Vikariat for Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 oktober.

LIS - generell kirurgi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Senter for psykisk helse Sør-Troms; Harstad  Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken i Ålesund Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 02 november.

LIS - Indremedisin

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 02 november.

LIS - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 03 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Fordypningsstilling i palliasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 04 november.

LIS fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen.

Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 04 november.

LIS - Radiologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinne/barn klinikk.

Kbarn stab barn  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Onkologi.

Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

1 års vikariat, i tillegg mulighet for ytterligere 2 vikariater. Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

 Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

6 mnd vikariat Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Medisinsk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 09 november.

ØYE. Lege i spesialisering. Vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer.

klinikk for øre-nese-hals, kjeve-og øyesykdommer  Søknadsfrist: 09 november.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

Direktoratet for arbeidstilsynet Søknadsfrist: 09 november.

LIS - Radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk, Radiologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres Søknadsfrist: 11 november.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Psykiatrisk sykehusavdeling Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

Vikariat 6 månader Søknadsfrist: 12 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, ERDAL.

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 14 november.

LIS - Psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sunnmøre, Avdeling for sykeshuspsykiatri og alderspsykiatri Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Josefinesgate DPS, Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger, Mosjøen.

Medisinske leger, Mosjøen Søknadsfrist: 16 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Enhet BUP Nordstrand.

BUPA, BUP Oslo Syd, enhet Nordstrand Søknadsfrist: 17 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Barn og unges psykiske helsevern, ABUP Søknadsfrist: 18 november.

LIS - Psykiatri

Midlertidig.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 18 november.

Lege i spesialsering

Vikariat.  Vestre Viken, DDPS poliklinikken .

DDPS poliklinikken Søknadsfrist: 18 november.

Assistentlege/Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Ålesund behandlingssenter Søknadsfrist: 19 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 23 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 24 november.

LIS i revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for Revmatologi Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger.

Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter .

 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

LSR-nr. 5343, 9782, 8792 og 12172 - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 31 desember.