Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg.

Drammen DPS døgnseksjon Thorsberg Søknadsfrist: 07 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin  Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi.

Akuttklinikken Avdeling for anestesiologi Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 07 februar.

Overlege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

100 % fast stilling, primært i vår Poliklinikk, avdeling Skien. Søknadsfrist: 08 februar.

Overlege

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

100 % fast stilling, primært i vår Poliklinikk, avdeling Skien. Søknadsfrist: 08 februar.

Fast stilling for overlege i kardiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Avdelingsoverlege/overlege i radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Voss sjukehus.

Voss sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

100% fast stilling Søknadsfrist: 09 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus - Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 10 februar.

Kommuneoverlege - 100 % fast stilling

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Engasjert kommuneoverlege som vil gjøre Tromsø til en bedre by å bo i

Fast stilling.  Tromsø kommune, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Avdeling for mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege - Hjarteavdelinga

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Barn og familieklinikken (BFK) Søknadsfrist: 12 februar.

Smittevernlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fag og foretaksutvikling.

 Søknadsfrist: 12 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege - Vikariat

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Tynset.

Gastroenterolog inntil 100 % fast Søknadsfrist: 14 februar.

Radiolog

Fast stilling.  Carlanderska, GÖTEBORG.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Haugaland A-Senter, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Narvik.

Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege i psykiatri 100 %

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS, poliklinikk .

 Søknadsfrist: 14 februar.

Bröstradiolog

Fast stilling.  Universitetssjukhuset Örebro, Röntgenkliniken mammografienheten.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad.

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad – Døgnenheten  Søknadsfrist: 14 februar.

Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad.

DPS Fredrikstad – Psykiatrisk ambulant og akutt team  Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Solli DPS, poliklinikken.

Overlege ved poliklinikken - Solli DPS Søknadsfrist: 14 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologi Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege Øre-Nese-Halssykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken Harstad.

Spesialistpoliklinikken Harstad Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege eller lege i spesialisering

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, BÆRUM POSTTERMINAL.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade.

Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade  Søknadsfrist: 16 februar.

Psykiater (overlege)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Akuttmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 16 februar.

Kommunal overlege i Skedsmo kommune, 100% stilling

Fast stilling.  Skedsmo kommune, LILLESTRØM.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Rådgivende overlege i 50 % stilling

Fast stilling.  Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE), BERGEN.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege/LIS

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 februar.

Overlege med ryggkompetanse

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

1 års vikariat ortopedisk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 20 februar.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Bergen, Thoraxseksjonen .

 Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 20 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Seksjon for voksenhabilitering Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for spiseforstyrringar.

 Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar, enhet for psykosebehandling Søknadsfrist: 21 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avhengighetsbehandling voksen.

med funksjon som medisinskfaglig rådgiver Søknadsfrist: 21 februar.

Overlegestillinger

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 23 februar.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Arbeid og Helse Vestfold.

NAV Arbeid og Helse Vestfold  Søknadsfrist: 23 februar.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Salten DPS Søknadsfrist: 23 februar.

Psykiater/Legespesialist

Fast stilling.  Stiftelsen Incognito Klinikk, OSLO.

 Søknadsfrist: 25 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Seksjon for radiologi, Radiumhospitalet Søknadsfrist: 26 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

DPS Strømme Søknadsfrist: 26 februar.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Kirurgisk ortopedisk klinikk Søknadsfrist: 28 februar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Skien.

Avdeling for nevrologi og rehabilitering Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege - Indremedisin

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Avdeling Medisin, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 29 februar.

Radiologer - Bergen, Haugesund og Stavanger

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, BERGEN.

 Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, TIP (Tidlig intervensjonspoliklinikk).

Tidlig intervensjonspoliklinikk Søknadsfrist: 29 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Seksjon for medisinsk genetikk Søknadsfrist: 06 mars.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for Gyn-, Mamma- og Urogenital patologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 06 mars.

Specialistläkare, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomssjukhuset, US, Linköping Linköping

Fast stilling.  Region Östergötland, LINKÖPING.

 Søknadsfrist: 06 mars.

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, JESSHEIM.

Avdeling rus og avhengighet - ARA Øvre Romerike Søknadsfrist: 06 mars.

Spennende fast stilling innen medisinsk biokjemi på sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

 Søknadsfrist: 07 mars.

Nevrolog til sykehus i Norge

Fast stilling.  Dignus Medical, OSLO.

Fast stilling Søknadsfrist: 07 mars.

Overlege - Palliasjon

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Overlege (palliativ medisin) – Hospice Lovisenberg, fast stilling, 63,75% Søknadsfrist: 08 mars.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Gyn/føde avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Vi søker PSYKIATER

Fast stilling.  Friskstiftelsen, MOELV.

 Søknadsfrist: 15 mars.