Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Divisjon Psykisk helsevern, BUP Oppland Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialisering, B-greinstilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 23 desember.

Lege i spesialiering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 27 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 28 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øre-,nese og halsavdelingen Søknadsfrist: 29 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon for anestesi leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 29 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Seksjon for psykosebehandling Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barneavdeling for nevrofag Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Senter for laboratoriemedisin .

Senter for laboratoriemedisin - Seksjon for spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Øre-Nese-Halsseksjon Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger.

Revmatologisk avdeling, Kongsvinger Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsavdeling .

Regional sikkerhetsseksjon RSA  Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest.

Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Voksenpsykiatri .

Voksenpsykiatri, Tromsø - Psykisk helse- og rusklinikken Søknadsfrist: 31 desember.

LIS - Obstetrikk/gynekologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken, Ålesund Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.

Lege i spesialisering, 5-årsstilling

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Ungdomsseksjonen psykisk helse.

BUPA, Ungdomsseksjonen psykisk helse  Søknadsfrist: 02 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

BUPA, Bærum BUP Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet .

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Søknadsfrist: 04 januar.

Lege i spesialisering B gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 05 januar.

Lege i spesialisering (generell indremedisin)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 07 januar.

Lege i spesialisering - vikariat

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger, Mo i Rana.

Medisinske leger, Mo i Rana Søknadsfrist: 07 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga Søknadsfrist: 11 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Kirurgisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 11 januar.

LIS-lege, indremedisin

Vikariat.  Helse Fonna, seksjon Stord.

Vikariat - Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord  Søknadsfrist: 12 januar.

LIS - voksenpsykiatri

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 18 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus Søknadsfrist: 18 januar.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 20 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / RADIOLOGISK AVDELING / RADIOLOGISK SEKJON FSS.

 Søknadsfrist: 20 januar.

Lege i spesialisering i revmatologi

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 21 januar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 22 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Medisinsk biokjemi Søknadsfrist: 23 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

 Søknadsfrist: 25 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Finnmarkssykehuset, VPP Kirkenes.

VPP Kirkenes  Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering 100 % utdanningsstilling i Allmennpoliklinikk

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS).

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

DPS Kongsvinger - poliklinikken Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering, revmatologi

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 30 januar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 31 januar.

LiS innan psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 31 januar.

LIS - onkologi

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Kirurgisk klinikk.

Kreftpoliklinikken Søknadsfrist: 03 februar.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset .

Avdeling Brøset Søknadsfrist: 04 februar.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 08 februar.