LIS - B-gren i fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for fordøyelsessykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk avdeling Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

Kirurgiske leger Sandnessjøen Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 08 mars.

Lege i spesialisering B-gren blodsykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 09 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Psykiatrisk avdeling Kristiansand Søknadsfrist: 10 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik Søknadsfrist: 10 mars.

LIS - ortopedi

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 10 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Vikariat for Lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 13 mars.

Lege i spesialisering radiologi

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk  Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i D-stilling

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Poliklinikk Stavanger.

 Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Kongsberg DPS.

KDPS, Seksj for akuttpsyk, polkl, døgn  Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, KKT, Avdeling for klinisk service.

Seksjon for psykososial onkologi Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Geriatrisk avdeling  Søknadsfrist: 15 mars.

Lege i spesialisering vikariat

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdeling.

Øye Søknadsfrist: 15 mars.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 16 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

Avdeling for lungesykdommer Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Hamar.

Kreftenheten, Indremedisin Hamar  Søknadsfrist: 17 mars.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Anestesiavdelingen Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken, Sykehuset Namsos.

BUP, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 17 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, avdeling Kristiansund og Molde.

Kvinneklinikken, avdeling Kristiansund og Molde Søknadsfrist: 18 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Rus- og avhengighetsbehandling, Ruspoliklinikk .

Rus- og avhengighetsbehandling, Ruspoliklinikk  Søknadsfrist: 18 mars.

Lege i spesialisering - VPP Kirkenes

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, DPS Øst-Finnmark .

I 2017 vil Norges mest moderne sykehus bli ferdigstilt i Kirkenes! Søknadsfrist: 20 mars.

Vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer – Hudavdelingen Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger Mo i Rana.

Fast og vikariat Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, Arendal Søknadsfrist: 22 mars.

LIS - radiologi

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Bildediagnostisk avdeling Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spes., vik.

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 22 mars.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk .

B-gren infeksjonssykdommer – Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 23 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for imunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 24 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  NKS Olaviken, Alderspsykiatriske sykehus .

100 % stilling, ettårig Søknadsfrist: 24 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen .

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Lungeavdelingen  Søknadsfrist: 29 mars.

Radiolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Mosjøen .

Røntgenavdelingen Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

Gastroenterolog

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinske leger Mosjøen.

Medisinske leger Mosjøen  Søknadsfrist: 29 mars.

LIS, indremedisin

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest.

Avdeling Medisin, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Avdeling for kirurgiske leger Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) - Kardiologisk avdeling Søknadsfrist: 31 mars.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk Helse- og Rusklinikken.

Phr klinikkledelse  Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, MOLDE SJUKEHUS .

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Ferievikarar for LIS

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Ortopedisk avdeling, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 april.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken, Sykehuset Levanger.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 14 april.