Kommunelege / sjukeheimslege

Fast stilling.  Voss kommune, Helse- og omsorgsavdeling.

2 x 100% fast stilling  Søknadsfrist: 04 august.

Sykehjemslege - 50 % stilling

Fast stilling.  Vestre Toten kommune, RAUFOSS.

 Søknadsfrist: 10 august.

Lege kommunal øyeblikkelig hjelp

Fast stilling.  Kristiansand kommune, Helse og sosial - Behandling og rehabilitering.

Fast stilling Søknadsfrist: 12 august.

Kommuneoverlege

Fast stilling.  Vegårshei kommune, VEGÅRSHEI.

 Søknadsfrist: 17 august.

Lege

Fast stilling.  Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N.

 Søknadsfrist: 20 august.

Kommuneoverlege og kommuneleger

Fast stilling.  Porsgrunn kommune, Legetjenester.

3 stillinger Søknadsfrist: 26 august.