Anne Lindboe (f. 1971) er i statsråd utnevnt som barneombud for en periode på seks år.

Lindboe tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 2000 og ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 2011. Hun har også MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole (2007 - 09).
 
Hun har vært overlege ved Barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus siden 2008, og har også vært forsker på Folkehelseinstituttet siden 2010. I tillegg er hun tilknyttet Statens Barnehus Oslo og er også medisinsk sakkyndig.
 
Statsråden fikk hjelp av et panel bestående av åtte barn for å finne frem til den beste kandidaten. Barnepanelet var med i arbeidet med å sette krav til det nye ombudet. I tillegg var barna med på å intervjue kandidater til stillingen.
 
- Det har vært flott å ha med barna i rekrutteringsprossen, de har kommet med nyttige og gode innspill som har hjulpet meg til å finne den rette kandidaten, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, da det nye ombudet ble presentert. - Vi får nå et ombud med et sterkt engasjement, og som er dyktig i dialog med barn. Dette var barnepanelet veldig opptatt av. De ønsket seg et ombud som snakker med barn og ikke bare til barn, sier Thorkildsen.
 
Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt. Dette er bestemt i lov om barneombud. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.
 
- Jeg er utrolig stolt og rørt over å få muligheten til å fylle denne rollen, sier Lindboe ifølge NRK. Hun mener Norge er et av de beste landene å vokse opp i, men at barns rettigheter allikevel ikke ses på som like viktige som voksnes.
 
- Derfor skal jeg løfte dere frem og holde dere oppe, sier det nye barneombudet.
 
Stillingen Lindboe nå tiltrer er en åremålsstilling på seks år. Barneombudet kan ikke sitte i mer enn én periode, opplyste departementet da de lyste ut stillingen.
 
Blant de 76 søkerne til stillingen som barneombud, var det overlege Anne Lindboe som fikk jobben som nytt barneombud. Hun var barnas egen favoritt.

Publisert: 13.6. 2012