Lege i spesialisering - Spesialavdeling for voksne

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 29 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psyk. avd. Blakstad.

Psyk. avd. Blakstad Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for LIS lege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

2. gangs utlysning: LIS radiologi

Vikariat.  Helse Førde, Radiologisk avdeling/Radiologisk seksjon FSS.

Radiologisk avdeling/Radiologisk seksjon FSS Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren - Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering psykiatri (LIS) - Ryfylke DPS Randaberg

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, RANDABERG.

Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i Spesialisering vikariat

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Med medisinske leger lofoten Søknadsfrist: 03 juli.

Vikariat B-gren gastrokirurgi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastro Legetjeneste  Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering - Kløver 1

Fast stilling.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk stab  Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Medisinsk stab  Søknadsfrist: 04 juli.

Lege i spesialisering - Barne og ungdomsklinikken

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Hamar Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering, Barneseksjonen

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering - alderspsykiatri

Vikariat.  NKS Olaviken, ERDAL.

Søknadsfrist: 06 juli.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin og vikariat

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Søknadsfrist: 06 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling, Kristiansand.

Senter for kreftbehandling, Kristiansand Søknadsfrist: 07 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Avdeling Narvik.

Medisinsk Avdeling Narvik Søknadsfrist: 08 juli.

Lege i spesialisering i urologi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering generell kirurgi - Kirurgisk avdeling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Mikrobiologisk avdeling .

Medisinsk mikrobiologi - Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologisk avdeling  Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, HARSTAD.

Søknadsfrist: 10 juli.

Vikariat for LIS-lege - MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS

Vikariat.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 17 juli.

Lege i spesialisering, rotasjon

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 18 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll Søknadsfrist: 19 juli.

LIS-lege - Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord

Vikariat.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 24 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 24 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Akuttpsykiatrisk avdeling .

Psykisk helse- og rusklinikk, Akuttpsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 24 juli.

Lege i spesialisering i Gastroenterologi - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Generell indremedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Helgelandssykehuset Mosjøen.

Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering, psykiatri - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 14 august.

LIS vikariat, barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Leger, spesialisering i indremedisin 

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.