Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 25 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, ÅLESUND.

BUP poliklinikken Ålesund - Klinikk for barn og unge Søknadsfrist: 26 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 30 oktober.

Fast stilling som lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk farmakologi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Laboratorium for klinisk biokjemi Søknadsfrist: 30 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering - 100% fast

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk, Ringerike Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund .

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, B-gren karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering, medisinsk mikrobiologi

Fast stilling.  Fürst Medisinsk Laboratorium, OSLO.

Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering generell kirurgi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 31 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, HAUGESUND.

2 stillinger Søknadsfrist: 01 november.

Overlegestilling i Psykiatrisk Divisjon

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, EGERSUND.

på Dalane DPS Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering -onkologi, 100% fast stilling

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer Søknadsfrist: 01 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

2 faste og 1 vikariat - Medisink klinikk Søknadsfrist: 02 november.

Lege i spesialisering, vikariat, hematologi 100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Avdeling psykisk helsevern for barn og unge.

BUP poliklinikk Molde Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering - ett års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Stavanger DPS, gruppepoliklinikk  Søknadsfrist: 04 november.

Lege i spesialisering, B-gren bryst- og endokrinkirurgi 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 04 november.

Overlege i karkirurgi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Kirurgisk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, Psykiatrisk klinikk .

Søknadsfrist: 06 november.

Overlege, kirurgi 

Vikariat.  Helse Fonna, ODDA.

Søknadsfrist: 06 november.

LIS B-gren endo 1 års vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling .

Psykiatrisk avdeling Blakstad Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsavdelingen.

Barne- og ungdomsavdelingen Søknadsfrist: 06 november.

Lege i grenspesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Gastromedisinsk seksjon.

Gastromedisin - Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling - Orkdal Sjukehus Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering - ØNH

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Øre-nese-hals seksjon  Søknadsfrist: 06 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for radiologi.

Seksjon for radiologi Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Diagnostisk klinikk Søknadsfrist: 07 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Øre-nese-hals avdelingen.

Søknadsfrist: 08 november.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for traumelidelser.

Avdeling for traumelidelser Søknadsfrist: 08 november.

Akuttlege - deltidsstilling eller vikariat

Vikariat.  Helsehuset Indre Østfold, ASKIM.

Søknadsfrist: 10 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling .

Ortopedisk avdeling - Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 13 november.

Fast stilling som lege i spesialisering (LIS) i medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB)  Søknadsfrist: 14 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering vikariat

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, N1.

Søknadsfrist: 15 november.

Lege i spesialisering i generell indremedisin, vikariat i 6 månader - Medisinsk avdeling

Vikariat.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 22 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 22 november.

Fast stilling for lege i spesialisering innanfor nevrologi - Nevrologisk avdeling

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 27 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 27 november.

Ledig stilling som LiS ved anestesilegeavdelingen

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

6 faste - Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 29 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Østfold HF, Avdeling for anestesileger .

Avdeling for anestesileger Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

B-gren fordøyelsessykdommer - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 05 desember.