To stillinger - Kommuneoverlege og kombinasjonsstilling tilsynslege/kommuneoverlege (16/6317)

Fast stilling.  Ålesund kommune, Team helse og velferd og VH Legetjenester og akutt helseberedskap.

 Søknadsfrist: 23 oktober.

Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Lunner kommune, ROA.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 24 oktober.

Vi søker ny klinikkleder

Fast stilling.  Valdresklinikken, AURDAL.

Søknadsfrist: 24 oktober.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Narvik kommune, Enhet Fag og forvaltning.

Enhet Fag og forvaltning Søknadsfrist: 05 november.

Kommunelege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, KJØPSVIK.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 november.

Kommuneoverlege/fastlege

Fast stilling.  Tysfjord kommune, KJØPSVIK.

Helse- og omsorgsetaten Søknadsfrist: 06 november.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Voss kommune, VOSS.

Søknadsfrist: 07 november.