60-100% stilling som kommunelege

Fast stilling.  Fusa kommune, Helse-,familie og velferd.

Vi har ledig stilling med fastlegeansvar for 724 pasientar.  Søknadsfrist: 02 desember.

Kommunelege

Fast stilling.  Lurøy kommune, Sleneset/Lovund.

 Søknadsfrist: 08 desember.

Kommunelege 100 % stilling

Fast stilling.  Farsund kommune, FARSUND.

 Søknadsfrist: 11 desember.