Lege i spesialisering - ettårs vikariat i fast utdanningsstilling

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS, gruppepoliklinikk.

Søknadsfrist: 29 april.

LIS, anestesiologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon Intensiv, anestesi Haugesund.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering generell kirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering generell kirurgi

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon for psykiatri , utviklingshemning/autisme .

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering (LIS), rus- og avhengigheitsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Revmatologisk avdeling.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering, B-greinstilling i Infeksjonsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 01 mai.

LIS, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering, fast stilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Kar og generell kirurgisk seksjon.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering, fast stilling

Fast stilling.  Helse Fonna, Kar og generell kirurgisk seksjon.

Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering - BUP Sandnes

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SANDNES.

Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i spesialisering, 2 vikariater

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Søknadsfrist: 02 mai.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling.

Kongsberg sykehus Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering, B-grein nyresjukdommar

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  Vestre Viken, Drammen DPS.

Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP).

Døgnenheten for voksne, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)  Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Fast stilling Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Revmatologisk avdeling .

Revmatologisk avdeling - Kongsvinger Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i spesialisering, hematologi, fast stilling 100%

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for blod og kreftsykdommer.

Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering i onkologi. Fast stilling og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Søknadsfrist: 09 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Radiologisk seksjon.

Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, BUPA Ringerike BUP.

BUPA Ringerike BUP Søknadsfrist: 10 mai.

Vikariat for lege i spesialisering, revmatologi 

Vikariat.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

Søknadsfrist: 14 mai.

Lege i spesialisering (LIS) med fordypning i en periode

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin .

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering - BUP Sentrum

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for mikrobiologi .

Avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MO I RANA.

Medisinske leger Mo i Rana Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Post C - Sola DPS.

Søknadsfrist: 22 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse.

Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

100 % fast med snarlig tiltredelse Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 juni.