Lege i spesialisering - Øye

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, Øyeavdelingen i Stavanger.

 Søknadsfrist: 29 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Diagnostikk og teknologi (DDT) .

Bildediagnostisk avdeling  Søknadsfrist: 29 november.

LIS-legestilling ledig

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, ØNH avdelingen.

ØNH avdelingen Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering, B-grein Endokrinologi

Fast stilling.  Helse Bergen, Medisinsk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

Fast LIS stilling

Fast stilling.  Helse Bergen, Nevrologisk avdeling.

 Søknadsfrist: 30 november.

LIS-lege, B-grein

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering, onkologi

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Avdeling for blod- og kreftsykdommer.

 Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer Søknadsfrist: 30 november.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Østfold HF, Seksjon akuttkirurgi .

Kirurgisk avdeling - seksjon akutt kirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

Ledig vikariat for lege i spesialisering

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Dalane DPS, Egersund.

 Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Medisinsk service, Lillehammer.

Avdeling for patologi Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk klinikk.

Avdeling for bryst-/endokrinkirurgi  Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, Ringerike DPS .

Ringerike DPS Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering – klinisk fordypningsstilling

Fast stilling.  Martina Hansens Hospital, ortopedisk avdeling.

3 stillinger ledig ved ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital Søknadsfrist: 01 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Søknadsfrist: 02 desember.

Lege i spesialisering, barn

Fast stilling.  Helse Fonna, Barneseksjon.

 Søknadsfrist: 02 desember.

Fast stilling for lege i spesialisering

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Vikar for lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Mikrobiologi Søknadsfrist: 03 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, Røntgenavdelingen Sandnessjøen .

Røntgenavdelingen Sandnessjøen  Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering - ØNH

Vikariat.  Helse Fonna, Øre-nese-hals seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

LIS, nevrologi

Fast stilling.  Helse Fonna, Nevrologi/slag seksjon.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk .

Senter for sykelig overvekt Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling .

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Søknadsfrist: 06 desember.

Lege i spesialisering, psykiatri

Fast stilling.  Helse Fonna, Karmøy DPS.

 Søknadsfrist: 06 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknadsfrist: 08 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum - Hamar.

Avdeling for bildediagnostikk Søknadsfrist: 08 desember.

Leger i spesialisering

Fast stilling.  Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for diagnostikk .

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 10 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Akershus universitetssykehus, Kirurgisk divisjon.

Øre-Nese-Hals Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering, indremedisin

Fast stilling.  Helse Fonna, Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering, årsvikariat 80-100%

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, Stavanger DPS-Post 1.

 Søknadsfrist: 13 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern.

Orkdal DPS Søknadsfrist: 13 desember.

Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Medisinsk avdeling Lillehammer Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Kvinneklinikken SI Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Førde, MEDISINSK KLINIKK.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering, hjartesjukdommar

Fast stilling.  Helse Bergen, Hjarteavdelinga.

 Søknadsfrist: 15 desember.

Vikariat som lege i spesialisering

Vikariat.  Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Søknadsfrist: 15 desember.

Psykologspesialist/psykiater

Vikariat.  Oslo Universitetssykehus HF, NYDALEN DPS .

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Nydalen DPS Søknadsfrist: 16 desember.

Leger i spesialisering

Midlertidig.  Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin.

Avdeling for arbeidsmedisin Søknadsfrist: 16 desember.

Leger i spesialisering

Vikariat.  Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger.

Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Vestre Viken, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus Søknadsfrist: 21 desember.