Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning  Søknadsfrist: 26 april.

Legar i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi , Molde sjukehus.

Seksjon for anestesi leger Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for medisin, Molde sjukehus.

Seksjon for medisinske leger Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Avdeling for anestesi Søknadsfrist: 28 april.

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Fast stilling.  Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet.

 Søknadsfrist: 28 april.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 29 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø.

Nevrologisk avdeling Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 30 april.

Lege i spesialisering - LSR-nr. 9198, 9195 og 9253

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling - LIS Søknadsfrist: 30 april.

Konstituert overlege og LIS

Fast stilling.  Bergensklinikkene, BERGEN.

Rus- og avhengighetsmedisin Søknadsfrist: 30 april.

Ledig stilling for lege i spesialisering - Radiologisk avdeling

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Radiologisk avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus  Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund/Volda.

 Søknadsfrist: 01 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk.

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling Søknadsfrist: 03 mai.

Lege i spesialisering, vikariat

Vikariat.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 04 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser  Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Divisjon for medisinsk serivce.

 Søknadsfrist: 05 mai.

LIS-lege

Vikariat.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Skjermingsavdelingen.

Vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.06.16 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

Vikariat Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, onkologisk regionsavdeling for Vestlandet.

 Søknadsfrist: 05 mai.

Lege i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering.

Nevrologisk poliklinikk, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 06 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Lier Psykiatrisk avdeling.

Lier Psykiatrisk avdeling, felles  Søknadsfrist: 08 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen  Søknadsfrist: 10 mai.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana .

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Søknadsfrist: 10 mai.

LIS 4-års stillinger

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken - Avdeling for anestesiologi, Ullevål  Søknadsfrist: 11 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Søknadsfrist: 11 mai.

LIS-lege / assistentlege

Fast stilling.  NKS Bjørkeli, Voss Distriktspsykiatriske Senter.

 Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal - Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 12 mai.

Lege i spes.

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte- og lungeklinikken.

 Søknadsfrist: 15 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevro -, Ortopedi og Rehabiliteringsklinikken.

 Søknadsfrist: 16 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

Vikariat ved barneseksjonen, Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Søknadsfrist: 17 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

LIS B-gren i i hjertesykdommer, 3 års stilling LSR nr 26689 og 1 års vikariat LSR nr 6188 Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 18 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern.

Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund sykehus Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering, B - grein stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 20 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

Psykiatri - Divisjon psykisk helsevern  Søknadsfrist: 24 mai.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering i Fysikalsk medisin og ReHabilitering

Fast stilling.  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes .

Klinikk Kirkenes, Avdeling for rehabilitering Søknadsfrist: 25 mai.

Lege i spesialisering med fortrinn

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling  Søknadsfrist: 30 mai.

Lege i spesialisering - fast

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 01 juni.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Phr avd barne-og ungdomspsykiatri .

Phr avd. barne- og ungdomspsykiatri  Søknadsfrist: 02 juni.