Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Hematologiseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk klinikk avd. Lofoten  Søknadsfrist: 23 oktober.

Rådgivende nevrolog/fysikalsk medisiner

Fast stilling.  If, Fagavdeling.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Overlege i plastikkirurgi, inntil to stillinger

Fast stilling.  Vestre Viken, Bærum sykehus.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 oktober.

Rådgivende overlege

Fast stilling.  NAV, NAV Forvaltning Styringsenhet.

 Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

KDI avd for immunologi og transfusjonsmedisin Søknadsfrist: 24 oktober.

Overlegar

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern .

Avdeling for sykehuspsykiatri - Klinikk for psykisk helsevern Søknadsfrist: 25 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken, Volda Søknadsfrist: 26 oktober.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Barneradiologisk enhet Søknadsfrist: 26 oktober.

Seksjonsleder (alt. overlege)

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for radiologi.

Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 26 oktober.

OVERLEGE I ANESTESIOLOGI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege Anestesi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Akuttmedisinsk avdeling.

Akuttmedisin Lillehammer Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege - Akuttpsykiatri

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 28 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Kirurgisk avd. Ringerike sykehus Søknadsfrist: 28 oktober.

Overleger

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 30 oktober.

Psykologspesialist, evt psykolog

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk poliklinikk - Dalane DPS, Egersund .

Psykiatrisk poliklinikk - Dalane DPS, Egersund  Søknadsfrist: 30 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge.

Psykisk helsevern for barn og unge  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK).

HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK  Søknadsfrist: 31 oktober.

ØNH overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Kirurgisk/ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus .

Drammen sykehus, Barneavdelingen  Søknadsfrist: 31 oktober.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, KIRURGISK KLINIKK. .

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Overleger i anestesiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Kristiansund.

Klinikk for kirurgi, Kristiansund Søknadsfrist: 31 oktober.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 31 oktober.

Overlege

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ruspoliklinikken.

Lovisenberg DPS, Ruspoliklinikken Søknadsfrist: 01 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kirurgisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 01 november.

Overlege - vikar

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 november.

Avd. overlege i psykiatri minimum 50% stilling.

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, OSLO.

 Søknadsfrist: 02 november.

OVERLEGE I PSYKIATRI

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 02 november.

Overlege LSR-nr. 2676

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS, Poliklinikk Personlighetspsykiatri  Søknadsfrist: 02 november.

Overlege/spesialist i radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

Overlege Psykiatri og vikariat lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Josefinesgate DPS  Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Søknadsfrist: 03 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum – Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 04 november.

Overlege pediatrisk gastroenterologi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 04 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike, døgnenhet .

DPS Nedre Romerike, døgnenhet  Søknadsfrist: 05 november.

Overlege allmennpsykiatrisk poliklinikk

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola Dps Søknadsfrist: 07 november.

Kommuneoverlege 100 %

Fast stilling.  Tromsø Kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg.

 Søknadsfrist: 08 november.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Bergen, Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS).

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 09 november.

Overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon avhengighetsbehandling voksen Søknadsfrist: 09 november.

Overlege/Psykiater

Vikariat.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk avdeling.

 Søknadsfrist: 09 november.

Rådgivende overlege

Vikariat.  NAV, NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim.

NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim Søknadsfrist: 10 november.

Radiologer - Unilabs Røntgen Majorstuen, Oslo

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Unilabs Røntgen Majorstuen.

Faste stillinger, ønskelig med med kompetanse innen CT eller mammografi Søknadsfrist: 10 november.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.

Døgnenheten ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Kongsvinger Søknadsfrist: 11 november.

Overlegestilling for spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Overlegestilling for spesialist i psykiatri .

 Søknadsfrist: 11 november.

Overlege - spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand og Arendal.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 11 november.

Overleger psykiatri

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten distriktspsykiatriske senter.

PHR - Salten DPS Søknadsfrist: 11 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 11 november.

Overlege psykiatri/psykologspesialist og psykolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS nordre Østfold.

DPS nordre Østfold Søknadsfrist: 12 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Berlevåg kommune, BERLEVÅG.

 Søknadsfrist: 12 november.

50-100% overlegestilling

Fast stilling.  Meråker Sanitetsforenings Kurbad A/S, MERÅKER.

i Meråker og i Stjørdal Søknadsfrist: 14 november.

Medisinsk overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Odda sjukehus.

 Søknadsfrist: 14 november.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 14 november.

Øyelege - snarlig tiltredelse

Vikariat.  Øyelegeklinikken AS, TRONDHEIM.

Vikariat for 100 % avtalespesialist Søknadsfrist: 15 november.

Overlege/Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

APS Nordmøre og Romsdal, Hjelset Søknadsfrist: 15 november.

Overleger

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken, Rikshospitalet.

Akuttklinikken, Rikshospitalet Søknadsfrist: 16 november.

Overlege

Fast stilling.  Jeløy Kurbad, MOSS.

100 % fast stilling Søknadsfrist: 16 november.

Seksjonsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Habilitering og rehabilitering, Gjøvik.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering SI (Ottestad/ Gjøvik)  Søknadsfrist: 16 november.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG .

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 16 november.

Overlege/spesialister - hematologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - endokrinologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - geriatri

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - akuttmedisin

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - kardiologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege/spesialister - lunge

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 17 november.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, BUP poliklinikken Molde.

BUP poliklinikken Molde Søknadsfrist: 17 november.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 18 november.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 18 november.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 18 november.

Overleger - onkologer

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kreftavdelingen, seksjon for onkologi.

Kreftavdelingen, seksjon for onkologi Søknadsfrist: 19 november.

Overlege i psykiatri-100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Sola DPS, Enhet Spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 19 november.

Overlege

Fast stilling.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 20 november.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, BUP Grorud.

BUP Grorud Søknadsfrist: 20 november.

Overlege/forsker

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken - Stab - Nyfødtscreening Søknadsfrist: 21 november.

Spesialist i fødselshjelp

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 23 november.

Onkolog

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 november.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 november.

Overlegestillinger: Nevrologi og nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Infeksjonsseksjon .

Infeksjonsseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 30 november.

Anestesilege

Fast stilling.  Aleris Helse, TROMSØ.

 Søknadsfrist: 30 november.

Overlegevikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Psykiater

Fast stilling.  Helse Fonna, Stord DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugaland DPS.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Overlege i nevrologi

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, seksjon for voksenepilepsi .

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE  Søknadsfrist: 02 desember.