Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisin Søknadsfrist: 27 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

LIS - fastlege i Overvektspoliklinikken

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk - Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ASKER.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 29 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Bærum BUP, BUPA.

BUPA Bærum BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 31 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - Poliklinikken i Ålesund BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering B-gren lunge

Midlertidig.  Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk divisjon.

 Søknadsfrist: 31 august.

LIS - spesialist, medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Laboratoriet Søknadsfrist: 31 august.

Lege i fordypningsstilling

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avd. Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medsinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 september.

4-årsstillinger for lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Avdeling for radiologi og nukleærmedisin - Enhet for LIS, Radiumhospitalet  Søknadsfrist: 02 september.

Leger i spesialisering, 3 vikariater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk - Ullevål.

MED miljø og yrkesmedisin Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering, 5 års stilling

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer  Søknadsfrist: 02 september.

Lege i spesialisering, voksenpsykiatri

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk Klinikk.

Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og Spesialpsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

18. mnd vikariat Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Medisinskfaglig seksjon.

KDI AVDELING FOR FARMAKOLOGI  Søknadsfrist: 07 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi .

1 års vikariat - Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus.

Kvinneklinikken, Ålesund sjukehus Søknadsfrist: 08 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Regional seksjon spiseforstyrrelser, Barn og unge døgnbehandlingsenhet Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen.

to seks måneders vikariater med mulighet for forlengelse Søknadsfrist: 10 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen.

Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen Søknadsfrist: 11 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern.

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Søknadsfrist: 14 september.

LIS-legestilling

Fast stilling.  Lade behandlingssenter Blå Kors, Akutt- og avrusningsavdelingen.

Akutt- og avrusingsavdelingen Søknadsfrist: 14 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Avdeling for bildediagnostikk.

Seksjon for bildediagnostikk, BILDE-RS Leger Ringerike Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Avdeling for Patologi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi.

Avdeling for urologi, endokrin og brystkirurgi Søknadsfrist: 15 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Lege.

 Søknadsfrist: 16 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Kirurgisk serviceklinikk.

 Søknadsfrist: 20 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Kinikk for hovud/hals.

Vikariat 6 mndr. Søknadsfrist: 22 september.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, sykehuset Levanger Søknadsfrist: 23 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Telemark HF, BUP Skien .

BUP Skien Søknadsfrist: 28 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon .

Øre- nese- og halsavdelingen Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Øre-, Nese-, Halsavdelingen.

Øre-, Nese-, Halsavdelingen  Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service.

Avdeling for patologi, Lillehammer Søknadsfrist: 30 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helsevern, Molde og Kristiansund.

DPS Nordmøre og Romsdal Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering - 100 % vikariat

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

Avdeling for spiseforstyrrelser Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering (LIS) vikariat i ett år

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse- og rusklinikken.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling  Søknadsfrist: 01 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Rehabiliteringsklinikken.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 07 oktober.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 07 oktober.