Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Søknadsfrist: 28 mai.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, STORD.

Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter.

Døgnavdeling for voksne - Mo i Rana  Søknadsfrist: 29 mai.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Søknadsfrist: 31 mai.

Ass- / LIS-lege

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Revmatologisk avdeling.

Hode og bevegelsesklinikken Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 31 mai.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Bildediagnostisk avdeling.

Faste stillinger og vikariater - Radiologisk enhet Bodø Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i speisalisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kontorstad Molde Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering (vikariat)

Vikariat.  Vestre Viken, KONGSBERG.

BUPA Kongsberg BUP Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, LILLEHAMMER.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer, Poliklinikk Lillehammer Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering, vikariat, onkologi 100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 03 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for klinisk farmakologi US.

Avdeling for farmakologi, Seksjon for klinisk farmakologi US, medisinskfaglig enhet Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, KIROT avd. bløtdelskirurgi Bodø .

KIROT avd. bløtdelskirurgi - Bodø Søknadsfrist: 05 juni.

Lege i spesialisering - fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 09 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, ASKER.

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP) - Asker DPS Søknadsfrist: 10 juni.

Lege i spesialisering gynekologi - Vikariat - Kirurgiske leger Mo i Rana

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk område.

Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, NORDBYHAGEN.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Avdeling Medisin.

Avdeling Medisin Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Volda Søknadsfrist: 12 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, OSLO.

Voksenpsykiatri - Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 12 juni.

LiS / Ass. lege - 1 års vikariat

Vikariat.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 13 juni.

Lege i spesialisering innen mikrobiologi

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for laboratoriemedisin.

Avdeling for laboratoriemedisin Søknadsfrist: 13 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

BUP Hinna Søknadsfrist: 13 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Gyn- /Fødeavdelingen.

Gyn- /Fødeavdelingen - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjon.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Tverrfaglig laboratoriemedisin Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 20 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 20 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Divisjon Psykisk Helsevern - Orkdal DPS Søknadsfrist: 26 juni.

Fast stilling for LIS lege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

Søknadsfrist: 30 juni.