Yngve Mikkelsen (f. 1965) er ansatt som direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus.

Mikkelsen kommer fra stillingen som regional medisinsk direktør og teamleder for Pfizer i Europa og Canada.
Han tok medisinsk embetseksamen i Pécs i Ungarn i 1991 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 2003.
Yngve Mikkelsen har dessuten en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og arbeider ved Cranfield School of Management med pågående forskning på aspekter relatert til medisinske beslutninger.
Mikkelsen har hatt flere verv som tillitsvalgt, fra 2001 til 2004 var han vise-president i Den norske legeforening, og fra 2002 til 2004 var han også leder av Yngre legers forening (Ylf). Han har også vært daglig leder for bedriftshelsetjenesten ved Oslo Akutten medisinske senter og Omnia sykehus og medisinske senter.
Han tiltrer i stillingen 1.4. 2012.

Foto:   Kommunikasjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus

 

Publisert: 6.2. 2012