Overlege ved øyeavdelingen

Fast stilling.  Betanien Hospital, SKIEN.

Søknadsfrist: 26 juli.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kvinneklinikken .

Kvinneklinikken SØ Søknadsfrist: 30 juli.

Overlege - hematolog

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, GRÅLUM.

klinikk for medisin Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Søknadsfrist: 31 juli.

Vi søker radiolog til fast stilling 

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 juli.

Vikariat Overlege post C

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Post C.

Søknadsfrist: 31 juli.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING Søknadsfrist: 31 juli.

Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 01 august.

Overlege, spesialist i patologi

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Diagnostisk klinikk, Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 01 august.

Psykiater 

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Østfold/ Kalnes.

DPS Akutt  Søknadsfrist: 01 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk akuttseksjon.

Akuttkirurgi Søknadsfrist: 01 august.

Overlege i generell indremedisin/akuttmedisin

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Søknadsfrist: 01 august.

Vi søker nå Gynekolog i 80 -100%-stilling

Fast stilling.  IVF-Klinikken Oslo AS, OSLO.

Søknadsfrist: 02 august.

Stilling som kommuneoverlege

Fast stilling.  Vanylven kommune, FISKÅBYGD.

Søknadsfrist: 05 august.

Overlege i klinisk farmakologi/fungerende enhetsleder

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon klinisk farmakologi Ullevål.

Avdeling for farmakologi, Seksjon klinisk farmakologi Ullevål, Medisinskfaglig enhet Søknadsfrist: 07 august.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdeling Sandnessjøen.

Røntgenavdeling Sandnessjøen Søknadsfrist: 07 august.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Hammerfest - DPS Vest-Finnmark Søknadsfrist: 11 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, NØTTERØY.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS  Søknadsfrist: 12 august.

Overleger

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Øyeseksjonen.

Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Urologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Sola DPS.

Søknadsfrist: 14 august.

Overlege Follo DPS

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, TIRE.

TIRE Søknadsfrist: 14 august.

Overlege i hematologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling .

Divisjon Gjøvik Søknadsfrist: 14 august.

Overlege, øyefaget - Øye seksjon

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA).

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering .

Liaisonpsykiater Søknadsfrist: 14 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avdeling.

Ortopedisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 14 august.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, KONGSVINGER.

Indremedisin - Kongsvinger Søknadsfrist: 15 august.

Overlege 

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest .

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Thoraxkirurgisk avdeling .

Thoraxkirurgisk avdeling - Hjerte-, lunge- og karklinikken Søknadsfrist: 15 august.

Overlege

Vikariat.  Helse Førde, Barneavdeling .

Medisinsk klinikk/Barneavdeling Søknadsfrist: 15 august.

Overlege, mammaradiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar Søknadsfrist: 22 august.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 23 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin  Søknadsfrist: 23 august.

Overlege

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling - Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 27 august.

To overleger - Gynekologer 

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

Klinikk for barn, unge og Kvinner - Helse Møre og Romsdal  Søknadsfrist: 27 august.

Vikar for overlege

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk Overvåkning.

Medisinsk overvåkning Søknadsfrist: 27 august.

Anestesilege til redningshelikoptertjeneste

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, BREKSTAD.

Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin Søknadsfrist: 28 august.

Spesialist i gastrokirurgi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 29 august.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Kirurgisk klinikk, Gastro - Sykehuset i Vestfold HF Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatri.

Medisinsk klinikk - Pediatriseksjon Søknadsfrist: 31 august.

Overlege gynekologisk onkologi 

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gynekologisk onkologisk seksjon.

Kvinneklinikken Tromsø Søknadsfrist: 31 august.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon B.

Alderspsykiatrisk seksjon B, Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Overlege/spesialist i lungesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Søknadsfrist: 01 september.

Overlege

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Søknadsfrist: 01 september.

Overlegestilling - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Ambulant akutteam Mo i Rana Søknadsfrist: 04 september.

Overlege

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling .

Medisinsk avdeling Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 10 september.

Avdelingsoverlege

Fast stilling.  Betanien Hospital, Revmatologisk avdeling.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 13 september.

Overlege - spennende kombinasjonsstilling 

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Seksjon for voksenhabilitering .

Samarbeid mellom DPS Solvang og Seksjon for voksenhabilitering  Søknadsfrist: 14 september.

Overlege/spesialist

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, ARENDAL.

Sørlandet sykehus Søknadsfrist: 15 september.

Overlegar/ spesialistar i psykiatri - Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Fast stilling.  Helse Førde, NORDFJORDEID.

Søknadsfrist: 18 september.

Overlege

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, HAMMERFEST.

Enhet gynekologiske leger Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling .

Nevrologi Søknadsfrist: 01 oktober.

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk avdeling.

Hbev. stab. nevro. Søknadsfrist: 01 oktober.