Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Nevrologi.

Legegruppe nevrologi Søknadsfrist: 06 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 06 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus .

Seksjon Ålesund - Kvinneklinikken avdeling Ålesund og Volda Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

ABUP poliklinikk, Arendal Søknadsfrist: 07 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus.

Ledige vikariater ved Asker BUP og Bærum BUP  Søknadsfrist: 09 august.

LIS - fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Fast stilling.  Helse Fonna, Gynekologisk seksjon Haugesund .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 09 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Barneseksjonen, Psykisk helse Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk avdeling .

Kirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Vestre Viken, Seksjon Bærum.

BILDE-BS Seksjon Bærum Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Kirurgisk divisjon Søknadsfrist: 15 august.

Ledige stillingar for LIS i arbeidsmedisin

Vikariat.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege/lege i spesialisering (LIS) - Avdeling for rusmedisin

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Bupa Fellesfunksjon Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk.

 Søknadsfrist: 16 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering, psykiatri

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Dikemark i Asker.

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon psykosebehandling Søknadsfrist: 17 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad .

Indremedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 18 august.

6 måneders vikariat for LIS

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

BUP Øvre Romerike Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Geriatrisk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi) - 2 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering barnesykdommer

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken.

Kvinne- og barneklinikken, Barnemedisinsk avdeling, Lunge- og allergiseksjonen  Søknadsfrist: 23 august.

Utdanningsstillinger, arbeidsmedisin

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Medisinsk klinikk, Seksjon for miljø- og yrkesmedisin Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering (mikrobiologi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi Søknadsfrist: 23 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Medisinsk serviceklinikk.

Vikariat Søknadsfrist: 23 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 23 august.

LIS - lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK .

 Søknadsfrist: 25 august.

LIS-vikar

Vikariat.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger .

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Distriktspsykiatrisk senter Lillehammer  Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes.

i Fysikalsk medisin og Rehabilitering. 2. gangs utlysning Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering (LIS) B-gren

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for hjertemedisin.

Klinikk for hjertemedisin Søknadsfrist: 25 august.

LEGE I SPESIALISERING

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

FASTE STILLINGER OG VIKARIATER Søknadsfrist: 26 august.

Leger i spesialisering i øyesykdommer

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Seksjon for øyesykdommer.

NKØØ, Seksjon for øyesykdommer Søknadsfrist: 28 august.

LiS - stilling patologi - vikariat

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk .

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 30 august.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk Service.

 Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Faste og vikariater - Pediatriseksjon - Medisinsk klinikk  Søknadsfrist: 31 august.

Årsvikariat for lege i spesialisering (LIS)

Vikariat.  Bergensklinikkene, Enhet for rusmedisin.

Rus og avhengighetsmedisin - en fast stilling Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering fast og vikariat

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Barn og familieklinikken (BFK).

- Barne- og ungdomspsykiatri, Helse Nord-Trøndelag HF  Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos.

- fastlege i overvektspoliklinikk Søknadsfrist: 01 september.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Mosjøen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Anestesiavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 14 september.