Lege i spesialisering, vikariat 

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, TROMSØ.

Rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø  Søknadsfrist: 28 august.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Diakonhjemmet Sykehus, OSLO.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 30 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Fødsel og kvinnesykdommer - Kirurgisk klinikk Gynekologi  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon for klinisk nevrofysiologi .

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Søknadsfrist: 01 september.

LiS - stilling patologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk - Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Barne- og ungdomsklinikken Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering, vikariat 

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Barneavdelingen.

Barneavdelingen - Kbarn stab barn  Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avd..

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Søknadsfrist: 04 september.

Vikar for lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar - Kvinneklinikken

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

Søknadsfrist: 04 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, FØRDE.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK Søknadsfrist: 04 september.

Etatsoverlege - medisinskfaglig rådgiver

Fast stilling.  Oslo kommune velferdsetaten, Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger .

Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger Søknadsfrist: 05 september.

Lege i spesialisering B-gren

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Lungemedisinsk avdeling .

Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin - Lungemedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 06 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, NAMSOS.

Vaktlegeenheten Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 11 september.

Vikar - Lege i spesialisering - BUP Bryne

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, BRYNE.

Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Medisinsk klinikk Søknadsfrist: 12 september.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Avdeling for traumelidelser Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Anestesiavdelingen, leger - Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Kristiansand Søknadsfrist: 18 september.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for ortopedi og revmatologi.

Avdeling for ortopedi og revmatologi Søknadsfrist: 18 september.

Lege i spesialisering - BUPA, Seksjon ungdom N1

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 19 september.

  Lege i spesialiserng, Poliklinikken

Vikariat.  Modum bad, VIKERSUND.

Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Medisinsk divisjon Søknadsfrist: 23 september.

Et års vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Lege i spesialisering til 17.10.2016 Søknadsfrist: 30 september.

Overlege i radiologi

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Klinikk for bildediagnostikk  Søknadsfrist: 01 oktober.

LIS i barne- og ungdomspsykiatri

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, BUP avdeling.

BUP avdeling - Sykehuset Namsos  Søknadsfrist: 02 oktober.