Leger i spesialisering i øyesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Seksjon for øyesykdommer.

NKØØ, Seksjon for øyesykdommer Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avd. for Radiologi.

Avdeling for Radiologi Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 28 august.

LiS - stilling patologi - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 30 august.

Årsvikariat for lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Bergensklinikkene, Enhet for rusmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Faste og vikariater - Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BUP Madla.

BUP Madla  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostikk Klinikk.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering fast og vikariat

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken (BFK).

- Barne- og ungdomspsykiatri, Helse Nord-Trøndelag HF  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

- fastlege i overvektspoliklinikk Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - BUP poliklinikk - Molde sjukehus Søknadsfrist: 05 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering - Vikariat - Øye

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdelingen på SUS.

 Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 06 september.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mosjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen Søknadsfrist: 06 september.

Faste stillingar for LIS og fleire vikariat ledige

Fast stilling.  Helse Bergen, Augeavdelinga.

 Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Ortopedisk.

Ortopedisk avdeling, Arendal  Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering, vikariat, voksenpsykiatri

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Psykisk helse- og rusklinikken .

Psykisk helse- og rusklinikken  Søknadsfrist: 09 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Arbeidsmedisin.

Seksjon for arbeidsmedisin  Søknadsfrist: 14 september.

Ledig stilling som LIS ved anestesiavdelingen - 2 faste og 2 årsvikariater

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

 Søknadsfrist: 15 september.

LIS vikariat nevrologi

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING / NEVROLOGISK POLIKLINIKK.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Indremedisin Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP).

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP) Søknadsfrist: 20 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Søknadsfrist: 22 september.

Lis lege medisinsk genetikk - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk genetikk .

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi .

Immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering, BUP

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

Fast stilling og vikariat Søknadsfrist: 30 september.