Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, SOLA.

Allmenpsykiatrisk Poliklinikk - Sola DPS  Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Vestre Viken, SANDVIKA.

BUPA Bærum BUP Søknadsfrist: 09 desember.

Lege i spesialisering i ortopedi

Midlertidig.  Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for kirurgi.

To års stilling Søknadsfrist: 10 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken.

Barne- og ungdomsklinikken  Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Helgelandssykehuset HF, MOSJØEN.

Medisinske leger Mosjøen Søknadsfrist: 11 desember.

Lege i spesialisering i onkologi. Faste stillingar og vikariat.

Fast stilling.  Helse Bergen, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk .

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk  Søknadsfrist: 12 desember.

Lege i spesialisering (LiS)

Fast stilling.  Solli DPS, NESTTUN.

Søknadsfrist: 14 desember.

Overlege, anestesiologi 

Fast stilling.  Helse Fonna, HAUGESUND.

Søknadsfrist: 14 desember.

Lege i spesialisering i generell indremedisin

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Hjertemedisinsk avdeling.

Fellesfunksjoner og avskrivninger Hjertemed.avd  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering - 2 års stilling

Midlertidig.  Martina Hansens Hospital, SANDVIKA .

Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering, karkirurgi

Fast stilling.  Sykehuset i Vestfold HF, TØNSBERG.

Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Ortopedi- og kirurgiavdeliningen  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering - Indremedisin

Fast stilling.  Nordlandssykehuset HF, STOKMARKNES.

Medisinsk klinikk legestab Vesterålen  Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering (vikariat)

Vikariat.  Vestre Viken, Ungdomsseksjonen for Ø-hjelp.

BUPA Ungdomsseksjonen for Ø-hjelp Søknadsfrist: 15 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, BUP.

 Søknadsfrist: 16 desember.

LIS B-gren i hjertesykdommer, ett års vikariat 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  Akershus universitetssykehus, Avdeling BUP.

Avdeling BUP Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering (thoraxkirurgi)

Fast stilling.  Oslo Universitetssykehus HF, Thoraxkirurgisk avdeling.

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling  Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering - BUP Hinna 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Søknadsfrist: 16 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Helse Nord-Trøndelag HF, Gyn-/fødeavdeling.

Gyn-/fødeavdeling, Sykehuset Levanger  Søknadsfrist: 17 desember.

LIS B-gren gastroenterologisk seksjon 

Fast stilling.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Mottaksklinikken Søknadsfrist: 18 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Gastroenterologisk kirurgi - Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering - Barnekirurgi 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk  Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering - Urologi 

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM.

Kirurgisk klinikk Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling Østmarka .

Avdeling Østmarka  Søknadsfrist: 19 desember.

Lege i spesialisering (LIS)

Midlertidig.  Nordlandssykehuset HF, Lofoten DPS.

Lofoten DPS Voksenpsykiatri  Søknadsfrist: 20 desember.

Lege i spesialisering - medisinsk genetikk

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Seksjon medisin.

Laboratoriemedisinsk genetikk - Avdeling for medisinsk genetikk  Søknadsfrist: 20 desember.

Lege 

Midlertidig.  Folkehelseinstituttet, Smittevern, miljø og helse.

Avdeling for influensa Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering 

Fast stilling.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for patologi.

Divisjon Medisinsk service, Avdeling for patologi, Lillehammer  Søknadsfrist: 22 desember.

Lege i spesialisering

Midlertidig.  Oslo Universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk poliklinikk  Søknadsfrist: 23 desember.

Stilling for LIS lege - 2 års vikariat med mulighet for forlengelse 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi  Søknadsfrist: 25 desember.

Lege i spesialisering - Anestesiavdelingen, leger 

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Anestesiavdelingen.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin  Søknadsfrist: 27 desember.

Fast stilling som Lege i spesialisering

Fast stilling.  Helse Bergen, BERGEN.

B-grein hematologi - Medisinsk avdeling  Søknadsfrist: 31 desember.

Specialist i allmänmedicin

Fast stilling.  Backa Läkarhus AB, STRÖMSTAD.

Søknadsfrist: 31 desember.

Psykiater/overlege 

Fast stilling.  Helse Førde, FØRDE.

PSYKISK HELSEVERN / PSYKIATRISK KLINIKK  Søknadsfrist: 02 januar.

Lege i spesialisering i indremedisin

Vikariat.  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling Narvik Søknadsfrist: 08 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll  Søknadsfrist: 08 januar.

Lege i spesialisering - medisinsk biokjemi

Vikariat.  Akershus universitetssykehus, LØRENSKOG.

Tverrfaglig laboratoriemedisin  Søknadsfrist: 08 januar.

Fastlegehjemmel Allmennmedisin

Fast stilling.  Oslo kommune bydel Grorud, OSLO.

- Avdeling samfunn og nærmiljø Søknadsfrist: 09 januar.

Lege i spesialisering

Vikariat.  St. Olavs Hospital HF, Arbeidsmedisinsk avdeling .

Arbeidsmedisinsk avdeling  Søknadsfrist: 10 januar.

Lege i spesialisering 

Vikariat.  Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus .

Avdeling for distriktspsykiatrisk senter Nordmøre og Romsdal - Molde sjukehus  Søknadsfrist: 15 januar.

Lege i spesialisering 100%, palliasjon, vikariat/engasjement 

Vikariat.  Stavanger Universitetssykehus, STAVANGER.

Avdeling for blod og kreftsykdommer  Søknadsfrist: 27 januar.

Lege i spesialisering - Nuklærmedisin

Fast stilling.  St. Olavs Hospital HF, Avdeling for nukleærmedisin.

Klinikk for bildediagnostikk Søknadsfrist: 31 januar.