Jon Harr (f. 1970), seksjonsoverlege ved Operasjons- og intensivklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, er tildelt Pingvinprisen 2011.

Dette er en nyopprettet pris. Den skal være en anerkjennelse til en person som har vist et spesielt engasjement og vært en god ambassadør for Universitetssykehuset Nord-Norge og som i tillegg er blitt lagt merke til i samfunnet utenfor, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

Harr er tildelt prisen for å ha vist et spesielt og stort engasjement for Universitetssykehuset Nord-Norge og utviklingen av lokalsykehuset i Narvik gjennom
- Å være initiativtaker til og ledende i arbeidet med å rekruttere fagfolk til Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik
- Å tenke nytt, fremtidsrettet og utradisjonelt i driften av lokalsykehuset i Narvik
- Å delta konstruktivt og kreativt i lokalt arealarbeid og i planlegging av nytt sykehus i Narvik
- Å bidra svært aktivt for å bedre pasienttilbudet i samarbeid med Narvik kommune
- Å være en utmerket ambassadør for Universitetssykehuset Nord-Norge i alle sammenhenger

Prisen, som var et bilde av kunstneren Olaf Storø og et diplom, ble delt ut under en ledersamling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i begynnelsen av januar.
Universitetssykehuset Nord-Norge består av sykehusene i Narvik, Tromsø, Harstad og Longyearbyen, i tillegg til psykiatrisk avdeling på Åsgård og rusbehandling i Narvik (Nordlandsklinikken) og i Tromsø.

Foto: Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjonssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge

Publisert: 3.2. 2012