OVERLEGE I 100 % FAST STILLING

Fast stilling.  Hernes Institutt, ELVERUM.

HERNES INSTITUTT UTVIDER Søknadsfrist: 28 november.

Overlege - LSR-nr. 2707

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk .

Øyeseksjonen - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 28 november.

Overlegestilling

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for medisinsk biokjemi, medisinsk faglig seksjon  Søknadsfrist: 28 november.

Radiolog

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Kristiansand.

Radiolog – Unilabs Røntgen Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk Helse og avhengighet.

Psykisk Helse og avhengighet, Akuttenheten, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 30 november.

Specialistläkare till ÖNH-kliniken

Fast stilling.  Landstinget i Östergötland, ÖNH-kliniken.

 Søknadsfrist: 30 november.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 november.

Spesialist i gynekologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Kvinne/Barnklinikk - Vesterålen  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege (spesialist i psykiatri)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for rehabilitering.

Seksjon for rehabilitering  Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Anestesilege

Fast stilling.  Aleris Helse, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege i generell kirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Molde Søknadsfrist: 01 desember.

Kardiolog? Ambitiøs?

Fast stilling.  Sygehus Thy-Mors, Klinik Medicin.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - Reinsvoll  Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Modum bad, Avdeling for depressive lidelser.

Avdeling for depressive lidelser Søknadsfrist: 01 desember.

Spesialist i infeksjonssykdommer

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege - barnepsykiater

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Askim Søknadsfrist: 01 desember.

Overlege/spesialist i blodsykdommer

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege gastroenterologisk kirurgi, Orkdal sjukehus

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk .

Patologiavdelingen - Klinikk medisinsk diagnostikk  Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i obstetrikk/gynekologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege - thoraxradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 05 desember.

Overlege abdominalradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Abdomen/barn-enheten.

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 05 desember.

OVERLEGE/PSYKIATER

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 06 desember.

Overlege - radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling  Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Palliativt senter Søknadsfrist: 07 desember.

Kommuneoverlege/ fastlege 60% fast

Fast stilling.  Rennebu kommune, RENNEBU.

 Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL), Smerteteamet Søknadsfrist: 07 desember.

Urolog

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 07 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Follo BUP Søknadsfrist: 07 desember.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneintensiv Søknadsfrist: 08 desember.

Overlege fast, samt LIS-vikariat

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi  Søknadsfrist: 09 desember.

Spesialist i ortopedi/revmakirurgi

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, revmakirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Kommuneoverlege 100 % stilling

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon Søknadsfrist: 13 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Døgnbehandlingsenhet for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 14 desember.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Buskerud.

NAV Buskerud Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Allmenpoliklinikken.

Allmennpoliklinikken, DPS nedre Telemark Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk.

2 stillinger Søknadsfrist: 14 desember.

KOMMUNEOVERLEGE

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling, Fredrikstad.

Nevrologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 15 desember.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg DPS Søknadsfrist: 15 desember.

Overlege / Psykiater

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Overlegevikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin  Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Gaustad.

Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege Mamma-/endokrinkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag .

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Mamma - Fag  Søknadsfrist: 18 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege, B-greinstilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset  Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i lungemedisin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lungeseksjonen.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Divisjon habilitering og rehabilitering Granheim Lungesykehus  Søknadsfrist: 03 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

ABUP poliklinikk, Lister  Søknadsfrist: 04 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Revmatologisk Avdeling.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 11 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.

Consultant Psychiatrists

Fast stilling.  NHS Grampian, North East Scotland.

 Søknadsfrist: 30 januar.