Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- barnedivisjonen .

LSR nr. 12047/13612 og LSR nr. 4204-9 Søknadsfrist: 18 april.

Vikariat for Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 13070-80 / 12993-77 Søknadsfrist: 20 april.

Lege i spesialisering, vikariat gren

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Medisinsk divisjon.

LIS B-gren, vikariat Søknadsfrist: 20 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 20 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk - Trondheim og Orkdal.

Kirurgisk klinikk - Trondheim og Orkdal Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

rotasjon Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering, LSR-nr. 8801

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 21 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, divisjon Lillehammer.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, Lillehammer  Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykeh HF, Avdeling for fordøyelsessykdommer.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Seksjon for radiologi og nukleærmedisin.

Radiologi Haugesund Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Ungdomsseksjonen psykisk helse .

Ungdomsseksjonen psykisk helse Søknadsfrist: 22 april.

Lege i spesialisering innan auge-faget, vikariat

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering - Enhet medisinske leger

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, medisinsk avdeling .

Kirkenes - medisinsk avdeling Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Indremedisinsk avdeling.

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Psykisk helse og rusbehandling.

Psykiatrisk Fylkesavdeling  Søknadsfrist: 23 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for gyn-, uro- og mammapatologi.

KDI medfaglig enhet for gyn- og mammapat Søknadsfrist: 25 april.

LIS-lege, LSR-nr. 5491 og 7997

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 25 april.

Lege

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

(grenspesialisering i geriatri) Søknadsfrist: 25 april.

Lege

Fast stilling.  Akershus universitetssykeh HF, Medisin .

grenspesialisering i geriatri Søknadsfrist: 25 april.

LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Helse Førde, Psykisk Helsevern.

 Søknadsfrist: 26 april.

Leger i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling Søknadsfrist: 27 april.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

6 måneder vikariat med mulighet for forlengelse  Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne-og barneklinikken.

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering, revmatologi Id.nr: 12385

Vikariat.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 27 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Josefinesgate DPS.

Josefinesgate DPS Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 4444 Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk klinikk, Vaktlegeenheten Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS  Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Senter for psykisk helse Nord-Troms.

Senter for psykisk helse Nord-Troms Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin .

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21076 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i Spesialisering, 5 år

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

LSR nr. 21077 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet.

Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet, Ullevål eller Radiumhospitalet Søknadsfrist: 02 mai.

Lege i spesialisering LSR-nr. 8773

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering, fordypning

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

 Søknadsfrist: 07 mai.

Lege i spesialisering, LSR-nr. 5338

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

 Søknadsfrist: 09 mai.

B-grein stilling i Infeksjonsmedisin, LSR-nr. 5220

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

B-grein Hematologi, LSR-nr. 12992

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i spesialisering Psykiatri, 14 stillingar

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 11 mai.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

 Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

B-gren fordøyelsessykdommer  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 13 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Volda sjukehus, DPS Søre Sunnmøre døgnsseksjon Søknadsfrist: 13 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykeh HF, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 14 mai.

Lege i spesialisering x 3

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i grenspesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Hjertemedisinsk avdeling Søknadsfrist: 16 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 20 mai.

LIS nevrologi (vikariat)

Vikariat.  Helse Førde, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, vikariat i 1 år Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi Søknadsfrist: 31 mai.