Leger i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin.

Klinikk for diagnostikk og nukleærmedisin Søknadsfrist: 24 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger.

Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken - St. Olavs Hospital Søknadsfrist: 25 november.

LIS i revmatologi

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Avdeling for Revmatologi Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Divisjon Lillehammer, Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål.

Nyfødtintensiv avdeling, Ullevål  Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering (4 år)

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for radiologi.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 25 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Barneseksjonen psykisk helse.

BUPA Barneseksjonen psykisk helse, Enhet B Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS.

Psykiatrisk klinikk og Lovisenberg DPS Søknadsfrist: 26 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering - (5-års stilling)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

St. nr 06 / ID. nr 5446 Søknadsfrist: 28 november.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum Sykehus.

Bærum sykehus - Anestesi, intensiv og operasjon avd. Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 30 november.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund Søknadsfrist: 30 november.

LIS - prosjektstilling

Midlertidig.  Vestre Viken, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 01 desember.

LIS-lege i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling.

4 års-utdanningsstilling Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk.

Anestesiologisk seksjon Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Vestre Viken, Seksjon Bærum .

Bilde-BS Seksjon Bærum  Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR.id.nr. 8430 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter .

 Søknadsfrist: 02 desember.

Vikariat Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi.

LSR nr. 7585 Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken.

Gyn/fødeavdelingen, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus.

Øre-Nese-Halsavdelinga Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk, Molde sjukehus.

Avdeling for radiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - Klinisk nevrofysiologi

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag .

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk .

Klinikk for bildediagnostikk Seksjon radiologi  Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Psykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi, Ålesund sjukehus.

Anestesiavdelinga, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 07 desember.

LIS - B-gren infeksjonssykdommer

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for patologi, Kristiansand Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering, B-grein nyresjukdomar

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, NR-id 3409

Midlertidig.  FysMed-klinikken, TRONDHEIM.

 Søknadsfrist: 10 desember.

LIS assistentlege

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset.

TYS Medisin leger Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering - pediatri

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomsklinikken, Leger.

Barne- og ungdomsklinikken, Leger Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i Spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Revmatologisk avdeling Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus.

Kreftavdelinga, Ålesund Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

LSR-nr. 5343, 9782, 8792 og 12172 - Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken.

BUP, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 15 desember.

Vikariat lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING / NEVROLOGISK POLIKLINIKK.

 Søknadsfrist: 16 desember.

Fordypningsstilling for lege og vikariat for LIS

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Kreftklinikken.

Kreftklinikken Søknadsfrist: 16 desember.

Vikariat Lege i spesialisering, bryst- og endokrinkirurgi (B-grein)

Vikariat.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering i psykiatri

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Psykiatri .

 Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Kirkenes.

Medisinsk avdeling, Kirkenes Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 30 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest.

Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest Søknadsfrist: 31 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon RSA.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 01 januar.