Leger til kommunal legevakt med øyeblikkelig hjelp plasser (KØH)

Fast stilling.  Eidsvoll kommune, Eidsvoll legevakt.

3 stillinger 20 - 40 % som lege på legevakt og KØH-avdeling Søknadsfrist: 10 oktober.

ID 974 - Kommunelege

Fast stilling.  Øvre Eiker kommune, Nedre Eiker kommune.

 Søknadsfrist: 13 oktober.