Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Psykisk helsevern.

Divisjon psykisk helsevern Søknadsfrist: 24 oktober.

LIS 5 års utdanningsstilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv.

 Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, UNN Tromsø.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering, B-grenstilling

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk, seksjon for karkirurgi  Søknadsfrist: 27 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Modum bad, Avd. for angstlidelser.

 Søknadsfrist: 27 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Klinikk for Medisinsk diagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 28 oktober.

LIS - generell kirurgi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 30 oktober.

Vikariat for Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Senter for psykisk helse Sør-Troms; Harstad  Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken i Ålesund Søknadsfrist: 01 november.

LIS - Indremedisin

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal  Søknadsfrist: 02 november.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 03 november.

LIS - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 03 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand  Søknadsfrist: 04 november.

Fordypningsstilling i palliasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken .

Kreftklinikken  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk Serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 04 november.

LIS fastlege

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen.

Kreftklinikken, Prosjekt Orkdalsmodellen  Søknadsfrist: 04 november.

LIS - Radiologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

LIS - Radiologi

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Ålesund sjukehus.

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, seksjon Ålesund Søknadsfrist: 05 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, Onkologi.

Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinne/barn klinikk.

Kbarn stab barn  Søknadsfrist: 05 november.

Lege i spesialisering radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

1 års vikariat, i tillegg mulighet for ytterligere 2 vikariater. Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, BRYNE.

 Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

6 mnd vikariat Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 09 november.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for geriatri Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Avdeling for endokrinologi Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering - rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

Medisinsk klinikk, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk, Radiologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 november.

LIS - Radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Psykiatrisk sykehusavdeling Søknadsfrist: 11 november.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres Søknadsfrist: 11 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus .

Vikariat 6 månader Søknadsfrist: 12 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, ERDAL.

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 14 november.

LIS - Psykiatri

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Sunnmøre, Avdeling for sykeshuspsykiatri og alderspsykiatri Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

 Søknadsfrist: 15 november.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 16 november.

Lege i spesialsering

Vikariat.  Vestre Viken, DDPS poliklinikken .

DDPS poliklinikken Søknadsfrist: 18 november.

LIS - Psykiatri

Midlertidig.  Vestre Viken, Ringerike DPS.

Ringerike DPS Søknadsfrist: 18 november.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 31 desember.