Overlege i patologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Nedre Romerike Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, ØNH-avdelingen.

ØNH-avdelingen Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege - ortopedi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 19 desember.

Overlege onkologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Avdeling for kreft og lindrende behandling .

Avdeling for kreft og lindrende behandling  Søknadsfrist: 20 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Brystdiagnostisk Senter, Kristiansand  Søknadsfrist: 21 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Molde døgnseksjon Søknadsfrist: 22 desember.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling  Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 desember.

Gastrokirurg/generell kirurg

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege, B-greinstilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 27 desember.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for patologi, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 27 desember.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset  Søknadsfrist: 30 desember.

Overlege, eventuelt Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Medisinsk mikrobiologi - Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

DPS Nedre Romerike, Enhet for tidlig intervensjon og rehabilitering Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege i lungemedisin

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lungeseksjonen.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege radiologi Bodø

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 31 desember.

Overlege/psykiater

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde behandlingssenter.

Molde behandlingssenter Søknadsfrist: 31 desember.

Smittevernoverlege/Smittevernlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Nordlandssykehuset HF  Søknadsfrist: 31 desember.

Volvat Fredrikstad søker flere legespesialister

Fast stilling.  Volvat Medisinske Senter AS, Fredrikstad .

 Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Lungeavdelingen Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Vestre Viken, Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus - medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund poliklinikk Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege / Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Divisjon habilitering og rehabilitering Granheim Lungesykehus  Søknadsfrist: 03 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

ABUP poliklinikk, Lister  Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klnikk for diagnostikk.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Volda Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege/spesialist i nevrologi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien.

BUP Skien  Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

Overlege

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 05 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, Revmatologisk Avdeling.

 Søknadsfrist: 05 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Josefinesgate DPS, Gruppeenheten Søknadsfrist: 07 januar.

Psykiater/psykiater med plan for dobbel spesialitet rus og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Kirkens bymisjon, A-Senteret.

 Søknadsfrist: 07 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling,
BUP Søndre Nordstrand - Klinikk psykisk helse og avhengighet  Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

BUP Søndre Nordstrand og TIPS UNG Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for gastro- og barnekirugi, Seksjon Ullevål Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Seksjon for medisinsk genetikk .

Medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 11 januar.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Seksjon for vaksenhabilitering, Molde sjukehus Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege/Psykiater

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Ambulant akutteam Haldenklinikken.

Distriktspsykiatrisk Senter Halden-Sarpsborg - Ambulant akutteam Haldenklinikken Søknadsfrist: 16 januar.

Senior Consultant (full time position)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 16 januar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 januar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Beitostølen Helsesportsenter, BEITOSTØLEN.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 18 januar.

Overlege Radiologi

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 19 januar.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne og barneklinikken.

Kvinne og barneklinikken. Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering-barn Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) .

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)  Søknadsfrist: 25 januar.

Overlegestilling kombinert med Professor II/førsteamanuensis

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

DPS Strømme døgnenhet, Kristiansand  Søknadsfrist: 25 januar.

Overlege, spesialist i psykiatri

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk for psykosomatisk medisin.

Klinikk for psykosomatisk medisin, Seksjon for konsultasjonspsykiatri  Søknadsfrist: 27 januar.

Urolog

Fast stilling.  Vestre Viken, Ringerike sykehus .

Ringerike sykehus  Søknadsfrist: 27 januar.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege (seksjonsoverlege)

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger  Søknadsfrist: 30 januar.

Øya helsehus, overlege/lege

Fast stilling.  Trondheim kommune, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Consultant Psychiatrists

Fast stilling.  NHS Grampian, North East Scotland.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Overlege barnekreft og blodsykdommer

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Barnemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 31 januar.

ØYELEGE

Fast stilling.  Blepharo Øyeklinikk, SANDNES.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Kommuneoverlege 100 % fast st.

Fast stilling.  Gjøvik Kommune, GJØVIK.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Senior Consultant / Adjunct Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo .

Division of Cancer, Surgery and Transplantation and University of Oslo Søknadsfrist: 31 januar.

Spesialist med driftsavtale, psykiatri

Fast stilling.  Helse Midt-Norge RHF, MOLDE.

100 % hjemmel i Molde  Søknadsfrist: 31 januar.

Overleger

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter i Mosjøen.

Helgelandssykehuset Mosjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Søknadsfrist: 01 februar.

OVERLEGE

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 februar.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Salten DPS .

Salten distriktspsykiatriske senter  Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege i plastikkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar.

Kirurgisk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 03 februar.

Overlege pediatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 03 februar.

Senior Consultant / Adjunct Professor/Associate Professor

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Department of Obstetrics and Gynecology / Institute of Clinical Medicine, University of Oslo  Søknadsfrist: 10 februar.

Overlege i gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling er det ledig en fast overlegestilling i gastroenterologi i 100 % stilling Søknadsfrist: 15 februar.

Overlege, karkirurgi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Overlege - Gastroenterologi

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Seksjon for gastromedisin, indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 01 mars.