Sohail Aslam (f. 1979)har tiltrådt i ny stilling som Lege i spesialisering, 4-årig utdanningsstilling, ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Moss.

 

Aslam startet i den nye stillingen 1. januar 2011. Han har tidligere jobbet som LIS ved Rjukan Sykehus og som Kommunelege ved Sogndal Legesenter.

 

 

 

Publisert: 8.2. 2011