Even Holt (f.1963) til K AL klinikken.

Holt er utdannet spesialist i hjertesykdommer fra Rikshospitalet. Han avla den medisinske doktorgraden ved Ullevål Universitetssykehus i 1999 og er også utdannet siv.ing.
fra NTH Trondheim. Even Holt ble akkreditert Certified Cardiac Device Specialist (CCDS) av  Heart Rhythm Examiners USA i 2009. Holt er pt. ansatt som overlege i kardiologi ved Sykehuset Asker og Bærum.
Holt overtok 20% stilling som privatpraktiserende hjertespesialist med driftstilskudd fra HSØ mai 2011 og overtar med 100% driftstilskudd fra 1. desember i år med arbeidsted 
 K AL klinikken (Kardiologi, Allergologi og Luftveisykdommer), Ullevål stadion

 

Publisert: 10.4. 2012