Rasoul Izadi (f.1969) er ansatt som Lege i spesialisering ved Josefinegate DPS, Oslo universitetssykehus HF.

HF Izadi er Cand. med. fra Odense Universitet. Han har tidligere jobbet ved Søndre Nordstrand legesenter og ved helseavdelingen, Oslo Fengsel.

Publisert: 26.1. 2012