Overlege (fødselshjelp og kvinnesykdommer)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Gynekologisk avdeling  Søknadsfrist: 06 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk - seksjon Drammen Søknadsfrist: 07 juli.

Overleger nyfødt/barn intensiv

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger .

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 07 juli.

Overlege - Asker DPS

Fast stilling.  Vestre Viken, Asker DPS.

TIPS Asker og Bærum  Søknadsfrist: 08 juli.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 08 juli.

Overlegestilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 09 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Indremedisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege revmatologi - id.nr: 4538

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege (onkolog) vikar

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Med. avd. for kreft og lindrende behandling .

Med avd for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Spesialist i anestesiologi i 100 % stilling, eventuelt 2 x 50 %

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege - urologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling - Kristiansand Søknadsfrist: 12 juli.

Overlege i ortopedi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 13 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Enhet for akutt døgn 1  Søknadsfrist: 14 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Uro-Bryst Og Endokrinkir. Avd.  Søknadsfrist: 15 juli.

Overleger

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand/Arendal.

Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal  Søknadsfrist: 15 juli.

Overlege, hematologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Hematologiseksjon.

Medisinsk klinikk, Tønsberg Søknadsfrist: 15 juli.

Psykiater/indremedisiner/spesialist i allmennmedisin

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 16 juli.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Regionalt senter for spiseforstyrrelser .

Regionalt senter for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 16 juli.

100% Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Hamar kommune, Helse- og omsorg.

 Søknadsfrist: 18 juli.

Overlege barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Psykisk helsevern og rus.

BUP Kirkenes Søknadsfrist: 19 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser.

Behandlingsreiser - BHR adm. Søknadsfrist: 19 juli.

Overlæge eller afdelingslæge

Fast stilling.  Region Sjælland, ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6, Psykiatrisygehuset i Slagelse.

ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6, Psykiatrisygehuset i Slagelse Søknadsfrist: 20 juli.

Overlæge eller afdelingslæge

Fast stilling.  Region Sjælland, Hukommelsesklinikken Vordingborg, Psykiatrien Region Sjælland.

Hukommelsesklinikken Vordingborg, Psykiatrien Region Sjælland Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege Radiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Radiologisk avdeling.

brystdiagnostikk - Radiologisk avdeling Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 20 juli.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderpsykiatrisk poliklinikk.

Klinikk for psykisk helse og rus Søknadsfrist: 21 juli.

Overlege Aker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for anestesiolog.

Avdeling for anestesiologi Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Psykiatri/APAT.

Ambulant psykiatrisk akutt team Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege (barne- og ungdomspsykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

BUP Oslo Nord  Søknadsfrist: 24 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Ortopedisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 26 juli.

Ledig fast 100 % stilling som kommuneoverlege i Nore og Uvdal kommune snarest

Fast stilling.  Nore og Uvdal kommune, RØDBERG.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus, Kirurgisk klinikk.

Orkdal sjukehus - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Alderspsykiatrisk avdeling.

Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Enhet gynekologiske leger - Klinikk Hammerfest  Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Avgiftningsenheten, Kristiansand Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Strømme.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 09 august.

Fast stilling som overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nukleærmedisinsk Seksjon.

Radiologisk avd., Nukleærmedisinsk seksjon  Søknadsfrist: 10 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 10 august.

Lege/overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Sykelig overvekt.

Seksjon for sykelig overvekt Søknadsfrist: 10 august.

Psykiater/ overlege i poliklinikk 100% stilling

Fast stilling.  Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste.

 Søknadsfrist: 14 august.

Samhandlingslege

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk service.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Overlege/spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Førde, PSYKISK HELSEVERN / NORDFJORD PSYKIATRISENTER.

 Søknadsfrist: 16 august.

Akureyri sykehus søker leger med spesialisering i flere fag

Fast stilling.  Akureyri Hospital, Norden utenom Norge.

 Søknadsfrist: 17 august.

Avtalespesialist i øyesykdommer

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

Molde - Helse Midt-Norge RHF  Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Vikersund Kurbad AS, VIKERSUND.

 Søknadsfrist: 25 august.

Overlege i urologi

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

Kirurgiske leger - Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn - Klinikk Kirkenes  Søknadsfrist: 30 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Overleger - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon for gastromedisin .

Indremedisinsk avdeling - Seksjon for gastromedisin  Søknadsfrist: 31 august.