Christian Fossum har tiltrådt stilling som fagsjef i Stabsområde Helse i Sykehuset Innlandet. Han vil ha 70 % stilling som fagsjef og 30 % som seksjonsoverlege i endokrinologi ved Indremedisinsk avdeling på Gjøvik.

Som fagsjef vil hovedoppgaven hans være rettet mot drift og organisering av den kliniske virksomheten i Sykehuset Innlandet, og bistand til divisjonsdirektørene og deres ledelse i utvikling og endring av divisjonene, skriver Sykehuset Innlandet i en pressemelding.
Fossum har jobbet ved sykehuset på Gjøvik i 21 år, de siste fem årene som avdelingssjef ved Indremedisinsk avdeling.

Publisert: 17.3. 2010