Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger?
Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til:  annonser@legeforeningen.no

Kristin Viste (f.1979)

er ansatt som lege i spesialisering ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Sykehus.

Vegard Bruun Wyller (f.1972)

er ansatt som ny medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Andy Kleis Larfred (f. 1959)

er ansatt i ny stilling som adm. overlege i ortopedkirurgi på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

Jan Fredrik Andresen (f.1960)

er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn. Andresen er utnevnt til åremålet for en periode på seks år, med mulighet for en ny periode på seks år.

Toril Kolås (f. 1960)

er ansatt som ny fagdirektør ved Avdeling for helsefag, forskning og kvalitet ved Sykehuset Innlandet.

Halfdan Aass (f. 1951)

er ansatt som ny klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF.

Ingrid Rokstad (f.1984)

er ansatt som prosjektmedarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening i et 6mnd engasjement.

Camilla Stoltenberg (54)

er utnevnt av Kongen i statsråd til ny direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).

Anne Lindboe (f. 1971)


er i statsråd utnevnt som barneombud for en periode på seks år.

Ludvig Magne Sollid (f.1962)

er tildelt Fridtjof Nansens belønning for 2012.

Lisbeth Sommervoll (f.1960)

er tildelt Legeforeningens lederpris 2012.

Charalampos Tzoulis (f.1979)

 har mottatt Meltzer-prisen for fremragende arbeid av yngre forskere.

Sjur Humerfelt (f.1953)


startet i 2012 som avtalespesialist ved K A L – klinikken.

Even Holt (f.1963)


til K AL klinikken.

Kenneth Eikeset

(f. 1973) er ansatt som klinikkdirektør i Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern. Han vil tiltre i stillingen i juni 2012.

Kirsti Ytrehus

(f. 1953) er tildelt Nasjonalforeningens Hjertepris 2012.

Kristin Viste

(f.1979) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Melinda Ráki

(f. 1973) er tildelt Professor Kreybergs førstepris på 150 000 kroner for å ha skrevet den beste avhandlingen innen eksperimentell patologi de siste fire årene.

Inger Torhild Gram


(f. 1955) 
blir kreftekspert hos WHO.

Yngve Mikkelsen

(f. 1965) er ansatt som direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus.

Jon Harr

(f. 1970), seksjonsoverlege ved Operasjons- og intensivklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, er tildelt Pingvinprisen 2011.

Lars Weisæth

(f. 1941) er utnevnt til æresdoktor ved medisinsk fakultet ved Uppsala universitet i Sverige.

Rasoul Izadi

(f.1969) er ansatt som Lege i spesialisering ved Josefinegate DPS, OUS.

Merete Holtermann

(f.1982) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kjetil Søreide

 (f. 1977) er ansatt som professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen.
Søreide er landets yngste professor i kirurgi.

Erik Omland

 (f. 1948) er ansatt som fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og tiltrår i stillingen i begynnelsen av 2012.