Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

Psykiatri - Divisjon psykisk helsevern  Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering i Fysikalsk medisin og ReHabilitering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes .

Klinikk Kirkenes, Avdeling for rehabilitering Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering - Seksjon poliklinikk Molde .

Nevrologisk avdeling - Klinikk for rehabilitering - Seksjon poliklinikk Molde  Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, klinikk for thoraxkirurgi .

Klinikk for thoraxkirurgi Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Skien.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 26 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sjukehus.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 28 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 mai.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 31 mai.

LiS, Utdanning for allmennpraktiker

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

KLINIKK FOR ØRE-NESE-HALS, KJEVE-OG ØYESYKDOMMER Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre,- nese og halsavdelingen, Utdanningsseksjonen  Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsklinikken.

 Søknadsfrist: 31 mai.

L.I.S, indremedisin

Midlertidig.  Helse Fonna, Stord sjukehus.

Stord sjukehus Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i spesialisering (B-gren)

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kar/thoraxkirurgisk avdeling.

Kar/thoraxkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana  Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Midlertidig.  Fürst Medisinsk Laboratorium, Fürst Medisinsk Laboratorium.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering - fast

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering B-gren geriatri

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri  Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling - Kongsvinger  Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Divisjon Medisinsk service Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd barne-og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for patologi.

Avdeling for patologi, Kristiansand Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Klinikk for kirurgi, Avdeling for ØNH Søknadsfrist: 02 juni.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Augeavdelinga - Klinikk for kirurgi Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 02 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos .

Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Seksjon nevrologi/slag, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

LIS, anestesiologi

Midlertidig.  Helse Fonna, Kirurgisk klinikk.

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 07 juni.

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling i hoftekirurgi

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, GJETTUM.

 Søknadsfrist: 08 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 09 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for anestesi og intensivmedisin - Anestesiavdelingen - leger  Søknadsfrist: 10 juni.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk  Søknadsfrist: 14 juni.

Lege i spesialisering, radiologi

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk .

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK  Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, rotasjon

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk/Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin.

 Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering, revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

- Revmatologisk avdeling  Søknadsfrist: 15 juni.

Lege i spesialisering / lege / legevikar

Midlertidig.  Valnesfjord helsesportssenter, VALNESFJORD.

 Søknadsfrist: 16 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum .

Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum  Søknadsfrist: 23 juni.

Lege i spesialisering i nukleærmedisin

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 juni.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.