Overlege vikariat - Akuttpsykiatri

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

Klinikk for psykisk helse og rus - Kongsberg DPS Søknadsfrist: 30 september.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Hobøl kommune, HOBØL.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i psykiatri/indremedisiner

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 30 september.

Seksjonsoverlege/psykiater

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Phr alm regionalt senter for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 30 september.

Overlege Anestesi

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Operasjons- og intensivklinikken.

Anestesi og Intensiv Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk.

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Modum bad, Psykiatrisk poliklinikk.

Psykiatrisk Poliklinikk Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for radiologi, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Fekjær psykiatriske senter .

Fast stilling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk Helsevern og Rusklinikken.

Psykisk Helsevern og Rusklinikken - Akuttpost Nord  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Avdeling for rus og avhengighet  Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft  Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne.

Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, Mosjøen Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 05 oktober.

Onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen - seksjon for onkologi Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde poliklinikk, ACT-teamet Søknadsfrist: 05 oktober.

Overlege, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 06 oktober.

Overlege i anestesi

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege i voksenpsykiatrien

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Søknadsfrist: 07 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 07 oktober.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Åsebråten dag- og døgnenhet Søknadsfrist: 08 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege og Leger i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, onkologisk avdeling Søknadsfrist: 10 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bryst - og endokrin seksjon.

Bryst- og endokrin seksjon - Kirurgisk og ortopedisk klinikk  Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

- Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 12 oktober.

Fast overlegestilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk skadepoliklinikk Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Akuttmedisin Søknadsfrist: 14 oktober.

Overlege (barnesykdommer)ved OUS kombinert med professor II / førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken (pediatri).

Kvinne- og barneklinikken (pediatri) Søknadsfrist: 14 oktober.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Groruddalen, Allmennpoliklinikk A Søknadsfrist: 15 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag.

NAV Rådgivningstjeneste Nord-Trøndelag  Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsoverlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Gynekolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk Konsberg sykehus.

Klinikk Kongsberg sykehus, gynekologisk-fødeseksjonen Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Barneavdelingen  Søknadsfrist: 15 oktober.

Seksjonsoverlege

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Anestesi og Intensiv, Ø-hjelp  Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk (KSK).

Fast 100% stilling Søknadsfrist: 15 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Gastroenterologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlegevikar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hematologisk seksjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

2. Overlege stillinger 1. LIS stilling

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, Revmatologisk – og revmakirurgisk enhet.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykisk helse Sandnessjøen .

Psykisk helse Sandnessjøen  Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin Seksjon for spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner Fagfelt medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege - gastrokirurg

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Gastrokirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling - gastrokirurgisk seksjon Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Hjerteavdelingen Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege, spesialist i patologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon Patologi.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling - Klinikk for kirurgi - Ålesund Søknadsfrist: 19 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 21 oktober.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Medisinsk avdeling - Lungemedisin Søknadsfrist: 21 oktober.

Overleger - Kreftklinikken

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

 Søknadsfrist: 21 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Hematologiseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk klinikk avd. Lofoten  Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege i plastikkirurgi, inntil to stillinger

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern .

Avdeling for sykehuspsykiatri - Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.

Overlege Anestesi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisin Lillehammer Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege - Akuttpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Kirurgisk avd. Ringerike sykehus Søknadsfrist: 28 oktober.

OVERLEGE I ANESTESIOLOGI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Overleger

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 30 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge .

Klinikk for barn og unge  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK).

HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 31 oktober.

ØNH overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk/ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 01 november.

Avd. overlege i psykiatri minimum 50% stilling.

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, OSLO.

 Søknadsfrist: 02 november.

Overlege pediatrisk gastroenterologi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum – Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, døgnenhet .

DPS Nedre Romerike, døgnenhet  Søknadsfrist: 05 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.