Torben Wisborg (f. 1956) er ansatt som regional traumekoordinator i Helse Nord, med arbeidssted på hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Torben Wisborg er spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for Klinisk Medisin, UiT. Han er medstifter av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening og har holdt teamtrening på de fleste sykehus i Norge. Han tok doktorgrad på teamtrening i Norge og Nord-Irak i 2008.

Traumekoordinatorstillingen er en ny stilling, delt i to 50% stillinger. Den andre koordinator er ikke endelig tilsatt ennå. Koordinatorene skal implementere Helse Nords traumesystem i regionen, og spesielt jobbe med trening, systemoppbygging på tvers av sykehus og helseforetak samt traumeregistrering.

 -Vi har ansvar for 10 % av befolkningen, men 30 % av hele landets areal og avstander som er større enn noe annet sted i Norge. Vi skal gi innbyggerne like god behandling som resten av landet. Dette stiller store krav til samarbeid, trening og koordinering. Vi skal følge opp resultatene våre så vi kan dokumentere dette, sier Wisborg, som har lang erfaring med trening og å styrke lokalt helsepersonell i å utvikle pasientbehandlingen, både i Norge og internasjonalt.

Publisert: 31.8. 2011