Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken Volda.

Kvinneklinikken Volda Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for bildediagnostikk .

Radiologi Søknadsfrist: 10 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 11 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Ortopedisk avdeling Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

øyeseksjonen Søknadsfrist: 12 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nevroklinikken.

Nevrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering, nevrologi

Vikariat.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Vikariat for LIS-lege

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS.

 Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi .

Avdeling for medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 14 februar.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 14 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Døgnavdeling for voksne Mo i Rana Søknadsfrist: 14 februar.

Fast stilling for lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 15 februar.

LIS i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk divisjon

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 16 februar.

LIS - Vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa.

 Søknadsfrist: 18 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Grenspesialisering urologi Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 21 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk Avdeling Narvik.

Medisinsk avdeling Narvik Søknadsfrist: 24 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Gastrokirurgisk avdeling Søknadsfrist: 25 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang, Kristiansand .

DPS Solvang samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune Søknadsfrist: 26 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering og rehabilitering.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 27 februar.

Lege i spesialisering, barn

Vikariat.  Helse Fonna, Barne Seksjon.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdelingen .

Ved Medisinsk avdelingen er det ledig fire 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, for leger i spesialisering i indremedisin. Tiltredelse etter avtale.  Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering, psykiatri

Vikariat.  Helse Fonna, HAUGESUND.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for nevrologi og rehabilitering .

avdeling for nevrologi og rehabilitering Søknadsfrist: 28 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Kirurgisk avdeling - Sandnessjøen.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 28 februar.

Medisinsk gastroenterologi

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

Ved Medisinsk avdeling er det ledig tre faste 100 % overlegestillinger i gastroenterologi.  Søknadsfrist: 29 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, FLEKKE.

Lege i spesialisering, fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering (LIS), rus- og avhengigheitsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

 Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Bildediagnostisk avdeling, nukleærmedisinsk seksjon Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 01 mars.

Lege i spesialisering, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, STORD.

 Søknadsfrist: 06 mars.

LIS-stilling og 1 vikariat

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin har ledig 1 fast LIS-stilling og 1 vikariat Søknadsfrist: 06 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 09 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS).

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 31 mars.