Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern - Avdeling DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 03 juli.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling og ett vikariat Søknadsfrist: 05 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken  Søknadsfrist: 07 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

BUP Haugesund Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Helgelandssykehuset Mo i Rana.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Fysikalsk rehabiliseringsmedisin - Sandnessjøen Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kvinne- og barnedivisjonen.

 Søknadsfrist: 10 juli.

Vikar for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.

 Søknadsfrist: 12 juli.

Lis-lege med 50% fordypning

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Anestesi  Søknadsfrist: 12 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Rikshospitalet Søknadsfrist: 14 juli.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Røntgenavdelingen.

Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 15 juli.

Ved revmatologisk avdeling er det ledig ett vikariat i LIS-stilling i 12 måneder med snarlig tiltredelse

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Urologisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering (klinisk farmakologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi  Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Medisinsk avdeling.

Klinikk for medisin Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Medisinsk avdeling.

KLINIKK FOR MEDISIN Søknadsfrist: 19 juli.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Hamar/Moelv spesialistsenter.

Urologisk seksjon, Hamar/Moelv spesialistsenter Søknadsfrist: 21 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Rus og avhengighetsmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Rikshospitalet.

 Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for kirurgi.

Klinikk for kirurgi Søknadsfrist: 02 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Nevrologi.

Legegruppe nevrologi Søknadsfrist: 06 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 23 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.