Overlege, Lovisenberg DPS

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

2 overleger Søknadsfrist: 29 april.

Overlæger i kirurgi

Fast stilling.  Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland.

Søknadsfrist: 29 april.

Overlegestilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, seksjon Barn - Barne og ungdomspsykiatrisk avd. .

Søknadsfrist: 29 april.

Avdeling for hjertesykdommer søker Seksjonsleder/Overlege og Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling for hjertesykdommer.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege ID 1150

Fast stilling.  Stord kommune, STORD.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege Neonatologi

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Barne og ungdomsklinikken.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, Nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 30 april.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Molde kommune, Helsetjenesten .

Helsetjenesten Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Døgnavdeling for voksne.

Døgnenheten Lakselv Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord Søknadsfrist: 30 april.

Bærum sykehus søker radiologer med stor faglig bredde til fast stilling

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdelingen for bildediagnostikk.

Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinisk farmakologi Rikshospitalet.

Klinisk farmakologi Søknadsfrist: 01 mai.

Kommuneoverlege/fastlege i Skjåk

Fast stilling.  Skjåk kommune, SKJÅK.

Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege radiologi

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, BERGEN.

Søknadsfrist: 01 mai.

Overleger sykehjem og legevakt i Sandefjord Medisinske Senter

Fast stilling.  Sandefjord kommune, SANDEFJORD.

Søknadsfrist: 01 mai.

Anestesilege/algolog

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon BUP Porsgrunn.

Seksjon BUP Porsgrunn Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet.

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for farmakologi Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege (fast stilling)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin  Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege (fast stilling)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin  Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Nukleærmedisinsk seksjon.

Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling, Nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege - hematologi

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege / Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad.

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad – Polikliniske tjenester Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege luftambulanse/anestesiavdeling

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Anestesiavdeling.

Luftambulanse Søknadsfrist: 01 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling rus og avhengighet.

Avdeling rus og avhengighet - ARA Follo Søknadsfrist: 01 mai.

Psykiater

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, DPS Nedre Romerike.

DPS Nedre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 01 mai.

Leger - Rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Fast stilling.  Folkehelseinstituttet, OSLO.

Søknadsfrist: 02 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon lunge.

Lungesykdommer Søknadsfrist: 02 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS.

Vesterålen DPS Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Nevrosenteret.

Søknadsfrist: 03 mai.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 04 mai.

Overlege

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 05 mai.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmennpsykiatrisk pol. klin.

PHA psykiatrisk poliklinikk Øst Søknadsfrist: 05 mai.

Overlæge eller evt. Afdelingslæge i børnekardiologi

Fast stilling.  Aarhus universitet, AARHUS N.

Søknadsfrist: 08 mai.

1-3 assisterende kommuneoverleger / bydelsoverleger 

Fast stilling.  Oslo kommune, Helseetaten, OSLO.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege/spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling voksenhabilitering Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for alderspsykiatri.

Seksjon for alderspsykiatri Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Spesialistpoliklinikken Harstad.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 08 mai.

Psykiater/klinisk psykolog

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Smertepoliklinikken Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Døgnseksjon ARA Blakstad.

Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk - Mamma/endokrinkirurgi Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, MOSS.

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss Søknadsfrist: 08 mai.

Overlege Ryfylke

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Ryfylke DPS Poliklinikk.

Søknadsfrist: 09 mai.

Overlege i psykiatri 100% stilling

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Tiller DPS .

Ambulant ressursteam - Tiller DPS Søknadsfrist: 10 mai.

Barnepsykiater - Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, BUP Alta (inkl ambulant team).

BUP Alta (inkl ambulant team) Søknadsfrist: 10 mai.

Assisterende fylkeslege ved helseavdelingen

Fast stilling.  Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, OSLO.

Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for thoraxanestesi.

Avdeling for thoraxanestesi - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for hjertearytmi.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 10 mai.

Overlæge til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade

Fast stilling.  Region Hovedstaden Rigshospitalet, Norden utenom Norge.

Søknadsfrist: 12 mai.

Vikar for overlege

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUPA, seksjon ungdom N1.

Søknadsfrist: 13 mai.

Overlege Gynekologi og obstretikk

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Fødeavdeling Flekkefjord .

Fødeavdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege / psykiater

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling Søknadsfrist: 15 mai.

Aleris Kreftsenter søker onkolog

Fast stilling.  Aleris , Helse.

Heltid Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Døgnseksjon.

DPS Nedre Romerike Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, DDPS Thorsberg døgnseksjon.

DDPS Thorsberg døgnseksjon Søknadsfrist: 15 mai.

Psykiater/Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk helsevern/Psykiatrisk klinikk.

Søknadsfrist: 15 mai.

Seksjonsoverlege - Lungemedisin

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk poliklinikk i Mandal.

DPS Strømme - Psykiatrisk poliklinikk, Mandal Søknadsfrist: 15 mai.

Psykologspesialist/psykiater som leiar for Akutt Ambulant Team

Fast stilling.  Helse Bergen, STRAUME.

Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 15 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal Søknadsfrist: 15 mai.

Seniorspesialist- psykologspesialist/psykiater

Fast stilling.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Føde/gynekolog avdeling.

Føde/gynekolog avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 18 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Hematologi - Ringerike sykehus Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Ringerike sykehus - Hallingdal sjukestugu Søknadsfrist: 19 mai.

Overlege (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege/ Psykiater

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes  Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege radiologi, Mamma-radiolog

Fast stilling.  Helse Førde, Radiologisk seksjon Førde.

Søknadsfrist: 20 mai.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken, Nydalen DPS Søknadsfrist: 22 mai.

Fast stilling hel-eller deltid for spesialist i nevrologi:

Fast stilling.  Sandvika Nevrosenter, SANDVIKA.

Vi søker etter en nevrolog som ønsker å bli en del av teamet vårt! Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege i rus

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Finnmarksklinikken.

TSB eller psykiatri Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege i pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barne- og ungdomsposten.

Barne- og ungdomsposten/ Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag Søknadsfrist: 22 mai.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Plastikkirurgisk seksjon.

Kirurgisk avdeling BS Søknadsfrist: 24 mai.

Kardiolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Ringerike sykehus Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 24 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Psykiatri døgnenheter - Salten DPS Søknadsfrist: 24 mai.

Smittevernoverlege/Smittevernlege 

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Seksjon for infeksjonsmedisin.

Seksjon for infeksjonsmedisin - Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Seksjonsoverlege-geriatri

Fast stilling.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus Søknadsfrist: 25 mai.

Overlege - spesialist i kardiologi

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Flekkefjord Søknadsfrist: 30 mai.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling Arendal Søknadsfrist: 31 mai.

Radiolog med mammografikompetanse

Fast stilling.  Unilabs Norge AS, Radiologi.

til Unilabs Røntgen Majorstuen Søknadsfrist: 31 mai.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 juni.

Overlege

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, GRAVDAL.

Lofoten Distriktspsykiatriske senter Søknadsfrist: 02 juni.

Overlege

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Infeksjonsmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 26 juni.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.