Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern.

BUP Ahus Søknadsfrist: 01 august.

LIS vikariater

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken, NLSH-Bodø Søknadsfrist: 01 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk seksjon.

PHA Akuttpsykiatri vaktleger Søknadsfrist: 03 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Modum bad, Avdeling for spiseforstyrrelser.

100 % vikariat  Søknadsfrist: 04 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk.

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Søknadsfrist: 04 august.

Leger i spesialisering (LIS)

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, Kvinneklinikken .

4-års utdanningsstilling som LIS - Kvinneklinikken  Søknadsfrist: 04 august.

LIS vikariat, Radiumhospitalet

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

Akuttklinikken, Avdeling for anestesiologi  Søknadsfrist: 05 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Medisinsk diagnostikk.

Medisinsk diagnostikk Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling, Fredrikstad Søknadsfrist: 08 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Nevrokirurgisk avdeling.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Hudavdelinga.

 Søknadsfrist: 10 august.

L.I.S. i nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slagseksjon .

Haugesund sjukehus Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Onkologisk avdeling.

Onkologisk avdeling Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, BODØ.

Kbarn stab barn Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk .

Medisinsk klinikk - Avdeling for kreft og lindrende behandling Søknadsfrist: 10 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Ålesund.

Klinikk for rehabilitering Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk avdeling Leger, Geriatrisk seksjon Søknadsfrist: 11 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Bergen, Tilknytta Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer.

 Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for Patologi.

 Søknadsfrist: 12 august.

1 ÅRS VIKARIAT SOM LiS (100%)

Vikariat.  Solli DPS, NESTTUN.

St. nr 10/ID nr 5444 – Ledig fra 01.09.14  Søknadsfrist: 12 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk - Medisinskfaglig avdeling  Søknadsfrist: 14 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon for anestesiologi Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rehabilitering, Molde sjukehus.

Nevrologisk avdeling  Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinkk for kirurgi, Molde sjukehus.

Seksjon for kirurgisk leger Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering (LIS) i nukleærmedisin

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for kirurgi .

Seksjon fo Øre-nese-halssykdommer Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

 Søknadsfrist: 15 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

Kvinneklinikken Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra).

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken.

Infeksjonssykdommer Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Fonna, Ortopedisk seksjon.

 Søknadsfrist: 17 august.

Assistentlege

Fast stilling.  NIMI - Norsk idrettsmedisinsk institutt, OSLO.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Akuttklinikken.

4-års stillinger, Avdeling for anestesiologi, Rikshospitalet og Ullevål Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling Søknadsfrist: 18 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Ortopedisk klinikk .

5 års stilling - Ortopedisk kirurgi  Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Telemark HF, Medisinsk seksjon Notodden .

Medisinsk avdeling Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering i revmatologi

Midlertidig.  Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk.

(fordypningsstilling)  Søknadsfrist: 19 august.

Lege i spesialisering (LiS)

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Allmenpsykiatrisk poliklinikk.

Josefinesgate DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk Søknadsfrist: 20 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Asker DPS.

Asker DPS, Poliklinikk for rus og psykisk helse Søknadsfrist: 20 august.

Utdanningsstilling som LIS

Midlertidig.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling Narvik.

Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 22 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk ortopedisk klinikk.

B-gren stilling, Bryst endokrin - Kirot stab kir.  Søknadsfrist: 24 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Revmatismesykehuset, LILLEHAMMER.

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Førde, Augeavdeling.

 Søknadsfrist: 25 august.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Diakonhjemmet Sykehus, Medisin .

 Søknadsfrist: 25 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern.

 Søknadsfrist: 26 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Fonna, BUP Haugesund.

 Søknadsfrist: 27 august.

Lege i Spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Medisinsk avdeling.

Medisin Søknadsfrist: 27 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Nord-Trøndelag HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Søknadsfrist: 28 august.

LIS - fastlege i Overvektspoliklinikken

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Medisinsk klinikk - Sykehuset Namsos.

Medisinsk klinikk Namsos Søknadsfrist: 28 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, ASKER.

Regional sikkerhetsseksjon RSA Søknadsfrist: 29 august.

LIS - spesialist, medisinsk biokjemi

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Laboratoriet Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Molde sjukehus Søknadsfrist: 31 august.

Lege i Spesialisering

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for barn og unge.

Klinikk for barn og unge - Poliklinikken i Ålesund BUP  Søknadsfrist: 31 august.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for Anestesi og intensivmedisin.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Østfold HF, Radiologisk avdeling Fredrikstad .

Radiologisk avdeling - Nukleærmedisin Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk klinikk.

Medsinsk avdeling, Harstad Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Kreft- kirurgi og transplantasjonsklinikken.

Avdeling for urologi Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø.

 Søknadsfrist: 01 september.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for mikrobiologi  Søknadsfrist: 07 september.