Erlend T. Aasheim
(f.1974) er ansatt som medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Aasheim startet i den nye stillingen 21. mars 2011. Han jobbet tidligere med klinikk og forskning innen fedme ved Imperial College London, England og før dette ved Hormonlaboratoriet og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Aker.

 

 

Publisert: 27.4. 2011