Kommunelege 2

Fast stilling.  Øygarden kommune, Øygarden legekontor.

 Søknadsfrist: 28 februar.

Lege

Fast stilling.  Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnavdeling - KØH Søknadsfrist: 03 mars.

Kommunelege med fastlegeliste

Fast stilling.  Lierne kommune, NORDLI.

 Søknadsfrist: 09 mars.

Kommunale legestillinger - fast og vikariat

Fast stilling.  Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD.

Akuttavdeling, legevakt og sykehjem Søknadsfrist: 10 mars.

Sykehjemsoverlege

Fast stilling.  Tønsberg kommune, Sykehjemmene i Tønsberg.

100% fast stilling Søknadsfrist: 22 mars.