Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Mosjøen .

Røntgenavdelingen Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

Gastroenterolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger Mosjøen.

Medisinske leger Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen .

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen  Søknadsfrist: 29 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

 Søknadsfrist: 29 mars.

LIS, indremedisin

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Avdeling Medisin, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Avdeling for kirurgiske leger Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) - Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 31 mars.

LIS vikariat anestesiologi

Vikariat.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 01 april.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 01 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 03 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP Poliklinikken Molde Søknadsfrist: 05 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen sykehus.

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, Øyeavdeling Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for blodsykdommer Søknadsfrist: 06 april.

Lege i spesialisering (psykiatri)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon .

Regional sikkerhetsseksjon  Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, DPS Kongsvinger - poliklinikk  Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Kristiansund Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, MOLDE SJUKEHUS .

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk Helse- og Rusklinikken.

Phr klinikkledelse  Søknadsfrist: 07 april.

Ferievikarar for LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 09 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 09 april.

LIS-legestilling ledig

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ved ØNH avdelingen Søknadsfrist: 10 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Nevrologi Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Psykisk helsevern.

- Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 12 april.

Lege i spesialisering - Onkologi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Onkologi.

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad Søknadsfrist: 13 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken, Sykehuset Levanger.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.

Ledige vikariater for leger med spesialisering i revmatologi

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 15 april.

Lege i spesialisering, 1 års vikariat innan medisinsk biokjemi

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 15 april.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Borgestadklinikken Blå Kors sør BA, SKIEN.

 Søknadsfrist: 17 april.

Ledige stillinger som overleger og lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 19 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 april.

Lege i grenspes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger  Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Radiologi Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 28 april.

Legar i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger Søknadsfrist: 28 april.

Konstituert overlege og LIS

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 05 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

Vikariat Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Nevrologisk poliklinikk, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

 Søknadsfrist: 15 mai.