Lege i spesialisering, revmatologi

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 30 januar.

LIS-lege ved Betanien DPS

Fast stilling.  Stiftelsen Betanien, Betanien DPS.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 31 januar.

LiS innan psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Revmatologisk avdeling .

ved Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 31 januar.

LiS B-gren i geriatri (2 år)

Midlertidig.  Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk klinikk .

 Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon Søknadsfrist: 31 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund behandlingssenter.

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Søknadsfrist: 01 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 01 februar.

Lege i spesialisering (Radiologi)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon Søknadsfrist: 02 februar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, BUP Notodden.

BUP Notodden  Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

Barne- og ungdomsavdelingen Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering.

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering  Søknadsfrist: 08 februar.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

 Søknadsfrist: 08 februar.

LIS - ortopedi

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Volda sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Volda sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft,-kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Kreft,-kirurgi- og transplantasjonsklinikken Søknadsfrist: 08 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikk, Molde sjukehus Søknadsfrist: 09 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinkk.

Diagnostisk klinkk, Røntgenavd. Søknadsfrist: 09 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 09 februar.

LIS vikariat i 6mnd

Vikariat.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering/Overlege

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS .

 Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Volda sjukehus.

DPS Søre Sunnmøre poliklinikk Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i Spesialisering B - gren

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 13 februar.

Lege i spesialisering - Nevrologi

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevrologi.

Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering - Generell kirurgi

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

1 års vikariat Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, seksjon Molde Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering innanfor nevrologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevroklinikken.

Nevroklinikken Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Døgnaveling for voksne Mo i Rana .

Døgnaveling for voksne Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Seksjon for immunologi og infeksjonsmedisin  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 15 februar.

To ledige LiS stillinger

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

En 5-års stilling og et vikariat Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgiske leger Mo i Rana .

Sommervikariater 3 måneder Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 15 februar.

LIS - medisinsk mikrobiologi

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon for bakteriologi Søknadsfrist: 15 februar.

Sakkyndig lege (ortoped)

Fast stilling.  Pasientskadenemnda, OSLO.

Ledig fast stilling (20-40 %) Søknadsfrist: 16 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk helse og avhengighet.

Psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS, Psykiatrisk poliklinikk Ryen Søknadsfrist: 16 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk serviceklinikk, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Barneavdelingen Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk, Hamar  Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Radiologisk avdeling, Kristiansand  Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 17 februar.

Lege i spesialisering - Medisinsk diagnostikk

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Drammen sykehus.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen  Søknadsfrist: 20 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Vestre Viken, Bærum DPS.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Bærum DPS Søknadsfrist: 22 februar.

Lege, i spesialisthelsetjenesten 100% stilling i Alta, Finnmark

Fast stilling.  Opptreningssenteret i Finnmark, ALTA.

 Søknadsfrist: 22 februar.

Lege i spesialisering B-gren fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 februar.

Lege i spesialisering B-gren endokrinologi

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 23 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand .

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 24 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger.

Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten Søknadsfrist: 24 februar.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 24 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sjukehus .

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 01 mars.

LIS-lege vikariat 100 %

Vikariat.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 01 mars.

LIS-lege i anestesi

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

4-års stilling Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

BUP poliklinikken, Volda Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Avd. for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 mars.

Fremtidsrettet DERMATOLOG

Fast stilling.  ScreenCancer AS, SOLA.

med interesse for føflekk-/hudkreft Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger.

Akuttmedisinsk avdeling, Anestesi Søknadsfrist: 03 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger.

Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 03 mars.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 17 mars.