Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon Leger.

Røntgen Ålesund Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Gastroenterologi - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering i Generell indremedisin - Medisinsk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 31 juli.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling Nord .

Avdeling Nord - Storslett - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Helgelandssykehuset Mosjøen.

Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, ORKANGER.

Orkdal DPS Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering(LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering .

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering  Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi - Leger Søknadsfrist: 13 august.

Lege i spesialisering, psykiatri - Seksjon for spesialisert behandling Valen

Vikariat.  Helse Fonna, VALEN.

Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, KARASJOK.

ved SANKS, UPA Karasjok Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Avdeling VOP.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Avdeling barn og unges psykiske helsevern .

ABUP Søknadsfrist: 15 august.

Allmennlege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Anestesiavdelingen.

Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering, fast B-gren

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdelingen for blodsykdommer .

Blodsykdommer leger  Søknadsfrist: 15 august.

LIS vikariat, barne- og ungdomspsykiatri - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 21 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Søknadsfrist: 21 august.

Leger, spesialisering i indremedisin 

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon for klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 01 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk - Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 02 september.

Vikar for lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering B-gren

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Lungemedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, NAMSOS.

Vaktlegeenheten Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 12 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.