Kommuneoverlege/sykehjemslege

Fast stilling.  Lunner kommune, ROA.

2. gangs utlysing Søknadsfrist: 24 oktober.