Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, ASKER.

Asker DPS Søknadsfrist: 26 august.

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barneseksjonen, psykisk helse, Barn, Front-team  Søknadsfrist: 26 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 27 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 27 august.

Vikar for overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk Overvåkning.

Medisinsk overvåkning Søknadsfrist: 27 august.

To overleger - Gynekologer 

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

Klinikk for barn, unge og Kvinner - Helse Møre og Romsdal  Søknadsfrist: 27 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin Søknadsfrist: 28 august.

Spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege - Kardiolog 

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for hjertesykdommer.

Overlege - Avdeling for hjertesykdommer - Akershus universitetssykehus HF Søknadsfrist: 30 august.

Overlege i psykiatri 100% fast stilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TILLER.

Allmennpoliklinikk - Tiller DPS Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Kirurgisk klinikk, Gastro - Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlege gynekologisk onkologi 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gynekologisk onkologisk seksjon.

Kvinneklinikken Tromsø Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk - BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege ortopedi - proteseseksjon

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 august.

Overlege anestesi

Vikariat.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, BERGEN.

Vikariat - Overlege anestesi - Haraldsplass Diakonale Sykehus Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk - BILDE-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege i psykiatri 50 % fast - Gauselskogen

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Nedre Romerike.

Sped- og småbarnsteam - BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 01 september.

Overlege - Radiologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 01 september.

Onkolog

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

100% Kombinert stilling knyttet til klinikk og undervisning Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

DPS Nedre Romerike, Åråsen døgn Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon B.

Alderspsykiatrisk seksjon B, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 01 september.

Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, KJELLER.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

ACT team/Ambulant rehabiliteringsteam - DPS Nordmøre og Romsdal  Søknadsfrist: 02 september.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV Arbeidsrådgivning Oslo, OSLO.

Søknadsfrist: 02 september.

Overlege

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet ortopediske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 04 september.

Overlege 

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling  Søknadsfrist: 04 september.

Spesialist endokrinologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Endokrinologisk avdeling .

Endokrinologisk avdeling  Søknadsfrist: 04 september.

Overlegestilling - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Ambulant akutteam Mo i Rana Søknadsfrist: 04 september.

Forskningsleder eventuelt kombinert med stilling som professorat II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Søknadsfrist: 05 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling .

Kirurgisk avdeling - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 05 september.

Rådgjevande overlege (1493-2016-01)

Vikariat.  NAV Sogn og Fjordane, LEIKANGER.

Søknadsfrist: 07 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 10 september.

Seksjonsoverlege/overlege intervensjonsradiologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

BDA Intervensjon  Søknadsfrist: 11 september.

Overlege 100% fast

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, OTTESTAD.

DPS Elverum-Hamar Enhet for akutt døgn 1 og akutt døgn 2  Søknadsfrist: 11 september.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver 

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Søknadsfrist: 11 september.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Flekkefjord  Søknadsfrist: 12 september.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 13 september.

Overlege

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Anestesi- og Intensivavdelingen  Søknadsfrist: 13 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

Overlege 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for patologi .

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for patologi  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege - spennende kombinasjonsstilling 

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Seksjon for voksenhabilitering .

Samarbeid mellom DPS Solvang og Seksjon for voksenhabilitering  Søknadsfrist: 14 september.

Psykiater/psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering .

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering (Ottestad/Gjøvik)  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege på avdeling for patologi

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlegestilling i Infeksjonsmedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 15 september.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, ARENDAL.

Sørlandet sykehus Søknadsfrist: 15 september.

Overlæge/afdelinsglæge til Psykiatrien og Sexologisk Center

Fast stilling.  Region Nordjylland, AALBORG.

Søknadsfrist: 15 september.

Psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, SANDVIKA.

BDPS Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus  Søknadsfrist: 16 september.

Spesialist i plastikkirurgi

Fast stilling.  Aleris Helse, Tromsø/Bodø.

søkes til Aleris sykehus i Tromsø/Bodø Søknadsfrist: 17 september.

Radiologer

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

BDS og Generell radiologi Søknadsfrist: 18 september.

Kommuneoverlege, Helse og rehabilitering

Fast stilling.  Aurskog-Høland kommune, BJØRKELANGEN.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlege - Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling.

PHA Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd  Søknadsfrist: 18 september.

Overlege intermediæravdelingen ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)

Fast stilling.  Nord-Aurdal kommune, FAGERNES.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlegar/ spesialistar i psykiatri - Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Fast stilling.  Helse Førde, NORDFJORDEID.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, BUP Oslo syd  Søknadsfrist: 21 september.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, BJORBEKK.

DPS Aust-Agder, døgnenheten Arendal Søknadsfrist: 23 september.

Psykiater

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, GRIMSTAD.

DPS Aust-Agder, Grimstad Søknadsfrist: 23 september.

Seksjonsoverlege / overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon psykiatri.

Klinikk psykisk helse og avhengighet - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Søknadsfrist: 25 september.

Overlege / Psykiater / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold – ACT-team Mosseregionen og Indre Østfold  Søknadsfrist: 25 september.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for barnehabilitering.

Avdeling for barnehabilitering Søknadsfrist: 27 september.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barnelege - Endokrinologi og diabetes  Søknadsfrist: 27 september.

Chief Physician 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Dpt. of Pulmonary Medicine.

Dpt. of Pulmonary Medicine Søknadsfrist: 30 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Lungemedisinsk avdeling.

Lungemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 september.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk avdeling.

Hbev. stab. nevro. Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KIRKENES.

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF Søknadsfrist: 02 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, HØNEFOSS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 10 oktober.

Vi søker leger i 20-50 % stillinger - Helseklage

Fast stilling.  Helseklage, BERGEN.

Søknadsfrist: 16 oktober.