjon Bærum Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josenfinesgate DPS, Seksjon Døgnbehandling Søknadsfrist: 26 september.

Overlege

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

2 års vikariat Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien.

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Overlege ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Hode- og bevegelsesklinikken.

ØNH/kjeve pol. og operasjon - Hode- og bevegelsesklinikk  Søknadsfrist: 29 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

Klinikk for psykisk helse og rus - Kongsberg DPS Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 30 september.

Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i psykiatri/indremedisiner

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsoverlege/psykiater

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk Helsevern og Rusklinikken.

Psykisk Helsevern og Rusklinikken - Akuttpost Nord  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

Fast stilling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk poliklinikk.

Psykiatrisk Poliklinikk Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.