John-Helge Heimdal (f.1961) er ansatt som ny direktør for Klinikk for Hode-hals ved Haukeland universitetssjukehus.
 

Heimdal tiltrådde stillinga 1. februar 2011.
Tiltredinga som klinikkdirektør blir ein glidande overgang for Heimdal, som har jobba på Haukeland i snart 20 år, dei siste tre åra som avdelingsoverlege på Øyre-nase-hals-avdelinga. I tillegg har han vore vikar som klinikkdirektør i kortare periodar

Publisert: 8.3. 2011