Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, OSLO.

Nic Waals Innstitutt Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Barne og ungdomsavdelinga.

Barne og ungdomsavdelinga - Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering- 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 27 september.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo kommune velferdsetaten, Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger .

Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for ØNH.

Avdeling for ØNH - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Voksen psykiatrisk avdeling Vinderen Søknadsfrist: 30 september.

Et års vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Lege i spesialisering til 17.10.2016 Søknadsfrist: 30 september.

LIS i nevrologi, fast stilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

Nevrologi/slag seksjon Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjertemedisinsk avdeling.

Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering - 100% fast

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk .

Avdeling for bildediagnostikk, Ringerike Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 01 oktober.

LIS i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling - Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Mo i Rana.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 02 oktober.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon.

Tromsø/Narvik Søknadsfrist: 03 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling Søknadsfrist: 09 oktober.

Lege i spesialisering, LIS i 100 % stilling

Fast stilling.  Manifestsenteret, RØYKEN.

Rus og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 10 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Søknadsfrist: 18 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.