Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Seksjon for bildediagnostikk, BILDE-RS Leger Ringerike Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Lege.

 Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, NO-klinikken.

NO-klinikken, Revmatolgisk avdeling  Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet Søknadsfrist: 21 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Kreftavdelingen.

Kreftavdelingen UNN Tromsø Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering (LiS)

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin.

Klinikk for medisin, Seksjon for medisinske leger, Molde sjukehus  Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kvinnesenteret. .

Kvinnesenteret, Gynekologisk seksjon Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Vikariat Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering, fordypning hjerte

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, barnemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 23 september.

LIS-legestilling ledig

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ved ØNH avdelingen Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk avdeling.

Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 23 september.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik.

Avdeling for bildediagnostikk, Gjøvik  Søknadsfrist: 26 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

 Søknadsfrist: 27 september.

Lege i spesialisering ved ortopedisk avdeling

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien .

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, SKIEN.

 Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, SKIEN.

Rehabilitering, nevro og slag  Søknadsfrist: 29 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Legeseksjonen.

Anestesi- og operasjon, anestesiologi  Søknadsfrist: 30 september.

Overlege

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk .

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling .

Fordypningsstilling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.

4 års stilling Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi, Lillehammer Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Nevrologisk avdeling.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk, Røntgenavdelingen Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering med fortrinn

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Radiologi Haugesund.

 Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern barn og unge - BUP .

Psykisk helsevern barn og unge - BUP, poliklinikken Volda sjukehus  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Pediatriseksjonen.

Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 03 oktober.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Voksenpsykiatri Søknadsfrist: 05 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 06 oktober.

Lege i grenspes. i fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Med.avd - Med. Harstad  Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk klinikk.

 Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS - VOP .

Lofoten DPS  Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kvinneklinikken.

2. ledige stillinger Søknadsfrist: 12 oktober.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 15 oktober.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 21 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad.

Senter for psykisk helse Sør-Troms; Harstad  Søknadsfrist: 31 oktober.