Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 04 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vestvågøy kommune, Helseenheten i Vestvågøy kommune.

Helsetjenesten  Søknadsfrist: 05 august.

Stavanger legevakt

Vikariat.  Stavanger kommune, Stavanger legevakt.

Vikar deltid - dag/aften/natt leger Søknadsfrist: 16 august.

Ledige fastlønnsstillinger i felles vaktordning

Fast stilling.  Halden kommune, HALDEN.

Er du interessert i legevaktmedisin og beredskapsarbeid? Søknadsfrist: 19 august.

Helsehuset Indre Østfold, Leger

Fast stilling.  Helsehuset Indre Østfold, ASKIM.

Spennende kombinasjonsstillinger:Pasientrettet arbeid, akuttmedisin og legevakt Søknadsfrist: 24 august.